Uluslararası Satış Yönetimi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçe’de saatler geçerken İspanyolca’da yürür, İngilizce’de ne yapar?


Geçer

Yürür

Koşar

Dinlenir

Uyur


2.Soru

Kuzey Amerikalılar için “ilgi ve sürpriz”, İngilizler için “şüphecilik”, Almanlar için “Sen akıllısın.”, Filipinliler için “merhaba” ve Araplar için “hayır” anlamına gelen mimik aşağıdakilerden hangisidir?


Gülme

Kaşların kaldırılması

Göz teması

Göz iletişimi

Dinleme duruşu


3.Soru

Doğrudan ihracat biçimlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?


Acenteler ve Distribütörler

Yerel Örgütler 

Ticaret Firmaları

Komisyoncular

Yerli ve yabancı tüccarlar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin temelinde yer almaktadır?


Süreklilik

Sürdürülebilirlik

Şevkat

Güvenlik

Doyum


5.Soru

Gönderilen mesaja karşı alıcının ne tür bir tepkide bulunduğunu ortaya koymasına ne ad verilir?


Gürültü

Kod açma

Satış

Geribildirim

Mesaj


6.Soru

Farklı kültürlerden bireyler arasında eşit müzakere statüsü öngören, farklı kültürlere aidiyet duygusunun aşılması amacını taşıyan ve yeni bir kimlik veya birliktelik kültürü yaratmayı hedefleyen karşılıklı ilişkiler ve etkileşimler bütünü olarak tanımlanan olgu hangi kavramla açıklanır?


Kültürlerarasılık

İletişim

Kodlama

Gönderici

Kaynak


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın zayıf yönlerinden biridir?


Bireylerarası iletişim sürecine dayandığı için müşterinin tepkisi anlık olarak belirlenebilir.

Satış elemanı müşterinin ihtiyacına göre mesajın içeriğini değiştirebilmektedir.

Satış elemanı müşterinin ihtiyacına göre alternatif çözümleri analiz edebilir.

Müşterilerin dikkat ve ilgisini yüksek tutmak mümkündür.

Müşterilerle birebir ilişki kurmak gerektiğinden belirli bir sürede az sayıda müşteriye ulaşılabilir.


8.Soru

Kültürler gelişi güzel toplanmış görenek ve inançlar değil bütünleşmiş sistemlerdir. Âdetler, değerler, kurumlar ve inançlar birbirleriyle ilintilidir. Bunların birinde meydana gelecek bir değişiklik diğerlerini de etkileyecektir. 

Yukarıda verilen ifade kültürün hangi özelliği ile ilgilidir?


Kültür devamlı olduğu kadar değişe de bilir. 

Kültür simgeseldir.

Kültür örüntülüdür.

Kültür bir soyutlamadır.

Kültür tarihidir ve süreklidir.


9.Soru

Gönderici tarafından kodlanan ve alıcısına gönderilen kelime, sembol ve işaretlere ne denir?


Gürültü

Mesaj

İletişim kanalı

Kod açma

Geribildirim


10.Soru

Gönderici tarafından kodlanan ve alıcısına gönderilen kelime, sembol ve işaretlere ne denir?


Kodlama

İleti

Mesaj

Kod açıcı

Alıcı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sözleşmeye dayalı üretim şekillerindedir?

I. Franchising

II. Sözleşmeli Üretim 

III. Ortak Girişim 

IV. Yönetim sözleşmeleri 


I,II,III

I,II,IV

I,III,IV

I,III

I,II,III,IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ihracat biçimlerindendir?


Yerel Örgütler 

İhracat Satış Şubesi

Toptancılar ve Perakendeciler

Yurt Dışı Satış Büroları ve Bayileri

Elektronik Ticaret


13.Soru

Ürün veya hizmetin niteliğine, pazarın yapısı ve hedef müşterinin özellikleri gibi faktörlere göre değişebilen kişisel satış bileşeni hangisidir?


Örgütlenme

Denetim

Bilişim 

Hukuk

İndirim


14.Soru

Farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinler arası bir bilim dalına ne denir?


Kültürlerarası iletişim

Bildirişim

Düzgü

Sözlü anlatım

Süreç


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazarlara girmesini sağlayan etkenlerden biri değildir?


Uluslararası işletmelerin yerel pazarlara girerek tüketicilere kaliteli ve ucuz ürünler sunması

Özellikle Çin piyasasındaki yerel pazarlara girerek tüketicilere daha uygun fiyatlar sunulması

Uluslararası pazarların yerel pazara göre daha fazla fırsat içermesi

Daha fazla müşteriye ulaşarak üretimde ölçek ekonomisi oluşturabilmek

Tek bir pazarda faaliyet göstermenin getireceği risklerden kaçınma isteği


16.Soru

ABC şirketinin yönetim Kurulunda satış ağına yeni eklenecek ülkeler tartışılmaktaydı. Hadi Bey X ülkesinde henüz hiç bir faaliyetleri olmadıklarını ve orada bir satış ağı oluşturmanın stratejik anlamda önemli olduğunu ifade etti. Sedat Bey lafa girdi ve X ülkesinin insanlarının tembel, yalancı ve sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini bu nedenle başarılı bir satış örgütü kurmanın mümkün olamayacağını söyledi. Bunun üzerine Hadi Bey o ülkenin insanların hakkındaki bilgisinin kaynağını sordu. Sedat Bey cevapladı: “Bizim kayınbirader orada üç ay çalıştı”.

Size göre Sedat Bey’in hangi kavram konusunda ders alması uygun olur?


Kültürlerarasılık

Uluslararası ticaret

Küreselleşme

Satış

Pazarlama


17.Soru

"Mantık" ve "duyarlılık" müzakere sürecinin hangi değişkenlerini oluşturmaktadır?


Görüşme öncesi beklentiler

Bilgi değişkenleri

Geçmiş müzakere deneyimi

Bireysel/kişisel farklılıklar

Güven


18.Soru

Genellikle işletmelerin uluslararası pazarlarda kültürel farklılıklara yönelik izlediği kaç temel strateji bulunmaktadır?


8

6

5

3

2


19.Soru

Bir tüketicinin yerli olmayan bir ürünü satın alması durumunda, yerel ekonominin olumsuz şekilde etkileneceğini düşüneceği için yabancı ürünleri almak istemesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?


Tüketici memnuniyeti

Tüketici bağlılığı

Tüketici duygusallığı

Tüketici etnosentrizmi

Tüketici egoizmi


20.Soru

Japonya’da yapılan bir toplu satış ihalesi için teklif veren ancak teklifi yarışmaya kabul edilmeyen işletmenin satış müdürü kendini şöyle savunuyordu: “Muhatabımıza teklif mektubumuzda bazı eksiklikler olduğunu, bunları tamamlamanın teklif verme süresini biraz geçtiğini ifade ettik. Bunları en kısa zamanda tamamlayacağız dedik. Bize hayır demediler ama bizi yarışmaya almamışlar. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamadım.”

Size göre satış temsilcisinin tecrübe ettiği durumu anlaması için hangi özel kavramı bilmesi gerekiyordu ?


Yüksek bağlamlı kültür

Düşük bağlamlı kültür

Ülke kültürü

Yabancı kültür

Milli kültür