Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Web 1.0 ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İnternet üzerinden yayınlanan web sayfaları sadece okunabilirdir

Kullanıcıların içerik oluşturmasına olanak tanır

Kullanıcılar karşı tarafla etkileşime girebilir

Programlama dili bilmeyen bireyler de web uygulamaları geliştirebilir

Kullanıcılar paylaştığı içeriği düzeltip güncelleyebilir


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin özellikleri arasında sayılabilir?


İşletmenin müşterileriyle bireysel temelde uzun dönemli ilişkiler kurma ve bu ilişkileri iletişim yoluyla yönetmeye yönelik stratejiler bütününü ifade eder.

 

Müşteri temelinde işletme, süreç ve teknoloji faaliyetlerini bütünleştirmektedir.

 

Çeşitli kanallar vasıtasıyla oluşan müşteri etkileşimlerinin değişim sürecindeki iki tarafın ilişkisinin değerini optimize etmek amacıyla yönetilmesi ve ölçülmesi süreci olarak tanımlanmaktadır.

 

Müşteri ilişkilerini organize ve verimli bir şekilde yönetmek üzere kurumlara yardımcı olan yöntem, sistem, süreç ve programlar olarak da tanımlanmaktadır..

Hepsi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0 prensipleri arasında yer almaz.


Bir platform olarak İnternet

Verilerin üstün gücü

Açık kaynak gelişimi

Katılım yapısı ile ağ etkileri

Programların benimsenmesi


4.Soru

Kullanılabilirlik ve fayda sağlama ile ilgili olan konuların müşteri deneyimindeki yerini belirten bileşen aşağıdakilerden hangisidir?


Hayat tarzı

 

Pragmatik

 

İlişkisel

 

Duyusal

Duygusal


5.Soru

Web teknolojilerinde Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


kronolojik değişim süreci

internete bağlanma maliyeti

internet ağı

internet program kodları

transfer protokolü


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web tasarımcısının sahip olması gereken temel bilgilerden değildir?


Ekonomi

Pazarlama

Programlama

Ergonomi

Tasarım


7.Soru

  1. Güncellik
  2. Tutundurma
  3. Bağımlılık

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir web sayfasının tasarımında dikkat edilmesi gereken temel faktörlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Yeni nesil kitle iletişim araçlarından bilgisayarın yaygın kullanılmaya başlamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Bilgisayarın hafiflemesi

 

Bilgisayarların kapasitelerindeki artış

 

Bilgisayarların küçülmesi

 

Kişisel amaçlarla kullanılabilmesi.

Fiber hıza erişim.


9.Soru

Şirket tarafından müşteri hakkında toplanan veriyi aşağıdakilerden hangisi niteler?


Harici Veri

 

Dahili Veri

 

Biçimlendirilmiş Veri

 

Alınmış Veri

Yasak Veri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal blog kavramının tanımı ile bağlantılı olarak değerlendirilemez?


Bir şirket veya işletmenin bir çalışanı tarafından yayımlanıyor olabilir

 

Hedef potansiyel müşterilerdir

 

Şirket çalışanları ve müşterileri ile ilgililere tartışma ortamı sunarak fayda sağlayabilir

 

Blogun düzenli ve tutarlı olması gerekmez

Kurumsal blogları birden fazla blogger yazıyor olabilir


11.Soru

Web 1.0 tarihini 1989 yılında kim başlatmıştır?


Larry Page

Sergey Brin

Paul Allen

Bill Gates

Tim Burners-Lee


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online pazarlamanın işletmeler açısından sağladığı avantajlardan biri değildir?


Bütçe tasarrufu

 

Zaman tasarrufu

 

Kolaylık

 

Fırsat eşitliği

Küresel erişim


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ağ üzerindeki Web Uygulamalarında bilginin doğru kişiye güvenli olarak aktarılması için geliştirilmiş bir yazılımdır?


B2B

B2C

SSL

Acrobat

Opera


14.Soru

E-ticaret ve e-iş arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronik ticaret organizasyonlar, müşteriler ya da bileşenler arasındaki etkileşimleri, e-iş bir organizasyonun içsel işlemlerini de kapsayan geniş bir kavram olmasıdır.

 

‘Click and Mortar’ yapısına sahip olmasıdır.

 

1980’lerin sonu ve 1990’ların başında bir reengineering uygulamasının uzantısına dayanmasıdır.

 

Sahip oldukları İnternet ana sayfalarının mağaza vitrini gibi düşünülerek müşterinin ilgisini çekecek içeriğe göre tasarlanmasıdır.

Hiçbiri.


15.Soru

Dijital ürünler; multimedya, e-metin, yazılım ve sanal değerler olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli ortam olarak da adlandırılan multimedya'da yer alarak İnternet üzerinden dağıtılan ve hatta tüketilen ürünlerden biridir? 


Basılı kitap

Cep telefonu

Müzik 

Bilgisayar

Kamera


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web sitelerinin kullanıcı testlerinde incelenen faktörlerden “İhtiyaç duyulan bilgiye, sunulan içerikle ulaşılıp ulaşılamaması” düzeyini değerlendiren faktördür.


Effective (Etkililik)

Efficiency (Etkinlik)

Engaging (Caziplik)

Error Tolerant (Hatalara karşı hoşgörü)

Easy to Learn (Kolay Öğrenebilirlik)


17.Soru

Günümüz koşullarında bir web sayfasını tasarlamak için kod bilgisi, grafikerlik ve işletmecilik gibi özellikler gerekmektedir. Bu durum we tasarımı ile ilgili aşağıdakilerden en çok hangisine neden olmuştur?


Web tasarımı yeni bir sektör açmıştır.

Web tasarımcılığı amatör bir işten, profesyonel bir mesleğe dönüşmüştür.

İşletmeler web tasarımı için büyük meblağlar ödemeyi göze almaktadır.

Web tasarımı bilmeyen çalışanlar sektörde iş bulamamaktadır.

İşletmeler web tasarımı ile ilgili bölümler oluşturmaya başlamışlardır.


18.Soru

"İnternette var olan çeşitli araçları kullanarak, kullanıcıya çok çeşitli bilgiyi ulaştırmada basit, tutarlı bir arabirim" olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?


arama motoru

web

çevrimiçi olma

dijital dünya

sanal gerçeklik


19.Soru

Ağ üzerindeki Web Uygulamalarında bilginin doğru kişiye güvenli olarak aktarılması için geliştirilmiş bir yazılım aşağıdakilerden hangisidir?


SSL

VPN

Proxy

FTP

TCP


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir web tasarımcısının sahip olması gereken bilgilerden değildir?


Hukuk

Pazarlama

Yönetim

Ergonomi

Tasarım