Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 7 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir web sayfasının tasarımında dikkat edilmesi gereken temel faktörlerden ikisi değildir?


Yüksek risk algısı ve Monotonluk

Estetik ve Güncellik

Tutundurma ve Bağımlılık

Hız ve Kullanıcı odaklılık

Etkileşim ve Semantik web uyumluluk


2.Soru

Bir mal ya da hizmeti tutundurmak ya da dijital bir marka geliştirmek için olası tüm dijital kanalları kullanan pazarlama sürecine ne denir?


Dijital Pazarlama

 Klasik Pazarlama

 

Ticari Pazarlama

 

Ürün Pazarlama

Elektronik Pazarlama


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternetteki bir dijital ürün değildir?


Youtube'daki bir video

E-posta aracılığıyla gönderilen metin

HTML ile oluşturulmuş bir web sayfası

Sanal mağazada satılan bir monitör

Çevrimiçi müşteri hizmetleri


4.Soru

Web sitesi değerlendirmede kullanılan kriterlerden “Yerine Getirme” aşağıda doğru tanımlanmıştır?


Kullanılabilirlik, erişilebilirlik, site haritası.

Hizmet yeteneği, e-posta servisi, müşterilere destek ve iletişim bilgileri.

Sipariş süreci, verilen sözlerin doğruluğu, vaatlerin yerine getirilmesi.

Kitlesel bireyselleştirme, ürün-bilgi ve tekliflerin özelleştirilmesi.

Bilginin koruması ve gizliliği, satın alma güvenliği.


5.Soru

‘Kitle iletişim araçlarının akıllı telefon ve kişisel bilgisayarların, yaygın kullanılmaya başlamasının neticesi olarak kurumsal ve profesyonel çalışan MİY ekiplerinin müşteri erişim ağı etkinleşmiştir.’

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri olamaz?


Geleneksel MİY teknikleri sabit bilgisayarlar tarafından organize edilirken şimdi telefon ve tabletler üzerinden ilgilisine aktarılmaktadır.

 

Kurumsal MİY teknikleri ile şirket değer zinciri boyunca pazar ve işletme entegrasyonu oluşur veya güçlenir.

 

Kurumsal interneti­n sağladığı ağ yapısı i­le b­irlikte işletmeni­n çapraz satış, müşteri­lerden öğrenme gi­bi­ farklı ­iş birliği­ ve koord­inasyon çabalarını hedeflediği oranda gerçekleştirerek, kendi­ değer z­inci­rinde bulundurmasını sağladığı görülür.

 

Kurumsal MİY desteği ile işletme sahipleri, farklı iletişim ortamlarında yer alan müşterilere dair daha sağlıklı dönütler edinebilir.

Kurumların etkin bir MİY stratejisine sahip olmaları kurumun prestij ve imajını gözetmeye vesile olmaktadır.


6.Soru

“Ürünün doğru kullanımının sağlanması ve maliyet etkin bir hale dönüştürülmesi noktasında müşteriye yardımcı olan hizmetler bütünüdür”. Tanımı aşağıdakilerden hangisinindir?


Müşteri Profili Çıkarma

 

Müşteri Desteği

 

Müşteri Yapısını Belirleme

 

Müşteriyi Ürüne Yönlendirme

Müşteri Takibi Yapma


7.Soru

Bir e-ticaret sitesinde müşteriler ödeme işlemini güvenli (https) protokol üzerinden gerçekleştiremiyorsa aşağıdakilerden hangisinin artması beklenir?


Estetik

Tutundurma

Hız

Algılanan risk

Bağımlılık