Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içeriğin ana fikrini yansıtmayı ve alıcıları eyleme geçirmeyi amaçlayan kısa yazılardır?


Konu başlığı

 

Mesaj içeriği

 

Alt bilgi

 

Tasarım

Dış bağlantı linkleri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online reklam araçlarından biri değildir?


Rich medya reklamları

 

Word dosyası reklamları

 

Arama motoru reklamları

 

Metin için hiper linkler

Bannerler


3.Soru

Sohbetin bir şekli olan ve temelde tartışma forumlarındaki gruba yönelik tasarlanan Internet Relay Chat (IR, hangi yılda ortaya çıkmıştır?


1966   

1988   

1997   

2000   

2003


4.Soru

Web 1.0 kim tarafından açılan web sayfası ile ortaya çıkmıştır?


Tim Burners-Lee

Dale Dougherty

Jimmy Wales

D. John Battele

Bill Gates


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli sayfa dışı arama motoru optimizasyonu teknikleri arasında yer almaz?


Sosyal işaretleme

 

Makale dağıtımı (yayma)

 

Basın bülteni yazımı

 

Doğal link popülerliği inşası

Atıf oluşturma Pazarlama


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışı elektronik posta alıcı listelerinin oluşturulmasında kullanılan yöntemlerden biridir?


Kayıt işlemi sırasında elektronik posta adresinin alınması

 

Çevrim içi bilgi formu doldurulması esnasında elektronik posta adresinin alınması

 

Ödeme esnasında elektronik posta adresinin alınması

 

Elektronik posta sağlayıcılarından hazır listeler kiralanması

Çevrim dışı bilgi formu doldurulması esnasında elektronik posta adresinin alınması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online halkla ilişkilerin avantajlarından biridir?


Kısa süreli olması

 

Tüketiciyi satın almaya yönlendirmesi

 

Toplumun her kesimine ulaşabilmesi

 

Güvenilir olarak algılanması

Gürültü kaynaklarının kısıtlı olması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online promosyonların amaçlarından biri değildir?


Hedef web sitesinin ziyaretçi trafiğini artırmak

 

Satış veya zyaretçi sıkıntısını geçici olarak gidermek

 

İlgili markaya yönelik itibarı yükseltmek

 

Tüketicinin zihninde daha önce planlamadığı satın almaları artırmak

Satışları kısa dönem için artırmak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dijital pazarlamanın getirdiği 5 değişimler arasında yer almaz?


Dijital varlıklar yasası,

 

Yeni ölçek ekonomileri,

 

Yeni iş sahaları,

 

İşlem maliyetlerindeki çoğalma

Arz-talep dengesindeki değişme


10.Soru

Bir birey, bir grup ya da kurum (şirket) tarafından oluşturulan online günlüğe ne ad verilir?


Blog

 

Forum

 

Mesaj

 

Set

Günlük


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arama motoru optimizasyon tekniklerinden olan siyah şapka yaklaşım tekniklerindendir?


Arama motorlarına manüel olarak gönderimler

 

Meta-etiketlerin doğru kullanımı

 

Yararlı içerik ekleme

 

İlgili görüntüler

Gizli metin


12.Soru

I.İnsanların hangi zaman dilimlerinde gönderilen elektronik postaları açtıkları

II.Kimlerin elektronik postaları hiç açmadığı

III.En üst düzeyde yeni müşteri kazanımı sağlayan elektronik posta çeşitleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri , elektronik posta pazarlamasının etkinliğini saptayabilmek için kullanılan ölçüm kriterlerindendir?


Yalnız I 

Yalnız II   

I-II   

II-III   

I-II-III


13.Soru

Elektronik posta pazarlamasında işletme mesajları aşağıdakilerden hangisini içermez?


Ürün Bilgileri

 

Hizmet Bilgileri

 

Fikir Bilgileri

 

İşletme Borç Bilgileri

Kampanya Bilgileri


14.Soru

‘’Geleneksel medya iletişim sürecinde tüketiciler dinleyici ya da izleyici konumundadırlar. Ancak internet üzerinde tüketiciler mesajın iletiminde daha fazla kontrolü olan ve mesaja yönelik tepkilerini eş zamanlı olarak verebilme imkânına sahip bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum tüketicinin iletişim sürecinin bir parçası olmasına imkân vermektedir.‘’ Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen imkânı müşteriye sağlamış olabilir?


Etkileşim

 

Ölçüm

 

Reklamlar

 

Kullanıcı veri tabanı

Hedef kitleye erişim


15.Soru

Web üzerinden yapılan arama motoru pazarlaması aşağıdakilerden hangisini kapsayan unsurlardan değildir?


Dijital Pazarlama

 

İçeriksel reklamcılık

 

Dijital Varlık optimizasyonu

 

Ücretli Katılım

Arama motoru optimizasyonu


16.Soru

I. İzin tabanlı veri tabanlarının genişletilmesi

II. Tekdüze mesaj içeriklerinin kullanılması

III. Mesaj içeriklerinin ağızdan ağıza yayılmasının sağlanması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri elektronik posta pazarlamacılarının geliştirdikleri içeriklerin etkinliğini artırabilmek için odaklanması gereken hususlardandır?


Yalnız I

Yalnız III

 

I ve II

 

I ve III

I, II ve III


17.Soru

Temelde tartışma forumlarındaki gruba yönelik tasarlanan, bu şekilde veri transferinin ve sohbetin yanında özel bir mesaj yoluyla bire-bir iletişimi olanaklı kılan sistemin adı aşağıdakilerden hangisidir?


Usanet

 

LISTSERV

 

Podcast

 

IRC

WIKI


18.Soru

Aşağıda sıralanmış kriterlerden hangisi online reklamın özelliklerinden olamaz?


Reklam bedel karşılığı yapılmaktadır

 

Reklam kişisel bir sunuş değil kitle iletişimi amaçlı bir sunuştur.

 

Web reklamlarında ürün veya hizmetten bahsediliyor olabilir.

 

Reklam yapan kişi veya kurum bellidir.

Satışı etkileme amacı gütmez


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rich reklamda yer alabilecek öğelerden biri değildir?


Daralan

 

Genişleyen

 

Çoklu kayan geçiş reklamı

 

Video oynatıcı reklam ara yüzü

Çok yönlü genişleyen


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online pazarlama iletişim süreci içindeki adımlardan biri olamaz?


Gönderici

 

Mesaj

 

Alıcı

 

Satış

Geribildirim