Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Haber bültenleri

II. Bilgilendirme metinleri

III. Kampanya şablonları

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri alıcı listelerine yönelik hazırlanan elektronik posta çeşitlerindendir.


Yalnız I

 

Yalnız II

 

I ve II

 

I ve III

I, II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siyah şapka yaklaşımlarından biridir?


İlgili görüntüler

 

Yararlı içerik ekleme

 

Link tarımı

 

Meta-etiketlerin doğru kullanımı

Arama motorlarına manüel olarak gönderimler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayfa içi arama motoru optimizasyonu adımlarından biri değildir?


İç linkler

 

Anahtar kelimeler seçin

 

URL

 

Sayfa başlığı

 

Site dışı bloklama


4.Soru

Alıcının kaynağa, ilgili mesaja ilişkin verdiği yanıt iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Kod açma.

 

Kaynak.

 

Geribildirim.

 

Mesaj.

Gürültü.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki iletişim fonksiyonlarından biri değildir?


Kodlama

Kod Açma

Gürültü

Geribildirim

Gönderici


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genellikle yüz yüze iletişimde zayıf olan sosyal medyada son derece aktif ve konuşkan olanların oluşturduğu sosyal medya kullanıcısı olan gruptur?


Gösteriş meraklıları

 

Değişenler

 

Klavye delikanlıları

 

Soru soranlar

Onay arayanlar


7.Soru

I. Hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi

II. Etkinlik ölçümü

III. Uygulama

IV. Kampanya amacının belirlenmesi

V. Kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi

Yukarıda elektronik posta pazarlaması sürecindeki aşamalar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bu aşamalar doğru olarak sıralanmıştır?


I-II-III-IV-V

 

IV-II-I-III-V

 

I-IV-V-II-III

 

IV-I-V-III-II

I-IV-III-V-II


8.Soru

Web sitenizin indekslemesini analiz etmek ve sitenizin Google Arama sıralamasını yönetmek ve izlemek için kullanılan ücretsiz google aracı aşağıdakilerden hangisidir?


My Business

 

Trends

 

PageSpeed Insights

 

Analytics

Search Console


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Ymnetiminin amaçlarından biri değildir?


Müşterileri tanımlayarak onların işletmeye ve ürünlere yönelik algılarını şekillendirmek,

 

Müşteriye dair işletmede bir bilgi dağarcığı oluşturmak.

 

Satış yapmak

 

Sadık müşteri ilişkilerini geliştirmek

Müşteri beklenti ve bağlılığını arttırmak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Harici Veri özellikleri içerisinde yeralmaz?


Veri sağlayıcıların derlediği listeler

 

Analitik modellerin Çıktıları

 

Kredi raporlama veri Tabanları

 

İşletmeler için endüstriyel veriler

Ticari bölümlendirme şemaları


11.Soru

Kullanıcılara, düzenli bir frekansla yayım yaparak ve üyelik sistemine dayalı ses temelli program hizmetleri sunan siteler aşağıdakilerden hangisidir?


Mikroblog     

Forum     

Fotoğraf ve video paylaşım siteleri   

Podcastler 

Sosyal ağlar


12.Soru

İçerikte yer alan video ve görselleri, yazı tipi biçimi ve boyutunu, arka plan ve yazı renklerini, logo ve amblemleri aşağıdakilerden hangisi betimlemektedir?


Alt bilgi

 

İçerik

 

Tasarım

 

Mesaj içeriği

Dış bağlantı linkleri


13.Soru

Arama motorları üzerinden web sitenize gelmesi arzu edilen ziyaretçilerin sayısını artırmak için gerçekleştirebileceğiniz bir çeşitli aktiviteler dizisine ne ad verilmektedir?


Arama Motoru Optimizasyonu

 

Arama Motoru Pazarlaması

 

Arama İndeksi

 

Arama Sistemi

Arama Sonuçları


14.Soru

Aşağıdaki hususlardan hangisi alıcının elektronik posta kampanyasına tepki vermesi durumunda elde edeceği faydayı vurgulamaktadır?


Bütünleşiklik

 

Teşvik edicilik

 

İhtiyaca uygunluk

 

Bölümlendirme ve zamanlama

Erişim sayfası


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genellikle belirli konular ve ilgi alanları ile ilgili kullanıcıların birbirleriyle tartışıp sorular sorarak ya da yorumları inceleyerek bilgi paylaşımı yaptıkları sitelerdir?


Bloglar

 

Forumlar

 

Mikrobloglar

 

Podcastler

Wikiler


16.Soru

I. Bir marka kimliği oluşturmaya yardım etmesi.

II. Hedeflenen online trafiği artırması.

III. Daha iyi web sitesi konumlandırması.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arama motoru optimizasyonunun faydalarındandır?


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III


17.Soru

Müşteriye dair tutulan bir dâhili veri tabanında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?


Yaş

 

Annenin Kızlık Soyadı

 

Cinsiyet

 

Gelir

Medeni Durum


18.Soru

Mesajın alıcı tarafından istenilen biçimde anlamlandırılmasına engel olan her türlü unsura aşağıdakilerden hangisi karşılık gelmektedir?


Geribildirim

 

Mesaj

 

Kod açma

 

Gürültü

Kod


19.Soru

Aşağıdaki hususlardan hangisi özellikle bir elektronik postanın görsel unsurlarının uyumunu, dikkat çekiciliğini ve özgünlüğünü ifade etmektedir?


Bütünleşiklik

 

Teşvik edicilik

 

Yaratıcılık

 

Mesaj bileşenleri

Erişim sayfası


20.Soru

En popüler mikroblog sitesi aşağıdakilerden hangisidir?


Twitter

 

Wikipedia

 

Flickr

 

Youtube

Chrome