Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

E-posta aşağıdakilerden hangisi tarafından icat edilmiştir?


Tom Truscott

 

Ray Tomlinson

 

Eric Thomson

 

Randy Condrads

Jim Ellis


2.Soru

Elektronik posta mesaj içeriği aşağıdaki hangi şekilde oluşturulmalıdır?


Gereksiz bilgiler verilmelidir

 

Yanlış bilgiler verilmelidir

 

Yoğun yazı içermelidir

 

Kısa ve öz olmalıdır

Anlatılması gerekenden farklı bir ürün bilgisi aktarılmalıdır


3.Soru

Web üzerinden yapışan e-pazarlama aşağıdakilerden hangisinin alt unsurudur?


Dijital Pazarlama

 

Veri Transferi

 

Dijital Erişim

 

Kişisel İnternet Erişimi

Bireysel İnteraktif Web


4.Soru

Herhangi bir hizmet, ürün ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bu bedeli kimin ödediği anlaşılacak biçimde yapılan, kişisel satış dışında kalan tanıtım eylemlerine aşağıdakilerden hangisi denmektedir?


Kod

 

Reklam

 

Kod açma

 

Mesaj

Hatırlatma


5.Soru

‘Rakiplerden daha iyi şekilde müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve ötesine çıkılması yoluyla şirket amaçlarını başarmak ve pazar kanallarını şekillendiren dijital teknolojilere yönelik uygulamalar’ tanılaması aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?


Dijital Pazarlama

 

İnternet erişimi

 

Web tasarımı

 

Sanal iletişim

Etkileşimli internet


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayfa dışı arama motoru optimizasyonu tekniklerinden biridir?


URL

 

Sayfa içeriği

 

Atıf oluşturma

 

Başlık etiketleri

Bir eylem çağrısı ekleme


7.Soru

Aşağıdaki ölçüm araçlarından hangisinde sosyal kanallardan kişilerin marka ve işletmeler hakkındaki içeriği nasıl kullandıkları, konuştukları ve paylaştıkları incelenmektedir?


Erişim

 

Etkileşim

 

Etkinlik

 

Müşteri kazanma ve dönüşüm

Elde tutma ve savunma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Paul Baran tarafından geliştirilen; internetin atası olarak görülen ilk ağın ismidir?


Microsoft

 

Mozilla

 

Arpanet

 

Cern

Chorm


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir web sayfasının tasarımında dikkat edilmesi gereken temel faktörlerden biri değildir?


Düşük risk algısı

Esneklik

Tutundurma

Yaygın tanıtım

Semantik web uyumluluk


10.Soru

Bu, bir kimsenin bilgi ararken bir arama motoruna yazdığı bir kelime ya da kelimelere ne ad verilir?


Arama terimi 

 

Arama sonucu

Arama indeksi

Arama dizini

Arama sitesi


11.Soru

I. Doküman paylaşımı

II. Sosyal işaretleme

III. Makale dağıtımı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sayfa dışı arama motoru optimizasyonu teknikleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III


12.Soru

I. Ürün/hizmetlerimize benzer ürün/hizmetleri kimler satın almaktadır?

II. Ürün ve hizmetlerimize gelecekte kimler daha fazla ihtiyaç duyacaktır?

III. Ürün ve hizmetlerimizin ikamesi olabilecek ürün ve hizmetleri kimler satın almaktadır?

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri geliştirilen elektronik posta mesajlarının kimlere gönderileceğinin belirlenmesinde, cevaplandırılması gereken temel sorulardandır?


Yalnız I 

Yalnız II   

I-II   

II-III   

I-II-III


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi firma itibarı ve imajını oluşturmada en etkili online pazarlama iletişimi karması unsurudur?


Bannerler

 

Online halk ilişkiler

 

Online promosyon

 

Online sponsorluk

Online reklamlar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arama motoru optimizasyonunun faydalarından biri olamaz?


Ziyaretçi üzerinde olumlu etkisi vardır

 

Marka kimliği oluşmasına destek olur

 

Online trafiği arttırır

 

Sanal rekabete etkisi azdır

En ucuz pazarlama aracıdır


15.Soru

Animasyon, ses, küçük uygulamalar ve/veya video içeren, bu sayede artırılmış interaktiflik deneyimi sunan reklamları tanımlamak için kullanılan ve genellikle DHTML, Java, Javascript, ve Flash tabanlı programlama dilleri kullanılan online reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?


Bannerlar

 

Rich medya reklamları

 

Metin içi hiper linkler

 

Bloglar

Arama motoru reklamları


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görsel unsurlar dışında kalan ve etkili elektronik posta yazımında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar arasında yer almaz?


Mesaj içeriği hazırlanırken kullanılacak dilin yapısı ve seçilen kelimelerin okuyucuda yaratacağı çağrışımlara dikkat edilmelidir.

 

Elektronik postanın konusu ve mesajın başlığı okuyucuyu eyleme geçirecek nitelikte ve mesaj içeriğiyle uyumlu olmalıdır.

 

Etkili bir elektronik posta, alıcılara bir eylem çağrısında bulunurken onlara yeteri kadar zaman tanımalıdır

 

Gönderici bilgisinin bireysel bir yapıda olması, algılanan içerik güvenilirliği açısından önem arz etmektedir.

Etkili bir elektronik postada mesajın okuyucuyu neden ilgilendirdiği açıkça belirtilmelidir.


17.Soru

Duke Üniversitesi öğrencileri Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından 1980’de başlatılan ve kategorize edilen mesajların paylaşılması için doğaçlama e-posta kavramını kullanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?


E-Posta

 

IRC

 

MIRC

 

Listserv

Usenet


18.Soru

“Televizyonda beğendiğiniz bir diziyi izlerken karşınıza çıkan reklam kuşağındaki reklamları izlemenin dışında yapabileceğiniz kısıtlı seçeneklerden bir diğeri başka bir kanala geçmek ve sürekli olarak izlediğiniz dizinin başlayıp başlamadığını kontrol etmek ile sınırlıdır. Ancak İnternette hem bu kadar uzun reklam kuşakları ile karşılaşılmaz hem de reklamı sonuna kadar izleyip izlememe şansı kullanıcının elindedir”

Yukarıdaki verilen örnekte internetin hangi özelliğine değinilmektedir?


Etkileşim

 

Alıcı kontrolü

 

Hedef Kitleye Etkin Erişim

 

Etkin Ölçüm

Ayrıntılı Müşteri Verisi Elde Etme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi elektronik posta listelerinin oluşturulması anlamına gelmektedir?


Hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi

 

Elektronik posta adresi tanımlanması

 

Bilgisayara elektronik posta yazılımının kurulması

 

Mesaj içeriğinin düzenlenmesi

Elektronik posta ücretinin yatırılması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geliştirilen elektronik posta mesajlarının kimlere gönderileceğinin belirlenmesinde, cevaplandırılması gereken temel sorular arasındadır?


Ürün/hizmetlerimize benzer ürün/hizmetleri kimler satın almaktadır?

 

Ürün ve hizmetlerimize gelecekte kimler daha fazla ihtiyaç duyacaktır?

 

Ürün ve hizmetlerimizin ikamesi olabilecek ürün ve hizmetleri kimler satın almaktadır?

 

Ürün ve hizmetlerimizle bütünleştirilebilecek yan ürün ve hizmetleri kimler satın almaktadır?

Hepsi