Yöneylem Araştırması 2 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kritik yol yönteminin temel elemanlarından biri değildir?


Proje tanımı
Faaliyet tanımı
Proje programlama
Akış diyagramı
Proje izleme

2.Soru

Bir kahve otomatına 5 dakikada bir müşteri gelişi olmaktadır. Bir kullanım ortalama 1 dakika sürmektedir. Buna göre otomata gelen bir müşterinin bekleme olasılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


0,2
0,4
0,6
0,8
1

3.Soru

  1. Bir fonksiyonun tanımlı olduğu, bir başka deyişle, fonksiyonda karşılığının hesaplanabildiği x noktaları kümesine tanım kümesi denir.
  2. Tanım kümesindeki x’lere f (x) fonksiyonunda karşı gelen değerlerin kümesine değer kümesi denir.
  3. Bir fonksiyonun tanım kümesi içerisinde, fonksiyonun en büyük değerinin elde edildiği noktaya enbüyük nokta (Enb) denir.
  4. Fonksiyonun en küçük değerinin elde edildiği noktaya en küçük nokta (Enk) denir.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I

IV

I ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


4.Soru

AHS'de ikili karşılaştırmalar sırasında kullanılan "aynı dercede önemli" anlamına gelen rakam aşağıdakilerden hangisidir?


1

2

3

4

5


5.Soru

"İkili karşılaştırma değerlerinin uzmanlar tarafından belirlenmesi _________________ arttıracaktır." cümlesini doğru bir şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


uzmanların yeterliliğini

elde edilen sonuçların göreceliliğini

elde edilen sonuçların güvenilirliğini

uzmanların farkındalığını

araştırmanın özgünlüğünü


6.Soru

Bir kasabanın 6 ayrı köyünün ihtiyacını karşılamak için yeni 112 Acil Servis Ambulans Birimleri kurulması düşünülmektedir. Ambulans gerektiğinde, en geç 8 dk. içinde talep noktasına gidilmesi istenmektedir. Köyler arası uzaklıklar bilinmektedir. En az sayıda yeni ambulans noktası açarak ve fakat köylere ihtiyaç halinde en geç 8 dk. içinde ulaşmayı da sağlayacak şekilde, hangi köylere yeni ambulans birimi kurulması gerektiğine karar verecek modeli geliştirme problemi aşağıda verilen tamsayılı programlama problemlerinden hangisine ilişkin bir örnektir?


Küme Örtme Problemi

Gezgin Satıcı Problemi

En Kısa Yol Problemi

Sırt Çantası Problemi

CPM


7.Soru

Bir işletme; bir, iki veya üç yeni depo açmayı düşünmektedir. Bu üç durumdan her birine karşı gelecek beklenen kar miktarları ise; x açılacak depo sayısı olmak üzere, f(x)=4x2-2 fonksiyonu ile ifade edildiğinde ilgili değer kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


D={f(x)|2, 14, 34}

D={f(x)|2, 12, 30}

 D={f(x)|4, 16, 36}

D={f(x)|1, 2, 3}

D={f(x)|2, 2, 2}


8.Soru

“Bir müşterinin hizmet almak için kuyrukta bekleyerek harcadığı süre” aşağıdaki sembollerden hangisi ile gösterilmektedir?


Lq
Ls
Wq
Ws
ρ

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuyrukta bekleyen müşterilerin ortalama sayısını gösteren performans ölçüsüdür?


Sistem uzunluğu
Kuyrukta bekleme süresi
Sistemde bekleme süresi
Kuyruk uzunluğu
Sistem kullanım oranı

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynak ile hedeflenen (varış) yer arasında taşınan malzeme miktarını optimum kılacak bir yükleme şemasını geliştirmeyi hedefler?


En kısa yol problemi

En ekonomik yol problemi

En yüksek akış problemi

Kritik yol problemi

En iyi yol problemi


11.Soru

Bir ilaç firmasının ürettiği tansiyon ilaçlarına olan talep 500.000 adettir. Bu ilaçların birim satın alma maliyetleri 6,5 TL ve ilacın bir yıl boyunca elde bulundurma maliyeti, satın alma maliyetinin %20 ‘sidir. Planlı stoksuzluğa izin verilen bu ilaçların stoksuzluk maliyeti 8 TL’dir. Firma bu ilaçların her siparişi için 13 TL masraf yapmaktadır. Firmanın bir yılda 250 gün çalıştığı biliniyorsa optimal planlanan stoksuzluk miktarı aşağıdakilerden hangisidir?


400
450
477
480
500

12.Soru

x1+2x2≤5; 2x1≤4; x1,x2=0 veya 1kısıtları altında Enb x0=x1+5x2modelinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?


1

3

5

6

8


13.Soru

Bir şirketin ürettiği ürünlere olan yıllık talep 100.000 adettir. Bir ürünün birim satın alma maliyeti 15 TL ve birim ürünün bir yıl boyunca elde bulundurma maliyeti, 3TL’dir. Planlı stoksuzluğa izin verilen bu ürünün stoksuzluk maliyeti 1TL ve her siparişi için 4TL masraf yapılmaktadır. Şirketin yılda 300 gün çalıştığı kabul edildiğine göre şirketin siparişi kaç günde bir vermesi gerekir?


2,1 gün
3,1 gün
4,1 gün
5,1 gün
6,1 gün

14.Soru

Farklı işleri belirlemesi, işleri sıralaması, iş sürelerini öngörmesi ve yaptığımız işlerin düzenlice gözden geçirilmesine yardımcı olan şemalar aşağıdakilerden hangisidir?


Gantt şemaları

Kukla faaliyet

Maksimum akış

Yayılma

En küçük yayılma ağacı


15.Soru

Bir büfeye saatte 30 müşteri gelmektedir. Bir müşterinin işleminin görevli tarafından tamamlaması 1 dakika sürmektedir. Bu durumda birim zaman dakika olduğunda λ ve µ değerleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?


0,5 -1
0,3-1
1-5
2-1
1-6

16.Soru

  1. Küme Örtme
  2. Gezgin Satıcı Problemi
  3. En Kısa Yol Problemi
  4. Sırt Çantası Problemi
  5. Dal sınır algoritması

Yukarıda verilenlerden hangileri tamsayılı programlama problemi sınıfına girmektedir?


I ve II

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV

II, III, IV ve V


17.Soru

Bir işletme yöneticisi belirli bir ürüne olan müşteri talebinin haftalık 300 birim olacağını öngörmektedir. Bu ürünün satın alma fiyatı 80 Lira ve aylık elde bulundurma maliyeti de yaklaşık 5 Liradır. İşletme yöneticisi ürünü sipariş ettiğinde 50 Lira masraf yapmakta ve tecrübesine göre her sipariş miktarı da 200 üründür. İşletme yöneticisinin şu anda izlediği envanter yönetimine göre aylık toplam maliyet aşağıdakilerden hangisidir?


90000
95000
96000
96800
99600

18.Soru

i. Markov süreci bir optmizasyon sürecidir. ii. Markov sürecinde, önceki durum dışında daha önceki durumların bilinmesine gerek yoktur. iii. Markov sürecini simgeleyen modelin kurulması için durumlar kümesi ve geçiş olasılıkları bilgisine ihtiyaç vardır. Yukarıda sıralananların hangisi/hangileri Markov sürecine ilişkin doğru ifade(leri)yi içerir?


i
i-ii
i-ii-iii
ii-iii
i-iii

19.Soru

Bir işletme; bir, iki ,üç veya dört yeni bayi açmayı düşünsün. Her bir duruma karşı gelecek beklenen maliyet ise, x, açılacak bayi sayısı olmak üzere,

Maliyet fonksiyonu f(x) = x2 - x + 3 ise en küçük maliyet ne kadar dır ?


3

4

5

7

21


20.Soru

N/D/7/FCFS/10/? kuyruk modeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sistemde en fazla 7 müşteri bulunabilir 
Servis süresi sabittir
Geliş süresi dağılımı normal dağılımdır
Geliş kaynağı sonsuzdur 
Sisteme ilk gelen ilk çıkar