Adalet Bölümü


Adalet Önlisans Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilirler.

Bölüm Açıklaması

Adalet Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Adalet Meslek Etiği

adl101u

Çıkmış Sorulara Git

Almanca 1

alm101u

Çıkmış Sorulara Git

Temel Bilgi Teknolojileri 1

bil101u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 1

fra101u

Çıkmış Sorulara Git

Hukukun Temel Kavramları

huk101u

Çıkmış Sorulara Git

İdare Hukukuna Giriş

huk103u

Çıkmış Sorulara Git

Medeni Hukuk 1

huk105u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Anayasa Hukuku

huk107u

Çıkmış Sorulara Git

Halkla İlişkiler Ve İletişim

ilt103u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 1

ing101u

Çıkmış Sorulara Git

Adalet Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar

adl102u

Çıkmış Sorulara Git

İdari Yargı

adl104u

Çıkmış Sorulara Git

İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri

adl106u

Çıkmış Sorulara Git

Kalem Mevzuatı

adl108u

Çıkmış Sorulara Git

Almanca 2

alm102u

Çıkmış Sorulara Git

Temel Bilgi Teknolojileri 2

bil102u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 2

fra102u

Çıkmış Sorulara Git

İnfaz Hukuku

huk102u

Çıkmış Sorulara Git

Medeni Hukuk 2

huk106u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 2

ing102u

Çıkmış Sorulara Git

Adalet Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Büro Teknolojileri

adl201u

Çıkmış Sorulara Git

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1

adl203u

Çıkmış Sorulara Git

Medeni Usul Hukuku

huk201u

Çıkmış Sorulara Git

Memur Hukuku

huk203u

Çıkmış Sorulara Git

Ceza Hukuku

huk205u

Çıkmış Sorulara Git

Yargı Örgütü Ve Tebligat Hukuku

huk207u

Çıkmış Sorulara Git

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dili 1

tür201u

Çıkmış Sorulara Git

Adalet Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Damga Vergisi Ve Harçlar Bilgisi

adl202u

Çıkmış Sorulara Git

Ulusal Yargı Ağı Projesi 2

adl204u

Çıkmış Sorulara Git

Avukatlık Ve Noterlik Hukuku

huk202u

Çıkmış Sorulara Git

Ceza Muhakemesi Hukuku

huk204u

Çıkmış Sorulara Git

İcra İflas Hukuku

huk206u

Çıkmış Sorulara Git

Ticaret Hukuku

huk208u

Çıkmış Sorulara Git

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dili 2

tür202u

Çıkmış Sorulara Git