Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

O merkezli çember ; E noktasında teğet ; x = ADE açısı = 60o ; r = çemberin yarıçapı = 9 cm ; pi = 3 ; taralı alan kaç cm2 ’dir?


10.5 . (3)1/2 – 17.25

11.5 . (3)1/2 – 18.25

12.5 . (3)1/2 – 19.25

13.5 . (3)1/2 – 20.25

14.5 . (3)1/2 – 21.25


2.Soru

Girdi rasterındaki bir hücrenin bir veya daha çok gözlem noktasından görülüp görülemediğini saptamaya yarayan araca ne denir?


İrtifa

Görünürlük

Azimut

Güney açısı

Kuzey açısı


3.Soru

İrtifa ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Işık kaynağının ufuk çizgisi üzerindeki eğimi veya açısıdır. Birimi derecedir.  0 ile 180 derece arasında bir değer alır.  Varsayılan değeri 90 derecedir.


I-II

I-III

I-IV

II-III

III-IV


4.Soru

Aşağıdaki çemberde AB yayının açısı = 3 x CE yayının açısı ; z = AFE açısı = 130o ; y = CDE açısı = 40o ; x (= BC yayının açısı) kaç derecedir?


100

95

90

85

80


5.Soru

 1. Bir dış açısının ölçüsü 72°, bir iç açısının ölçüsü ise 108°’dir.
 2. Birbirine eşit uzunlukta beş köşegeni vardır, köşegen uzunluğunun kenar uzunluğuna oranı, altın orana eşittir.
 3. Bir iç açısının ölçüsü 120°, bir dış açısının ölçüsü ise 60°’dir.
 4. Altı tanesi kısa, üç tanesi uzun olmak üzere toplam dokuz tane köşegeni vardır.
 5. Hem iç açıları toplamı hem de dış açıları toplamı 360°’dir.

Düzgün beşgen hakkında yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


6.Soru

Gözlem noktasından görülemeyen alanlar hangi renkle gösterilmiştir?


Kırmızı

Sarı

Yeşil

Mavi

Mor


7.Soru

Aşağıdakilerden hangileri yüzey analizlerindendir?

 1. Üçgenler
 2. Eğim
 3. Bakı
 4. Kontur
 5. Kabartma


I-II-III-IV

I-II-III-V

II-III-IV-V

I-III-IV-V

I-II-IV-V


8.Soru

Şekildeki çember yayının ölçüsü 200° olduğuna göre m(ABC) açısının ölçüsü nedir?


90°

100°

110°

120°

130°


9.Soru

İç açılarının ölçüleri toplamı 1080 derece olan çokgen kaç kenarlıdır?


5

6

7

8

9


10.Soru

 1. Kenar sayısından bağımsız olarak konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360˚’dir.
 2. Kare ve dikdörtgen hariç, n kenarlı bir konveks çokgenin iç açılarından en az (n-3) tanesi geniş açıdır.
 3. Konveks bir çokgende bir köşeden çizilebilecek köşegenlerin sayısı en fazla (n-3) tanedir.
 4. n kenarlı konveks bir çokgende çizilebilecek köşegen sayısı en fazla n(n-3)/2’dir.
 5. Kenar sayısı n olan bir konveks çokgenin çizilebilmesi için (2n-3) tane elemanı bilinmelidir. Bu elemanlardan en az (n-2) tanesi uzunluk, en çok (n-1) tanesi açı olmalıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri konveks çokgenin özelliklerindendir?


I ve II

II ve III

I, IV ve V

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


11.Soru

Eğimi 2 olan ve (-3,1) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


y=2x+5

y=-x+3

y=2x+7

y=2x-5

y=-2x+4


12.Soru

Tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgen aşağıdaklerden hangisidir?  


Konveks 

Poligon

Prizma

Deltoid

Yamuk


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bakı aracı kullanma sebeplerindendir? 

I. En iyi kayak yapılabilecek yamaç bölgelerini seçmek için bir dağın kuzeye bakan
tüm yamaçları bulunabilir.
II. Görselliğe hitap eden haritalar üretmek için kullanılmaktadırlar
III. Bir dağın tüm güney yamaçları saptanabilir ve bu bilgi karların ilk eriyeceği yamaçların seçimi ve bu yamaçların altında kalan bölgelerde oluşabilecek sel tehlikeleri hakkında bilgi verebilir.
IV. Yükseklik, sıcaklık, nem, kirlilik veya atmosferik basınç için oluşturulabilirler.


II-III-IV

II-IV

I-III-IV

I-III

I-II-III-IV


14.Soru

Düzlemde (1,1) ve (2,0) noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?


-1

0

1

2

-2