Halkla İlişkiler Yazarlığı Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dergi ve gazetelerin içine konulan küçük bilgilendirici formlara ne ad verilir?


Insört

Kontakt

Avuç içi reklam

Temas

Bülten


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Basın bültenlerini yazarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan değildir?


Olay ile ilgisiz bir bülten yazmamayın. Kendi içerisinde tutarlı olmasına özen gösterin

U¨rün veya kurum ismini büyük harflerle yazın

Haber değeri taşımasına önem verin

C¸ok fazla süslü sıfatlar ve anlaşılmaz sözcükler kullanmaktan kaçının

Giriş paragrafını 14 satırdan daha uzun yazmayın


3.Soru

I. Müşterilerin ihtiyaçları ışığında bilgiyi analiz etmek
II. Olabildiğince çok ilgili bilgiyi bir araya getirmek
III. Ne demek istediğine karar vermek
IV. Fikirleri, hedef kitle tarafından yorumlandığı şekliyle müşterinin amacını nasıl ileteceği noktasında değerlendirmek
Yukarıdaki halkla ilişkiler yazarlığında yaratıcı kavram geliştirme aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


I-II-III-IV

I-II-IV-III

II-I-IV-III

III-II-I-IV

IV-III-II-I


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Halkla İlişkilerde Savunmacı Karşılık stratejisidir?


Atak

Utandırma

Mazeret

Şok

Tehdit


5.Soru

I. Mesajın doğru anlaşılmasını engeller
II. Mesaja çoklu odaklanmayı sağlar
III.Tek bir iletişim kanalını kullanır
IV. Sade, basit ve anlaşılır olmasının yanında düşündürücüdür
V. Yeni bir fikir ortaya atar
Yukarıdakilerden hangisi yaratıcı mesaj tasarımının özelliklerindendir?


I ve II

III ve V

IV ve V

II, IV ve V

I, III ve V


6.Soru

“Çok etik olmayan bu teknikte kurum, hedef kitlelerini etkileyerek, onlara kurumdan ilgisiz iyi bir şeyler sunarak, ilgili eleştirilerden ya da krizden uzağa çekmeye çalışır.Tavizden farklı olarak burada verilen hedef kitle için değerli ve makyajlanmış bir şeydir.” tanımlaması krizde hangi oyalama iletişim takdiğidir?


Sokulganlık

Mazeret

Yeniden Etiketleme

Özür dileme

Temize çıkarma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğeleri dışındadır?


Alıcı
İleti
Anlam
Geri bildirim
Kaynak

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basılı bir reklâm ana metninin özellikleri arasında gösterilemez?


Hedef kitlenin ilgisini arttırmalı.

Hedef kitleyi harekete geçirmeli.

Mesajları çarpıcı biçimde özetlemeli.

Başlıkla birbirini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.

Türkçe karakter kullanmadan yazılmalıdır.


9.Soru

Kriz ya da felaketle alakalı bir otoriteden olayın ciddiyetiyle ilgili açıklamayı almak kimin sorumluluğundadır? 


Genel Müdürün

Devlet Yetkililerinin

Kurum reklamcısının

Yerel yöneticilerin

Patronun


10.Soru

1N=3P formülasyonu ne ifade etmektedir?


Öngörülü olmak, hazırlanmak ve alıştırma yapmak

Üçüncü kaynakları referans göstermek

Grafiklerin ve görsellerin yardımcı olarak kullanılması

Bir negatif mesaj için üç pozitif mesajın yayılması

Mesaj haritalarının uygun kanallardan iletilmesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yazarın sahip olması gerekmeyen özelliklerden biridir?


Araştırma ve gözlem yapabilme
Empati yapabilme
Yabancı kaynaklardan beslenebilme
Analitik ve yaratıcı düşünebilme
Entelektüel birikim sahibi olabilme

12.Soru

Dergi veya gazetelerin içine konan küçük kitapçıklara ne ad verilir?


El ilanı
Afiş
İnsört
Reklam
Rehber

13.Soru

Kriz zamanlarında mesaj oluşturulurken kullanılması gereken teknikler için göz önünde bulundurulması gereken kurallar arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur? 


Açık ve merhametli konuşmak

Dürüst, içten ve açık olmak

Medyanın ihtiyaçlarına karşılık vermek

Firmanın sırlarını korumak

Hedef kitlesini dinlemek


14.Soru

Sesli üzüntü bildirme stratejileri içinde, ölümlerin yaşandığı bir kriz halinde taziyelerin bildirildiği ancak suçun itiraf edilmediği tepki strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Başsağlığı
Yeniden etiketleme
Taviz verme
Sokulganlık
İlgi kesme

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar açısından duyurum nedeni olamayacak konulardan biridir? 


Araştırma geliştirme faaliyetleri 
Piyasaya yeni çıkan ürünler 
Yeni anlaşmalar 
Kurumun düzenlediği etkinlikler 
Bireysel zevkler 

16.Soru

Aşağıda broşürlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Broşürler katalog ve kitapçıklara göre daha çok sayfalıdır.

Broşürler katalog ve kitapçıklara göre daha büyük boyutludur.

Kurum broşürleri yalnızca posta aracılığıyla gönderilebilir.

Broşürlerin en çarpıcı yanı orta kapağıdır.

Kurum kendi isteğine göre farklı şekillerde broşür hazırlatabilir.


17.Soru

Kurumsal gazetelerin yayınlanmasının temel amacı nedir?


Gazetenin bir reklam aracı olması

Kurumun pozitif algısını destekleme

Kurum üyeleri ile röportaj

Uzun ve detaylı haberleşebilme özelliği

Posta yolu ile iletebilme


18.Soru

Yayınlanmak amacından çok, gazeteciyi konuyla ilgili bilgilendirme amacı olan basın bülteni aşağıdakilerden hangisidir?


Tek Sayfalık Basın Bültenleri

Destekleyici Bilgi İçeren Basın Bültenleri

O¨zet Eklenmiş Teknik Bültenler 

Konuşma veya Rapor Metinlerini Destekleyen O¨zetleyici Basın Bültenleri

Açıklayıcı Ek Fotoğraf Altı Bilgisi


19.Soru

“Halkla ilişkiler yazarlığı çalışmaları bir organizasyon ve onun olası hedef kitlesine yönelik genellikle imaj oluşturmaya çalıştığı yöntemleri içerir ve pozitif ilişki kurmaya çalışılır. Genelde halkla ilişkilerde bilgi bu bağlamda iki kategoriye ayrılır: Kontrol edilen bilgi, kontrol edilmeyen bilgi”.
Aşağıda yer alan şıklardan hangisi kontrol edilmeyen bilgiye örnektir?


Broşür

Yıllık

Basın bülteni

Reklam metni

Basında yer alan haber


20.Soru

''Satın alma niyetinin; bilgi, yardım, randevu, örnek broşür, indirim veya fiyat listesi gibi parasız sunulan hizmetlerin talebi ile ifade edildiği yazılara ....................... denir.''
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?


İstek

Satış

Randevu

Dilekçe

Sipariş