İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Müşterilerinin ve potansiyel alıcıların nasıl düşündüğünü ve davrandığını analiz
eden ve bu düşünce ve davranışlardan faydalanan bir mobil pazarlama şirketi
başarılı bir mobil pazarlama kapmpanyasını hangi özelliğini uygulamaktadır?


Yenilik

Geliştirmecilik

Müşteri Anlayışı

Ölçülebilirlik

Girişimcilik


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal mecra verilerini kullanmanın aşamalarından birisidir?


Müşterinin satın aldığı ürünleri incelemek

Fırsatları saptayıp tekliflerde bulunmak

Fan ve beğeni sayısını arttırmak

Müşterinin ihtiyaçlarını analiz etmek

Program kodlaması yapmak


3.Soru

''Etik kurallar günümüzde  tıp etiğinde olduğu gibi daha çok, _____ alanlarda kabul edilmiş ilkeler bütünüdür''. Etik kurallar hakkındaki açıklamada belirtilen yere gelmesi gereken ifade hangi seçenekte yer almaktadır?


Bilimsel

Hayati

Mesleki

İnsani

Belirgin


4.Soru

Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik Sağlayıcılar

Erişim Sağlayıcılar

Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Mobil İnternet Sağlayıcılar

Yer Sağlayıcılar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın meslek kurallarından biridir?


Telif ve patent haklarını ihlal etmemek.

Aldatıcı ürün reklamında bulunmamak.

Kaynak belirtmeden alıntı yapmamak.

Kişisel verilerin gizliliğine önem vermek.

İzinsiz elektronik ileti göndermemek.


6.Soru

Şirketler verilerini operasyonel açıdan değil, müşteriyi tanımak ve anlamak için incelediklerinde, farklı ipuçları bulurlar. Verilerin müşteri davranışlarını anlayacak şekilde yorumlanmasına ne ad verilir?


veri analizi

veri anlamlandırma

veri niteliği

büyük bilgi

bilgi edinme


7.Soru

Hangisi veri görselleştirmede sıklıkla kullanılan araçlar arasında yer alır?


Ses kayıtları

Farklı kokular

Farklı tatlar

Radyo yayını

Konu ağları


8.Soru

Mobil Web için yeni analiz yazılımları kullanmak
dinamik bir mobil pazarlama kapmpanyasını yaratmada hangi adımın özellikleriyle biridir?Hedef pazarın istekleri ile istenen sonuçları uyumlu hâle getirme

Kampanya için doğru mobil pazarlama araçlarını seçme

Hedef pazarın isteklerini anlama ve sunma

Mobil pazarlama kampanyası başlatma ve pazarlama

Pazarlama yöntemini takib etmek ve düzenlemek


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayayası’nda belirtilen Temel Hak ve Özgürlüklerden biri değildir?


Kişisel bilgilerin herkesle paylaşılma hürriyeti

Haberleşme hürriyeti

Din ve vicdan hürriyeti

Düşünce ve kanaat hürriyeti

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti


10.Soru

Trafik ışıklarının hep aynı süre yanması değil, araç ve yaya yoğunluğuna göre optimum süreye göre çalışması (diğer yönde hiç araç veya yaya yokken yine kırmızı yanmaması); ambulans için trafiği hep akıcı tutması; boş park yerlerini size bildirmesi; otobüslerin hep aynı rotada gidip gelmek yerine, ihtiyacın arttığı rotalara sevk edilmesi; havanın kararma durumuna göre ışıkların aydınlığının ayarlanması aşağıdakilerden hangisi ile mümkündür?


Büyük verinin hızlı işlenmesiyle

Büyük verinin tanımlanmasıyla

Veri görselinin hazırlanmasıyla

Veri anlamlandırmanın yapılmasıyla

Bilgi yönetim tekniklerinin kullanılmasıyla


11.Soru

I. Erişim
II. Alakalı olma
III. Anlık olma
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mobil reklamın geleneksel online reklamdan üstün özelliğidir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlama alanında uyulması gereken etik kurallardan biri değildir?


Her kesime eşit tarife uygulanmaması

İzinsiz elektronik ileti göndermemek

Telif ve patent haklarının ihlal edilmemesi

Kişisel verilerin gizliliğine önem vermek

Aldatıcı ürün reklamında bulunmamak


13.Soru

Hangi seçenekte ülkemizde ticari reklamın kurallarıyla ilgili  ilgili temel yasal dayanak yer almaktadır?


Uluslararası pazarlama ve etik ile ilgili kurallar

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 61. Maddesi

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 54. Maddesi

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 84. Maddesi

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun


14.Soru

Başarılı bir mobil kampanyaya QR kod gibi inovatif ögelerin yerleştirilmiş olması, söz konusu kampanyanın hangi özelliğiyle ilgilidir?


Ölçülebilirlik

Müşteri Anlayışı

Kolaylık

Güvenlik

Yenilik


15.Soru

Aşağıdakileden hangisi yeni bir ortamın şaşırtıcı bir şekilde yenilikçi kullanımıdır?konum belirleme hizmeti

ses/ifade etme

müşteri bağlantısı kurma

etkili pop-up kullanımı

mobil yazışma


16.Soru

Kapalı bir işletim sistemi olan gerçek zamanlı bir işletim sistemi ile çalışan mobil aygıt türü aşağıdakilerden hangisidir?


Akıllı Telefon

Bağlantılı aygıtlar

Apple iPad

Amazon kindle

Özellikli telefon


17.Soru

-Kredi kartlarını nerelerde kullanıyor?

-Hafta içi iş yeri yakınından, hafta sonunda evinin yakınından mı alışveriş yapıyor?

-Cuma günleri, caminin yakınındaki marketi mi kullanıyor?

Bir pazarlama stratejisi için ‘verileri anlamlandırma’ yolunu uygulayan bir şirket yukarıda verilen soruları soruyorsa, hangi bilgi türü üzerinde duruyordur?


İşlem saati

İşlem yerleri

İşlem süresi

Ürün cinsi

Ürün talebi


18.Soru

Bilginin açık ve etkin kullanımı için istatistiksel tablolar, grafikler, konu ağları veya çeşitli şekiller ile ifade edilmesi aşağıdakilerden hangisidir?


Veri Anlamlandırma

Bilgi Yönetimi

Veri Derleme

Veri Analizi

Veri Görselleştirme


19.Soru

İnternet kafe, havaalanı, kafe, spor salonu gibi umuma açık yerlerde kablosuz İnternet erişimi sunulabilen sağlayıcılara ne ad verilir?


İçerik Sağlayıcılar

Erişim Sağlayıcılar

Mobil İnternet Sağlayıcılar

Yer Sağlayıcılar

Toplu Kullanım Sağlayıcılar


20.Soru

Bir şirket üzerinde çalıştığı kampanya sürecinde işe öncelikle sonuçları takip etmek için hangi ölçülerin kullanılacağı kararının verilmesi ile başlıyorsa başarılı bir mobil pazarlama kampanyasının hangi özelliğini uyguluyor demektir?


Müşteri anlayışı

Yenilik

Konuma özgü bilgiler

Ölçülebilirlik

Hayatı kolaylaştırma