İtibar Yönetimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Trolizim aşağıdaki davranış kalıplarından hangisini içerir?


İntikam almayı

Şikayet etmeyi

İtibar sağlamayı

Bilgi vermeyi

Bilgilerin doğruluğunu ıspatlamayı


2.Soru

Algıların itibara dönüşmesi sürecinde şirketin itibarı ile ilgili ilk gösterge aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim Kalitesi

Müşterilerin Kalitesi

Pazarın durumu 

Rakiplerin durumu 

Teknolojinin gelişimi


3.Soru

Aşağıdaki sosyal medya ortamlarından hangisi içerik yönetimi alanında kapsamlı, bilgi temelli uygulamalar sınıfına dahil edilebilir?


Facebook

Instragram

Ekşi Sözlük

Linkedin

Periscope


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel müdürün/CEO'nun şirketin itibarı ile ilgili görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?


şirketin vizyonunu belirlemek

nitelikli insan kaynaklarını seçmek

şirketin fianasal durumunu takip etmek

tüm sosyal ortaklarla iletişimin stratejik önceliklerini
belirlemek

şirket organizasyonunda gerekli değişiklikleri yapmak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkan bir kriz durumunda şirketin itibarını koruması için sosyal medyada yapması gerekenlerden birisidir?


Belli bir süre sonra geçeceği düşünülüp bir şey yapılmamalı

Sorun ciddiye alınmamalı

Şirket sosyal medya hesaplarını kapatmalı

Çalışanların, ortaya çıkan krize yönelik doğru bilgileri sosyal medyadan duyurması sağlanmalı.

Sosyal medyada ortaya çıkan söylenti engellenmeli


6.Soru

İtibarın girdisi nelerdir?


Toplumsal duyarlıklar ve değerler

Toplumsal bilinç ve özgüven

Toplumsal tutarlılık ve yaşantı

Toplumsal birlik ve beraberlik

Toplumsal ayrışma ve değişiklik


7.Soru

I-  Net bir kimliğin olsun. II- Sosyal paydaşlarını tanı. III- İtibarını yönet. IV- Kendini ifade et. V- Güçlü ve güvenilir kurumsal bir marka yarat.  Yukarıda maddeler halinde sıralanan görev ve sorumluluklar hangi seçenekte yer alan birimin görevidir?


Etik kurulu faaliyetleri

Kriz yönetimi

Pazarlama

Kurumsal iletişim

Müşteri hizmetleri


8.Soru

Günümüzde itibar yönetimi ile ilgili farkındalık yaratmak için temelde üzerinde durulması gereken dört soru vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


İtibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz var mı?

İtibarınızı hangi süreçlerle yönetiyorsunuz?

İtibar yönetimi için gerekli bütçeniz var mı?

İtibar yönetiminden kim sorumlu?

İtibar yönetimi ile ilgili performanızını nasıl ölçüyorsunuz?


9.Soru

Şirketler genellikle “..........” ile rekabet ettikleri “yanılgısı” içindedirler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


marka değeri 

müşteri memnuniyeti 

nitelikli çalışanlar

finansal iş sonuçları

ekonomik göstergeler


10.Soru

Sosyal medyada itibar konusunun neden önemli olduğuna yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Belirtilen bir görüş hızla yayılabilir.

Geniş kitleler tarafından kullanılmaktadır

Bir kurum hakkındaki olumlu veya olumsuz yorum gündemi değiştirebilir.

Zararlı bir içeriğin etki gücü bir kez devreye girdiğinde çıkarması zordur veya zaman almaktadır. 

Sosyal medyada bir kurum hakkında yayılan olumsuz yorum az kişiye ulaşmaktadır.


11.Soru

Markaları yönetenlerin birinci önceliği nedir?


Ürün

Tüketici

Rekabet

Vaat

Sosyal ortaklar


12.Soru

Dijital ortamın teknolojik olarak sunduklarını zarar vermek, intikam almak, itibarsızlaştırmak, kasıtlı girişimler gibi amaçlarla kul­lanma hevesi ve davranışı hangi kavramı tanımlar?


Dijital duygu transferi

Trolizm

Ekşi sözlük

Aktivist ruhu

Kriz iletişimi


13.Soru

  • TOÇEV- Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı
  • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
  • Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK)
  • Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Yukarıdaki vakıflarla işbirliği yapan bir şirket için aşağıdakilerden hangisi söylemek doğrudur? 


Hisse senedi performansına önem vermektedir

Kanaat önderleriyle işbirliğine gitmektedir

Çalışan memnuniyetini önemsemektedir

Yasa, Yönetmelik ve düzenlemelere uyum göstermektedir

Yetenekli işgücünü elinde tutmaya çalışmaktadır


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krizler ile ilgili söylenebilir?


Kriz hiçbir zaman geliyorum demez.

Krizler onlarca yıllık itibarı bir anda götüremez.

Krizler beklenilmeyen durumlar olarak tanımlanmaktadır.

Kriz ortamlarında duygusal tepkiler yoğun yaşanmaz

Kriz durumlarında beklentiler yüksek değildir.


15.Soru

Fortune Dergisi'nin "Dünyanın En Beğenilen Şirketleri" araştırması ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Fortune Dergisi 1987 yılından beri bu araştırmayı yapmaktadır.

Araştırma, 7 ana boyutta 20 kriterde itibar performansının ölçümlemesini yapmaktadır.

İş dünyasının üst düzey yöneticileri, yatırımcılar ve finansal analistler örneklemi oluşturmaktadır

Araştırma, boyutlar olmaksızın 9 kriterde şirketlerin performansını ölçmektedir.

Araştırmanın kriterleri arasında finansal sağlamlık, toplumsal sorumluluk, yönetim kalitesi vb. gibi unsurlar yer almaktadır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin itibar işini ciddiye aldığını bilmesi gereken paydaşlardan biri değildir?


Bayiler

Tedarikçiler

Satış noktaları

Müşteriler

Hedef kitlede olmayanlar


17.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurumsal iletişimin ana görevlerinden birisi değildir?


Kurum kimliğini tanımlamak

Şirket çalışanlarının kurumun değerlerini benimsemesini sağlamak

CEO’yu seçme

Kurumun hedeflerine uygun paydaş haritası çıkarmak

İletişim performansını ölçme


18.Soru

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, Trip Advisor gibi yaygın kulla­nımda olan gruplar hangi tür dijital sosyal medya türüdür?

 


İlişki temelli ortamlar

Aktivist kampanya uygulamaları

Bilgi te­melli uygulamalar

Haber kökenli kuruluşların web uyglamaları

Kişisel olarak içerik ve yönetim ortamları


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, markaların itibar kazanmasını sağlayacak unsurlardan biri olarak gösterilemez?


Ürünün kalitesi

Ürünün çeşitliliği

Ürünün yüksek fiyatlı oluşu

Görevlilerin davranışları

Süreçlerin hızlı ve etkin çalışıyor olması


20.Soru

I. etkin liderlik

II. adil yönetim

III. şeffaflık

IV. hesap verebilirlik

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri itibarın metrikleri içinde yer alır?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV