Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi mimarisi oluşturulurken bilgilerin sınıflandırılması aşaması ile ilgilidir?


Ağaç topolojisi

 

Ardışık ilişkilendirme

 

Aşağıdan yukarıya yaklaşımı

 

Matris ilişkilendirme

Organik ilişkilendirme


2.Soru

İlk web sayfası kaç yılında yayınlanmıştır?


1984

 

1975

 

1991

 

1987

1972


3.Soru

Aşağıdaki verilen ve kullanıcı deneyimi tasarımının beslendiği disiplinlerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir?


Makine Mühendisliği-Elektrik Mühendisliği-Endüstriyel Tasarım

Bilgi mimarisi-İletişim tasarımı-Etkileşim tasarımı

Felsefe-Psikoloji-Sosyoloji

Mimarlık-Pazarlama-Ses tasarımı

Yazılım geliştirme- Bilgisayar Bilimi-Veri ve bilgi görselleştirme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Denise Jacobs’ un ilham almak için beş adımlık kılavuzunda yer almaz?


Çalışmaları oyunlaştırmak

Zorlukların üstesinden gelmeye çalışmak

Destansı olmak

Net hedefler ve uygulanabilir eylemler belirlemek

Pratik çizimler yapmak


5.Soru

Bir bankanın internet bankacılığı uygulaması, minimalist tasarımı nedeniyle tercih edilmektedir. Bu uygulamanın ağırlıkla hangi kullanıcı deneyim türüne hitap ettiği söylenebilir?


Davranışsal deneyim

Duygusal Deneyim

Estetik deneyim

Yansıtıcı deneyim

Kritik deneyim


6.Soru

I. Kullanıcının aktif katılımı

II. Kullanılan içeriği anlamak ve belirlemek

III. Tasarım çözümlerinin kendini yenilemesi

IV. Disiplinler arası bir tasarım ekibinin bulunması

V. Tasarım çözümleri üretmek

Yukarıdakilerden hangileri ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından belirlenmiş kullanıcı merkezli tasarımın prensipleridir?


I, II

I, II, III

III, V

I, III,IV

V


7.Soru

Etkileşimli tasarımın merkezindeki kavram nedir?


Kullanıcı

Teknoloji

Konuşma

Tasarım

Faydacılık


8.Soru

Objeleri çevreleri ile birlikte algılama biçimimizi ifade eden Gestalt ilkesine ne ad verilir?


Yakınlık

 

Devamlılık

 

Simetri

 

Tamamlama

Şekil zemin ilişkisi


9.Soru

Etkileşimli tasarım ağırlıklı olarak “kendi başına yap” estetiği, anti ticaret ve anti sanat duyarlılığına odaklanan Fluxus hareketinden etkilenmiştir. Fluxus sözcüğü, doğadaki ve insan yaşamındaki sürekliliği, değişimi ve yenilenmeyi, durağanlığa karşı koyuşu ifade etmektedir. Bu açıdan aşağıdakilerden hangisi etkileşimli bir tasarım ortamına örnektir?


Televizyonda dizi seyretmek.

Herhangi bir kişinin Facebook’ta yapılan bir paylaşıma yorum yapması.

Youtube’da her hangi  bir eğitim videosu izlemek.

Konsere gidip müzik dinlemek.

Radyoda müzik dinlemek.


10.Soru

I. Verimli ve sezgisel donanımlar üzerinde durma, cihazları kullanışlı, faydalı ve eğlenceli hâle getirme ile ilgilidir.

II. Anlamlı deneyimler yoluyla etkileşime olanak tanır.

III. Belirli bağlamsal koşullar altında belirli problemlerin çözümünde kullanılan bir süreçtir.

IV. Yazılımın kullanımı ve deneyimine odaklanır.

V. Teknoloji ve kullanıcı arasında diyalog kurma, iletişim kısıtlamalarını teknoloji aracılıgı ile en aza indirgeme ile ilgilidir.

Yukarıdakilerinden hangileri etkileşimli tasarım açısından doğrudur?


II, IV

 

I, III

 

III, V

 

I, III, V

V


11.Soru

“ Kullanıcıların gezinmesi için çok fazla sekme ya da pencere kullanılmalıdır. Eğer bu tarz ögelerin kullanımı gerekiyorsa kullanıcının, arayüzü kullanma konusunda rahat ve deneyim sahibi olduktan sonra kullanılmasına özen gösterilmelidir.” bu ifade tasarımda kullanılabilirliğin hangi prensibini ifade etmektedir?


Geri Alma Seçeneğini Tasarlayın

 

Aşırı Yükü Azaltın

 

Sonuçlanan Diyalog ve Gezinme Tasarımı

 

Bireysellik İçin Tasarım

Sık Kullanımlar İçin Kısayol Kullanın


12.Soru

Arayüz tasarımı tarihinde 1984’ten günümüze kadar olan süreci kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Komut Satırı Arayüzü

İşitsel Arayüz Dönemi

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü

Hareketsel Arayüz Dönemi

Dijital Dönem


13.Soru

Bir nesnenin yüzeyinde çizgilerin bir araya gelmesiyle oluşan tasarım elemanı aşağıdakilerden hangisidir?


Çizgi

Doku

Ton

Renk

Yön


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli tasarımın özellikleri ile ilgili yanlıştır?


Geleneksel medyayı genişletir ve zenginleştirir

Güncellenebilir ortama sahiptir

Zengin ortamlar barındırır

Kullanıcılar ile etkileşime olanak sunar

Kullanıcı pasiftir


15.Soru

Birbirini andıran objeleri aynı grupta toplamak şeklinde ifade edilen Gesalt ilkesine ne ad verilir?


Yakınlık

Benzerlik

Simetri

Şekil zemin ilişkisi

Tamamlama


16.Soru

Kullanıcı odaklı bir arayüz tasarımı oluştururken metin kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Metin kullanımı mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

 

Paragraflar kısa tutulmalı

 

Profesyonel bir imaj yaratmak adına sıkıcı olmak yerine, çekici ve kişiye özel olmak daha faydalı olabilir.

 

Her bir paragrafta birden çok düşünceye yer verilmelidir.

İllüstrasyon ve görsel kullanımına önem verilerek daha okunabilir metin alanları yaratılabilir.


17.Soru

Yazar ve bilim adamı Donald Norman, Gündelik Eşyaların Tasarımı (The Design of Everyday Things) adlı kitabında kullanıcıların bir bilgisayar sistemi ile etkileşim sağlarken geçtiği aşamalarını psikolojik bir model aracılığı ile tanımlamıştır. Bu model aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan faaliyet döngüsü

Teknoloji ve insan etkileşimi

Kullanıcı etkileşimleri

Kullanıcı ve bilgisayar etkileşimi

İnsan ve bilgisayar faaliyetleri


18.Soru

“Son noktadaki bir düğümden sistem içerisindeki diğer bütün ana düğümlere ulaşılabilme durumu” gezinim tasarımında hangi yaklaşımı tanımlar?


Yerel

Tanımlayıcı

Evrensel

Bütünleyici

Bağlamsal


19.Soru

İlk bilgisayar faresini kim icat etmiştir?


Bill Moggridge

Samuel Morse

Douglas Engelbart

Bill Verplank

Thomas Edison


20.Soru

İnternet standartlarındaki yüksek kalitedeki resimlerin, animasyon ve seslerin çok küçük dosya boyutlarıyla web sayfalarına yerleştirilmesini sağlayan uygulamalara ne ad verilir?


HTML

Flash

CSS

JavaScript

PHP