Kurumsal İletişim Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan değildir?


Kurumsal kimlik unsurları hesaplarda yer almalı

Faaliyet alanları tanımlanmalı

Sosyal medya ortamının sağladığı olanaklar değerlendirilmeli

Paylaşımları kurumun yöneticisi yapmalı ve yönetmeli

Samimi ve sıcak paylaşımlar yapılmalı


2.Soru

Kurum içerisinde stratejik plana karşı duyulan isteksizliğin farklı nedenleri olabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden değildir?


Çalışanların kuruma aşırı güveni

Stratejik plan yapılması konusunda bilgi ve deneyim eksikliği

Planın yürütülmesi için ilave iş yükü gerekiyor olması

Deneyimli yöneticilerin kendine aşırı güveni ve böylece plana gerek duymaması

Bazı çalışanların yeni planla birlikte eski sitemdeki statü, ayrıcalık ve saygınlıklarını yitirme korkusu


3.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kurumsallaşmış işletmelerin özelliklerinden biridir?


Stratejik plan

Reklam kampanyası

Pazarlama faaliyetleri

Promosyon dağıtımı

Sponsorluk anlaşması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi sözlü iletişim araçlarındandır?


Stratejik Plan Haber Bültenleri

Videolar/Telekonferans

Odak Grup Toplantıları

E-mail

Bülten İçerisinde Yöneticinin Makalesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi markalaşmış kimliğin bir örneğidir?


Unilever

Turkish Airlines

Shell

Koç grubu

Sabancı grubu


6.Soru

Kuruluş ya da firmanın kendi görsel kimliğine ek olarak yan kuruluş ve markaların ayrıca kendi görsel kimliklerini kullanmaları nasıl tanımlanmaktadır?


Destekli kimlik

Yan kimlik

Bütünsel kimlik

Markalaşmış kimlik

Güncel kimlik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibarı ölçmeye yarayan bileşenlerden değildir?


Efektif iyi yönlü iletişim

Güçlü finansal performans

Etkili liderlik ve yönetim

Sosyal sorumluluk ve mesuliyet

Gerçeğe uygunluk


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamı açısından kurumsal itibarın iyi yönetildiği bir kurumun sahip olduğu özelliktir?


Çalışılacak bir kurum olma özelliklerine sahiptir

Pazar fırsatlarındaki avantajları fark eder ve değerlendirir

Gelecekte büyüme vaat eder ve güçlü tahminler yapar

Faydası olan toplumsal olayları destekler

Çevreye karşı sorumlu ve duyarlıdır.


9.Soru

Sosyal medya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Geleneksel medyanın ortaya çıkardığı kavramlardandır. 

Tek yönlü bir etkileşim ve iletişim sağlar. 

Web 2.0 teknolojisi ile ortaya çıkmıştır.

Sosyal medyanın oluşumu 1800' lere dayanmaktadır. 

Çevrimdışı araçlar için kullanılan ortak bir terimdir. 


10.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez aşağıdaki kitaplardan hangisinde yer almıştır?


The A-Z of Corporate Social Responsibility

Contemporary Issues in Business Ethics

Corporate Social Responsibility: The Role of Business in Sustainable Development

Social Responsibility of the Business 

Business and Corporate Integrity


11.Soru

İmge'nin tanımı yapıldığında aşağıdakilerden hangisi bu tanımın dışında kalır?


Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, 

duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan  benzeri, 

bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, 

hayal ve imaj

grafik çözümleme ve iletişim süreci


12.Soru

“…………………….,baskı teknolojisinde kulanılan dört temel işlem renginin kısaltmasıdır.” Boşluğu doğru olan ifade ile doldurunuz.


CMYK

RGB

Pantone.

HEX

W/B


13.Soru

Aşağıda bulunan kurumsal kimlik bileşenlerinden hangisi kurum içinde kullanılmaktadır?


Amblem

Broşür

Afiş

Davetiye

Katalog


14.Soru

Paydaş evresi, kamu evresi ve sorunlar evresi olmak üzere üç evreden oluşan stratejik yönetim modeli aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


Moss ve Warnaby’ın Kavramsal Modeli

Grunig ve Repper Modeli

Steyn’in (Eğitimsel) Modeli

Chaffee'nin Strateji Kümeleri

Şirket/İşletme Birimi Strateji


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurum ve kuruluşların sosyal medya hesaplarında, on-line kurumsal iletişim faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirebilmeleri için dikkat etmeleri gerekenlerden biri değildir?


Kurum ve kuruluşların logosu sayfada net ve görünür bir şekilde bulunmalı

Sayfada kurum ve kuruluşların tarihçesi yer almalı

Kuruma ait iletişim bilgileri eklenmeli

Kurumun misyon ve vizyonuna yer verilmeli

Kurum ile ilgili fotoğraf, video ve görsellerin yer verilmemeli


16.Soru

Balmer'a göre kurumsal pazarlama karmasının kaç adet unsuru bulunmaktadır?


3

8

10

11

5


17.Soru

Stratejik plan yönetim sürecinde yer alan iç ve dış çevre analizinde gerçekleştirilen SWOT analizi aşağıdaki hangi evreyi kapsamaz?


Güçlü yanlar

Zayıf yanlar

Gelirler

Fırsatlar

Tehditler


18.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi literatürde yer alan strateji tanımlarından "doğrusal strateji" ile ilgilidir? 


Dış çevredeki değişimlere nasıl uyum sağlayabileceğini ön görmeye çalışır

Yöneticilerin rasyonel davrandığını varsayan durağan bir modeldir.

Organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı iş birliği anlaşmalarının bir bütünü olarak görür

Organizasyonun mevcudiyeti yeterli sayıda bireyi çekme becerisine bağlıdır

Rakipler ve tehditlere karşı önlem alan dinamik bir modeldir


19.Soru

Başka bir kullanıcı tarafından gönderilen bir tweet’in, kendi hesabınızdaki kişilere aynen iletilmesine karşılık gelen Twitter kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


Favorilere Ekleme

Direkt Mesaj

Retweet

Mention

Tweet


20.Soru

Behrens'in AEG markasına yönelik tasarımlarının önemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


İlk ambalaj tasarımlarının bu markaya yapılmış olması

Etkin ve doğru bir kurumsal kimlik oluşturması

AEG firması için yeni ürünler tasarlamış olması

Görsel tutarlılığa genel bir yaklaşımın ilk denemesi olması

Elektrikli ürün konseptlerinden oluşturulması