Kurumsal İletişim Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çalışanlar, tedarikçiler, bayiler, basın yayın kuruluşları gibi şirketin ilişkide olduğu grupların beklentilerine ne kadar cevap verdiği, onlara olan vaatlerini ne kadar yerine getirdiği ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Marka

İmaj

İtibar

İsim

Unvan


2.Soru

EWOM (Electronic Word fo Mouth Marketing) kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

1.  İnternet temelli teknoloji yoluyla yönetilmektedir.

2. Resmi iletişimleri kapsar.

3. Pozitif yönlü bir EWOM, negatif yönlüden daha etkilidir.


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

Yalnız 2


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin temel unsurları arasında bir tanıtım kimliğini yansıtmaktadır?


Halkla ilişkiler

Üretim

İşletme

Pazarlama

Davranış kimliği


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişim araçlarından Stratejik Plan Haber Bülteninin faydaları arasında yer almaz? 


Başarılar hakkında çalışanları bilgilendirir

Program raporlarını paylaşır

Planın her günkü iş ile bağlantısını gösterir

Liderin ağzından stratejik planı açıklar

Plana odaklanmayı sağlar


5.Soru

RGB, dijital teknolojide (yansıtıcılar, tv, bilgisayar, akıllı telefon ekranları vb.) kullanılan üç temel ışık renginin kısaltmasıdır. Bu renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kırmızı-yeşil-mavi

Kırmızı-yeşil-sarı

Mavi-sarı-mor

Yeşil-mavi-sarı

Kırmızı-siyah-mor


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamayı diğerlerinden ayıran bir özellik değildir?


Uzun vadeli olması

Diğer tüm planlar için  yol gösterici olması

Dar kapsamlı olması

Çok sayıda veri içermesi

Proaktif bir yaklaşım temeli üzerine oturması


7.Soru

Kurumun kurulması ve gelişmesi adına ortaya çıkan düşünce ve işletme temellerini, kurumun değer, tutum ve amacını kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal imaj

Kurumsal kimlik

Kurumsal kültür

Kurum felsefesi

Kurumsal davranış


8.Soru

Kamuoyunda firmaya ilişkin görüşün, zihinlerde oluşan resmin, hedef kitlelerin algısının kötüleşmesi aşağıdakilerden hangisinin kazanılmasını gerektirir?


Kurumsal dizayn

Kurumsal davranış

Kurumsal kimlik

Kurumsal imaj

Kurumsal kültür


9.Soru

Kuruluşların hedef kitleleri iç ve dış olmak üzere iki kategoride ele alınır. Aşağıdakilerden hangisi iç hedef kitle arasında yer almaktadır?


Basın

Hükûmet kuruluşları

Potansiyel yatırımcılar

Eğitimciler

Hissedarlar


10.Soru

Tutarlı bir imaj oluşturmak kurum için hayati önem taşımaktadır. Tutarlı, olumlu bir imaj yaratabilmek ise _______ ve ________ bir planlama gerektirmektedir.

Verilen cümlede boşluklar aşağıdaki ifadelerden hangileri ile tamamlanabilir?


Uzun vadeli- dikkatli

Anlık- düşük bütçeli

Maliyetli- uzun vadeli

Etkili- kısa vadeli

Güçlü- spontane


11.Soru

Bir sosyal ağ ve mikro blog sitesi olan Twitter kaç yılında kurulmuştur?


2004

2005

2006

2008

2010


12.Soru

Carroll modelinde sosyal sorumluk aşağıdaki alanlardan hangisiyle anılmaz?


uluslararası

yasal

hayırseverlik

etik

ekonomik


13.Soru

“Credo” olarak adlandırılan ve Johnson&Johnson Şirketi’nin paydaşlarına sunulan, sosyal sorumluluğun ilk örneklerinden sayılan bildiri kaç yılında oluşturulmıştur?


1942

1943

1944

1945

1946


14.Soru

Bir dizi insanı dolaşacak şekilde gönderilen mesajlarla kurulan iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Y Modeli

Dairesel Model

Merkezi Model

Zincir Modeli

Serbest Model


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum ikliminin niteliğini belirleyen faktörlerden biridir?


İletişim imkanları

Gelişmiş personel alımı

Eğitime gerek duyulmaması

Sosyal alanların kaldırılması

Dar çalışma koşulları


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya İş Konseyi'nin kurumsal sosyal sorumluluk tanımıdır?


Sürdürülebilir kalkınmaya işletmelerin desteği ve yardımı

Kurumların toplum yararına yaptığı etik ve toplumsal faaliyetler

Başta çevre ve eğitim olmak üzere iyileştirilmesine katkı sağlamak ve gönüllülük esasına göre toplumsal bir sorumluluk yüklenmek

Sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini tamamlamak için bir kurum tarafından üstlenilmiş büyük çaplı faaliyetler

Kurumsal kaynakların yardımıyla ve isteğe bağlı iş uygulamalarıyla toplumun refahını genişletmek için verilen bir taahhüt


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de en eski KSS projelerinden biridir?


Kardelenler

Aile içi şiddete son

Eti Çocuk tiyatrosu

Temiz tuvalet

Baba Beni okulu gönder


18.Soru

Türk Dil Kurumu tarafından “saygı görme, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij, borç ödemede güvenilir olma durumu ve kredi olarak” tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Marka

İmaj

Kültür

Prestij

İtibar


19.Soru

  1. Kurumun görünürlük ve bilinirliğini arttırır.
  2. Hedef kitle ile interaktif iletişim sağlar.
  3. İtibarın yükselmesini ve diğerlerinden farklılaşmayı sağlar.

Kurumsal iletişim açısından yönetilmesi gerektiği düşünülen ve kurumlara yukarıda verilen yararları sağlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni medya yönetimi

Sosyal medya yönetimi

Kurumsal iletişim yönetimi

İtibar yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi


20.Soru

Kurumsal davranış neyin sonucudur?


Kurum kültürü

Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim

Kurumsal kalite

Kurumsal görünüm