Lojistik İlkeleri Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki mal teslim yöntemlerinden hangisi gemi güvertesinde teslim anlamındadır?


FCA (Free Carrier)

FOB (Free on Board)

CIF (Cost Insurance and Freight)

DAT (Delivered At Terminal)

DDP (Delivered Duty Paid)


2.Soru

Ürünlerin depolara gönderilmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği depolama ve taşıma işlemlerinden oluşan ana lojistik süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Dağıtım lojistiği

Üretim lojistiği

Tersine lojistik

Yeşil lojistik

Tedarik lojistiği


3.Soru

Malzeme akışının temelini oluşturan lojistik faaliyete ne ad verilmektedir?


Taşıma

Stok yönetimi

Elleçleme

Depo yönetimi

Satın alma


4.Soru

Tipik bir tedarik zinciri aşağıdaki şıklardan hangisiyle başlamaktadır? 


en uygun rotanın belirlenmesi  

en düşük maliyetli taşıma yönteminin belirlenmesi 

ürünlerin tedarik edilmesi

araç filosunun kurulması 

hammaddenin edinilmesi


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Türkiye’de lojistik sektörünün büyümesi ile ilgili faktörlerden birisidir?


Satın alma gücünün yükselmesi

Enformasyon teknolojilerinin yoğun kullanımı

Küresel operasyon becerisi

Farklı coğrafyalarda tedarik zincirleri yönetimi

Kara yolu ve demir yolu yatırımları doğu-batı bağlantısı güçlendirilirken küçük şehirlerin limanlara bağlanması


6.Soru

Genel çerçevede tedarik zincirinde aşağıdaki işletmelerden hangisi en başta yer alır?


Maden işletmesi

 

Ham madde üreticileri

 

E-Ticaret perakendecisi

 

Distribütör

Yarı mamul üretici işletmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depolamanın kapsadığı faaliyetlerden birisi değildir?


Kontrol

Ambalajlama

Teslim alma

Sayım

Yerleştirme


8.Soru

Tedarik zincirini oluşturan elemanlardan hangisi ürünlerin teslim alınması, sınıflandırılması, stoğa kaldırılması, stoktan alınması ve gönderilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir?


üreticiler

perakendeciler 

hizmet sağlayan işletmeler

müşteriler

toptancılar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistik işlemlerindeki adımlardan biri değildir?


Kabul

Geri alım

Gözden geçirme

İade

Yenileme


10.Soru

İşletmelerin ürettiği mal ve hizmet miktarının piyasa fiyatıyla çarpılması sonucu ne elde edilir?


Başabaş noktası

Marjinal hasılat

Toplam maliyet

Marjinal maliyet

Toplam hasılat


11.Soru

Seçeneklerden hangisi hava yolu taşımacılığının dezavantajlarından birisidir?


Taşımacılık türleri içerisinde en pahalı olanıdır

Hızı yavaştır

Çevre kirliliği yaratır

Trafik sıkışıklığında etkilenir

Yapım maliyetleri çok yüksektir


12.Soru

Seçeneklerden hangisi lojistiğin 7 doğrusundan biridir?


Ambalajlama

Satın alma

Elleçleme

Sipariş işleme 

Doğru müşteri


13.Soru

"Bir ürünün ham madde olarak var olduğu başlangıç noktasından tüketiminin gerçekleştiği son noktaya kadar malzeme akışının gerçekleştirilmesidir."

Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ticaret

Alışveriş

İthalat

İhracat

Lojistik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1960’li yıllarda lojistik ekonomisi konusunda gelişen durumlardan birisidir?


Pazarlamaya olan yaklaşım gelişmeye başlamıştır

Lojistik faaliyetlerinin daha az maliyetle daha iyi nasıl gerçekleştirileceği üzerine çalışmalar artmıştır

Demir Yolu Ekonomisi; Taşımacılığın Yeni Şekli Üzerine Bir İnceleme adlı kitap yazıldı

Nakliye ekonomisi dersleri okutulmaya başlanmıştır

Fiziksel tedarik ve fiziksel dağıtım süreçlerinin bir arada değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır


15.Soru

"Talebin belirlendiği andan ilgili ürünün tüketildiği ana kadar geçen süreç içinde meydana gelen her türlü hareket ve bilgi akışının kesintisiz bir şekilde elektronik ortamdan takibi gerçekleştirilmektedir." 

Açıklaması verilen sürecin gerçekleştiği sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


E-devlet

E-posta

E-ticaret

E-okul

E-kimlik


16.Soru

Depoya malzeme boşaltma, depoda mal seçerek ayrıştırma, birleştirme, teslim,paket açma, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme, eksik tamamlama, ambalajlama, yükleme işlemlerini kapsayan faaliyete ne ad verilmektedir?


Stok yönetimi

Depo yönetimi

Elleçleme

Gümrükleme

Atık parça yönetimi


17.Soru

İşletmelerin kar ve zararın olmadığı üretim düzeyine ne ad verilir?


Toplam hasılat

Marjinal maliyet

Başabaş noktası

Toplam maliyet

Marjinal hasılat


18.Soru

Tedarik zinciri içerisinde satın aldıkları ürünleri stoklayıp müşterilere küçük miktarlarda ulaştıran organizasyonlara ne ad verilir?


Müşteriler

Distribütörler/Toptancılar

Üreticiler

Hizmet Sağlayan İşletmeler

Perakendeciler


19.Soru

......................................... ağırlıklı olarak taşımacılık, depolama ve gümrükleme odaklı çalıştıkları görülmektedir. Lojistik hizmet sunan işletmelerin sundukları hizmetler beş sınıfta toplanabilir. Bu hizmet alanları şu şekilde sıralanabilir:

• Aktif hizmetler; depolama, yükleme, birleştirme, ambalajlama, nakliye, kontrol, etiketleme, barkodlama, kalite kontrol

• İdari hizmetler; sipariş yönetimi, stok takibi, veri işleme, planlama

• Finansal hizmetler; faktoring

• Danışmanlık; lojistik danışmanlık, nakliye danışmanlığı, vergi ve mevzuat danışmanlığı

• Kavramsal hizmetler; özel lojistik çözümlerin planlanması ve uygulanması

Boşluğa gelecek uygun şıkkı bulunuz?


Gümrük hizmetleri

Nakliye işletmeleri

3. parti lojistik hizmet sağlayıcı işletmeleri

Depo işletmeleri

Fiziksel dağıtım


20.Soru

  1. Maliyet
  2. Erişilebilirlik
  3. Kapasite
  4. Geçiş zamanı

Yukarıdakilerden hangileri taşımacılık türüne karar verilirken dikkate alınan kriterler arasında sayılabilir?


I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV