Matematik 2 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi

eşitsizliklerinin hepsini birden sağlar?


(5,-1)

(7,1)

(-3,6)

(4,2)

(5,2)


2.Soru

Başlangıçtaki sıcaklığı 20 derece olan bir metal çubuk sıcaklığı 4 derece olan bir buzdolabına konuluyor. Çubuğun sıcaklığı 30 dakika sonra 8 dereceye indiğine göre herhangi bir t anındaki sıcaklığını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?3.Soru

Miktarı x fiyatı da y  ile gösterilen bir ürünün talep fonksiyonu t=20-0.2x ve arz fonksiyonu a=0.1x+8 olarak verilmiştir. Buna göre bu malın denge fiyatı kaçtır?


12

15

18

21

24


4.Soru

fonksiyonu aşağıdaki diferansiyel denklemlerden hangisini sağlar?5.Soru

Bir malın talep fiyat esnekliği 4 olarak verilsin. Bu malın miktarı ve fiyatı arasındaki ilişkiyi veren talep denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


x.p=c


6.Soru

f(x,y)=3x+y amaç fonksiyonunun 

kısıtları altında minimum değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1

2

3

4

5


7.Soru

y=f(x) orijinden geçen türevlenebilir bir fonksiyon ve f(1)=3 olduğuna göre

integralinin sonucu nedir?


-1

0

1

2

3


8.Soru

kısıtı aşağıdaki hangi noktada sağlanır?


(0,0)

(1,1)

(0,2)

(-1,1)

(-2,2)


9.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi 2x -y ≤ 3 eşitsizliğini sağlar?


(2,0)

(3,1)

(2,-1)

(1,-2)

(3,4)


10.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi

eşitsizliklerinin hepsini birden sağlar?


(-2,5)

(3,4)

(4,-1)

(1,3)

(-2,5)


11.Soru

(2,1) noktası aşağıdaki eşitsizliklerden hangisini sağlar?12.Soru

Üstten y=x2 parabolü alttan x-ekseni ve yanlardan x=2 ve x=4 doğrularıyla sınırlı bölgenin alanı kaç br2’dir?


14/3

28/3

14

15

56/3


13.Soru

f(x,y)=2x+y amaç fonksiyonunun, 

eşitsizliği ile verilen küme üzerindeki maksimum değeri nedir?


2

6

10

12

18


14.Soru

Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı 2 saatte 2 katına çıkıyorsa,10 saat sonra bakteri sayısı kaç katına çıkar?


12
16
20
24
32

15.Soru16.Soru


(3,4)

(4,5)

(5,2)

(4,9)

(-1,7)


17.Soru

Bir malın talep fiyat esnekliği 1/4 olarak verilsin. Bu malın miktarı ve fiyatı arasındaki ilişkiyi veren talep denklemi aşağıdakilerden hangisidir?18.Soru

K, nüfus değişim oranı ve y0, başlangıç değeri olmak üzere zamana göre nüfus değişimini veren diferansiyel denklem ve çözümü hangisidir?19.Soru

20’lik fert gruplarına göre gelir dağılımı verilerinden elde edilen Lorenz fonksiyonu

şeklinde belirlenmiştir. Buna göre bu ülkenin Gini indeksi aşağıdakilerden hangisidir?


0,25

0,33

0,50

0,66

0,75