Matematik 2 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru2.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi x -y ? 3 ve x + y ? 2  eşitsizliklerinin ikisini birden sağlar?


(2,-2)

(3,-1)

(1,0)

(0,0)

(2,1)


3.Soru4.Soru

Alttan y=x2  parabolü, üstten y=x doğrusu ile sınırlı bölgenin alanı kaç br²’dir?


1/6

1/5

1/4

1/3

1/2


5.Soru

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1/12

1/3

3/4

1/4

2/3


6.Soru


 kitap dışı bir konu soru iptal edilmeli ancak matematiksel ifadeleri yazamadım


7.Soru

diferansiyel denkleminin için  başlangıç değerine sahip çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

 8.Soru


8

9

10

13

14


9.Soru10.Soru

Aşağıdaki mal gruplarından hangisi bağımsız (ilişkisiz) mallara örnek olabilir?


Süt – Süt tozu

CD - Kaset

Masa - Sandalye

Perde - Sigara

Çay - Kahve


11.Soru

f(x,y)=4x+4y amaç fonksiyonunun, 

eşitsizliği ile verilen küme üzerindeki maksimum değeri nedir?

 


2

4

8

18

20


12.Soru

3x+2y=24 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar aşağıdakilerden hangisidir?


(6, 0) ve (0, 8)
(8, 0) ve (0, 12)
(-6, 0) ve (0, 4)
(6,0) ve (0, -4)
(4, 0) ve (0, 6)

13.Soru14.Soru

Bir malın talep fonksiyonu y=210-10x  arz fonksiyonu da  y=30x-70 olarak verilmiştir. Buna göre piyasa arzı 40 birim artarsa denge fiyatı ne kadar olur?


5

6

7

8

9


15.Soru

eşitsizliklerinin çözüm kümesinde olan nokta aşağıdakilerden hangisidir?


(1,4)

(2,-1)

(-1,1)

(-2,1)

(3,2)


16.Soru

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


0

17/3

34/3

8

16


17.Soru

K, nüfus değişim oranı ve y0, başlangıç değeri olmak üzere zamana göre nüfus değişimini veren diferansiyel denklem ve çözümü hangisidir?


 


18.Soru19.Soru

Belirli bir zaman aralığında piyasada üreticilerin, değişik fiyat düzeyinde satmaya istekli oldukları mal veya hizmet miktarına ne denir?


Talep
Arz
Tüketici rantı
Üretici rantı
Piyasa fiyatı