Matematik 2 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

(1,0) noktası aşağıdaki eşitsizliklerden hangisini sağlar?


x + y ≥ 4

x + 2y ≥ 0

x - y ≥ 2

x + 5y ≥ 3

3x + y ≥ 5


2.Soru

işleminin sonucu nedir?


2

3

4

5

6


3.Soru

Düzlemsel tek parça bir çizge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Çizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı + çizgenin köşe noktalarının sayısı = kenar sayısı + 2
Çizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı - çizgenin köşe noktalarının sayısı=kenar sayısı + 2
Çizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı + kenar sayısı = çizgenin köşe noktalarının sayısı - 2
Çizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı + çizgenin köşe noktalarının sayısı = kenar sayısı - 2
Kenar sayısı + çizgenin köşe noktalarının sayısı = Çizgenin düzlemde belirlediği bölge sayısı +2

4.Soru

“MATEMATİK” kelimesinin Gaius Julius Caesar tarafından kullanılan şifreleme metodu ile karşılığı nedir?


ÖÇVĞÖÇVLN

KİTAMETAM

CEBİR

DEEFFGG

NETMATE


5.Soru

Verieln çizelgeye göre aşağıdakilerden hangisinin komşu sayısı 4 tür?


a

e

f

j

c


6.Soru

denkliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?7.Soru

Bir harita çizilmek isteniyor. Bu harita 5 bölgeye ayrılacaktır. Haritada 15 köşe noktası var ise kenar sayısı kaç olmalıdır?


18

20

22

24

35


8.Soru

diferansiyel denkleminin y(0)=2 koşuluna uyan çözümü aşağıdakilerden hangisidir?9.Soru

kaçtır?


60

90

120

136

144


10.Soru

K_4 tam çizgesinin kaç kenarı vardır?


7
10
6
8
5

11.Soru

Matrisi

şeklinde verilen oyunda II. oyuncu 2. sütunu seçtiğinde garantilenmiş kaybı aşağıdakilerden hangisi olur?


-1

2

3

0

4


12.Soru

Aşağıdaki çizgenin tüm köşe noktaları komşu noktalar farklı renkte olacak şekilde en az kaç renk ile boyanabilir?


1

2

3

4

5


13.Soru

Sırasıyla 1., 2., ve 3. satırları (4 -5 3 2), (-3 -6 -7 1), ve (3 4 2 1) şeklinde verilen oyunun aşağı değeri nedir?


1
-5
2
3
-6

14.Soru

Bir düzlemsel çizgede köşe sayısı 7, kenar sayısı 21 ise bölge sayısı kaçtır?


14
12
10
16
20

15.Soru

Ebob(48, 56). Ekok(45,75) işleminin sonucu kaçtır?


360
720
600
900
1800

16.Soru

Matrisi

olan oyunun yukarı değeri aşağıdakilerden hangisidir?


5

4

3

2

1


17.Soru

Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisi bir çizgenin köşe noktalarının derecelerinin bir dizisi olamaz?


2, 3, 3, 4, 5, 6, 7
2, 2, 4, 4, 6, 6, 5, 3
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1
3, 5, 7, 3, 9, 3, 5
2, 2, 4, 4, 6, 5, 1

18.Soru

2x+1?4 (mod 7) denkliğini sağlayan x’in alabileceği en küçük pozitif tamsayı ile en büyük negatif tamsayı değerinin toplamı kaçtır?


-3
-1
0
1
3

19.Soru

Aşağıdaki sayılardan hangisi 15 ile aralarında asaldır?


20

84

90

81

92


20.Soru

Bir matris oyununda II. oyuncunun her sütunun altına o sütundaki en büyük sayıyı yazıp daha sonra bu sayılar içinde en küçük olanı belirler. Belirlediği bu sayıya aşağıdakilerden ne ad verilir?


Matris oyununun yukarı değeri
Matris oyununun aşağı değeri
Matris oyununun denge değeri
Matris oyunun kayıp değeri
Matris oyununun strateji değeri