Okulöncesinde Matematik Eğitimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru2.Soru


-1

0

1

2

3


3.Soru


4

8

16

32

64


4.Soru5.Soru6.Soru7.Soru

Öğrencilere denizde, karada ve havada yaşayan hayvanlardan bahseden İmge öğretmen daha sonra onlara birçok hayvan resmi göstererek sınıflama yapmalarını istemiştir. Öğrencilerin kavram kazanma deneyimleri hakkında ne söylenebilir?


Doğal bir deneyimdir.

Yapılandırılmış bir deneyimdir.

Yarı yapılandırılmış bir deneyimdir

Çocuk-çevre arasında geçmektedir

çocuk-çevre-yetişkin etkileşimi hakimdir.


8.Soru

Bir çocuk oyuncak bebeklerini yatay olarak sıralamış ve saydığında 4 tane olduklarını söylemiştir. Ardından bu çocuk oyuncak bebeklerini dikey olarak sıralamış ve tekrar saydığında 4 tane olduklarını fark etmiştir. Bu çocuğun sayma eyleminin matematiksel olarak anlamlı olabilmesi için gerekli olan beş ilkeden hangisini zihninde gerçekleştirmiş olabileceği söylenebilir?


Sabit sıra

Dizilişin önemsizliği

Soyutlama

Kardinal

Birebir ilişki


9.Soru

Uzaklık aksiyomu olarak bilinen aksiyom aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrunun her noktasına bir ve yalnız bir gerçel sayı karşılık gelir.

Farklı iki noktaya bir ve yalnız bir pozitif sayı karşılık gelir.

Farklı iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer.

Her gerçel sayıya doğru üzerinde bir ve yalnız bir nokta karşılık gelir.

Doğru üzerimdeki iki nokta arasındaki uzaklık, bu noktalarla eşlenen gerçel sayıların farkının mutlak değerine eşittir.


10.Soru11.Soru

Bireysel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri içeren bilgi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir.


Matematiksel bilgi

Fiziksel bilgi

Sosyal bilgi

Yakınsal gelişim alanı

Tümevarım


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri erken çocukluk döneminde matematik deneyimleri ile doğrudan etkilidir?

I. Okul başarısı

II. Meslek yaşamı

III. Aile yaşamı


I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Babası Aslı'ya kedinin, köpeğin ve kuşun birer hayvan olduğunu söylemiştir. Daha sonra peki Aslı'ya "Peki balık nedir" diye sorduğunda Aslı balığın bir hayvan olmadığını çünkü koşamadığını ve uçamadığını söylemiştir. Aslı'nın sahip olduğu hayvan kavramı  hakkında ne söylenebilir?


Doğru kavramsal şekillendirme yapıyor

Gereğinden fazla genelleme yapıyor

Gereğinden az genelleme yapıyor

Doğru genelleme yapıyor

Mantıklı ayrıştırma yapıyor


14.Soru


3

4

5

6

10


15.Soru

Okul öncesi dönemdeki bir çocukla görüşme yapmaya ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sessiz bir ortamda yapılmalı

Akranlarıyla beraber yapılmalı

Olumlu yaklaşım gösterilmeli

Kısa tutulmalı

Dikkat dağıtmayan ortamda yapılmalı


16.Soru

Bir öğretmen Oya’nın geometrik şekillerden oluşan nesneleri farklı büyüklük ve renkteki üçgenleri bir tarafa kareleri bir tarafa olmak üzere ayırdığını görür. Bunun üzerine öğretmen Oya’dan sırasıyla üçgen ve kare olarak ayırdığı nesnelerin köşelerini ve kenarlarını saymasını ister. Buna göre Oya’nın üçgenlerin ve karelerin köşe ve kenar sayıları ile bir genellemeye ulaşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Geometrik şekilleri tanıma

Yakınsal gelişim alanı

Sınıflama bilgisi

Sorgulama becerisi

Kavramsal bilgi


17.Soru

İçerisinde yaşadığımız sonsuz elemanlı nokta kümesine ne ad verilir?


Geometrik şekil

Elementer uzay

Dışbükey küme

Doğrusal noktalar

Çokgen


18.Soru

İki nesnenin boyut, renk, şekil gibi özelliklere göre aynı ya da farklı olup olmadığını belirleme işlemi olarak tanımlanan temel beceri aşağıdakilerden hangisidir?


Karşılaştırma

Birebir eşleme

Sıralama

Sınıflandırma

Ölçme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde çocukta kavramsal gelişimin değerlendirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?


Değerlendirmeye gözlem, görüşme, sözlü raporlar ve günlükler gibi farklı ölçme kaynakları dâhil edildiğinde çocuğun iletişim becerileri geliştirilebilir.

Değerlendirmenin öğretim çıktılarıyla paralel olması ve hazırlanan planda kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri ve tutumları yansıtması beklenmektedir.

Değerlendirme günlük bir planın parçası olduğunda ve her gün rutin olarak gerçekleştiğinde çocuğun öğrenmesi ve gelişimini zenginleştirecektir. Sürekli değerlendirmenin çocuğun gelişimini anlamadaki etkisi büyüktür.

Davranış ve fikirlerin gelişmesi hızlı ilerleyen bir süreçtir. Çocuklarda gelişimin sürekli olarak ölçülmesine gerek yoktur. Bu bağlamda değerlendirmenin öneminin çok etkili olmadığı söylenebilir. 

 Çocuğun bir kavrama ilişkin önceki bilgisini, becerisini ve tutumunu anlamak kavram öğretiminde önemli bir basamaktır. Öğretmen verilen konu ile ilgili olarak çocuktaki yanlış kavrama, algılama ve olguya karşı sahip olduğu tutumu değerlendirerek etkinliklere başlamalıdır. Öğretmen çocuklara sorular sorarak ve/veya onları farklı ortamlarda gözlemleyerek ölçümler gerçekleştirebilir.


20.Soru

Beş tane oyuncak bebeği olan bir çocuğa annesi kaç tane bebeği olduğunu sormuştur. Çocuk sırayla 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde saydıktan sonra başa dönerek 6, 7, 8 şeklinde devam etmiş ve durmuştur. Bu çocukta saymanın hangi ilkesi gelişmemiştir?


Karşılaştırma

Kardinal

Sınıflama

Birebir ilişki

Sabit sıra