Okulöncesinde Yaratıcılık Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kumaş sözcüğü ile ilgili oyun ve devinim
etkinliğinde yer almamaktadır?


Çocukların ellerine kırmızı, beyaz, mavi ve yeşil renk kumaş parçaları ve çamaşır mandalları verilir 

Amaç, karşı kümenin tüm üyelerini kendi tarafına geçirmektir

Oyun çember çevresinde birkaç çocuk kalıncaya kadar devam eder

Büyükten küçüğe doğru dizilen kutular hep birlikte incelenir

Çocuklardan, müzik sesini duydukları zaman rengi aynı olan kumaşla mandalı ipe asmaları istenir


2.Soru

I. Etkinliklerde zaman sınırlamamak

II. Üründen çok sürece önem vermek

III. Yarışma ve dışsal ödüller sınıflandırılmalıdır.

Yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki yaratıcılığı geliştirmedeki ortamlardan birine dahildir?


Sınıf ortamı

Okul ortamı

Aile ortamı

Akran Ortamı

Oyun ortamı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kumaş sözcüğü ile ilgili etkinlikte yer alan araç gereçlerden biridir?


Vişne suyu

Çeşitli büyüklükteki ve renklerdeki lekeli kumaş parçaları  

Giysiler 


Zeytinyağı

Şampuan


4.Soru

Bir öğrencinin bloklarla ve Legolarla oynamasıyla oluşturduğu ürün hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Kapalı uçlu oyuncaklarla oluşturduğu ürün olduğu için yaratıcılık gelişir.

Açık uçlu oyuncaklar olduğu için ürünün amacı yoktur.

Açık uçlu oyuncaklarla oluşturulan üründe yaratıcılık ön  plandadır.

Kapalı uçlu oyuncak olduğu için üründe esnek düşünme ön plandadır.

Açık uçlu oyuncakla oluşturulan üründe farklı yollardan düşünme yoktur.


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yaratıcılığı etkileyen psikolojik etmenler dışında kalır?


Psikolojik Güven

Psikolojik Özgürlük

Empatiyle Anlayış

Dış değerlendirmeyi kabul eden çevre yaratmak

Bireyin değerini koşulsuz kabullenmek


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Okulöncesi eğitim programını geliştirmek için  başvurulabilecek yöntemlerden biri değildir?


Yaratıcı etkinliklerle bütünleştirmek

Gözlemleri araştırmalarla desteklemek

Program öğelerindeki değişimi takip etmek

Bireysel ihtiyaçlara yanıt vermesi yeterlidir

Programla ilgili gelişmeleri sürekli izlemek


7.Soru

Yaratıcılığı geliştirmede öğretmen tutumlarından müdahaleli yaklaşım hangi bilim adamının görüşlerinden yararlanır?


Lev Semenovich Vygotsky

Sigmund Freud

İvan Pavlov

Alfred Adler

Jean Piaget


8.Soru

Yaratıcılığı geliştirmede öğretmen tutumlarından müdahalesiz yaklaşım hangi bilim adamının görüşlerinden yararlanır?


Sigmund Freud

Jean Piaget

Lev Semenovich Vygotsky

Alfred Adler

İvan Pavlov


9.Soru

Öğretmen öğrencinin yaratıcılığını geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin yaratıcılık geliştirmede dikkat etmesi gereken durumlar dışında kalmaktadır?


Aile Bilgilendirmesi

Psikolojik Ortam

Fiziksel Ortam

Duygusal Ortam

Sosyoekonomik Ortam


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kumaş sözcüğü ile ilgili matematik etkinliğinde yer almamaktadır?


Aynı sayıda kumaş parçasına sahip olan çocukların bir küme oluşturması söylenir

Öğretmen, çocuklardan değişik örnekler vermelerini ister

Çocukların aynı renkteki kumaşları eşleştirmeleri istenir

Öğretmen ikiye bölünen tüm kumaş parçalarını karıştırır

Çocuklara kumaşı iki eşit parçaya bölmeleri söylenir


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kumaş sözcüğü ile ilgili drama
etkinliğinde yer almamaktadır?


Öğretmen her çocuktan kendine bir eş seçmesini ister

Çocukların biri A, diğeri B olur.

Çocuklar çevreyi temizler ve toplar

Öğretmen her seferinde yeni bir renk söyler

Eşler karşılıklı olarak birbirlerine dönerler


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi patates sözcüğü ile ilgili sanat etkinliğinde yer alan araç gereçlerden biridir?


Küçük toplar

Kuru boyalar

Merdiven

Büyük kovalar

Renkli çemberler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal-duygusal gelişimin içerisinde yer alan başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme amacının kazanımlarından biridir?


Aldığı sorumluluğu yerine getirir 

El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır

İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar

Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır

Tehlikeli olan durumlardan uzak durur

 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitimde psikomotor gelişim kazanımlarından biridir?


Duygu düşüncelerini söyler

Durumu ayrıntılarıyla açıklar

Ürünlerini çeşitli yollarla sunar

Değişik yönlere yuvarlanır

Dikkatini durum üzerinde yoğunlaştırır


15.Soru

Yaratıcılığı geliştirmede duygusal çevre önemlidir. Duygusal çevrenin en önemli unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Anne-Baba tutumu

Akran tutumu

Kardeş tutumu

Öğretmen tutumu

Okul tutumu


16.Soru

I. Demokratik tutum
II. Baskıcı tutum
III. Aşırı hoşgörülü tutum
IV. Değişken tutum
V. Mükemmeliyetçi tutum
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri anne baba tutumu açısından sınıflandırılır?


I,V

II,IV

I,II,III

IV,V

I,III,V


17.Soru

Çocukların yaratıcılığının ortaya çıkarılması ve geliştirilmesinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?


Uygun çevre koşullarının sağlanması

Bireyin bakış açısının esnetilmesi

Bireyin oluşturduğu ürünlerin özgün olması için yönlendirilmesi

Farklı düşünenlere saygı duyulması gerektiğinin öğretilmesi

Bilişel becerilerin üst seviyeye çıkarılması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Okulöncesi eğitim programı için söylenemez?


Amaç ve kazanımları gelişim alanlarına göre kümeler

 

Yaratıcılığı ön planda tutar

32-76 aylık çocuklara yöneliktir

Çocuğa özgürce deneyimler kazandırır

Aile katılımını önemli görür


19.Soru

Aşağıdaki seçenekler sınıflandırıldığında, öğretmenin yaratıcılığı desteklemek için soracağı sorular dışında kalır?


Birçok cevabı olan sorular

Eğer.... olsaydı ne olurdu?

Kaç değişik yoldan.....?Soruları

Duyular için sorular

Beden için sorular


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitim programında sosyal-duygusal gelişimle ilgili kazanımlardan biri değildir?


Konuşurken, dinlerken göz teması kurar

Gerekli durumlarda kararlılık gösterir

Aldığı sorumluluğu yerine getirir

Sorumluluk almaya isteklidir

Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar