Pazarlama İletişimi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pazarlama karması elemanları içerisinde firma varlıklarına katkı sağlayan, değer yaratan eleman aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan

Ürün

Dağıtım

Tutundurma

Fiyat


2.Soru

Sosyal medyanın pazarlama iletişimi açısından önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İnternet tüketiciler için bir önem arz etmez.

İnternet tüketicilerin çok sık başvurduğu bir iletişim kanalı değildir.

Tüketiciler geleneksel mecradaki yöntemleri daha çok tercih ederler.

Tüketici blogları ve forumları tüketicilere gerek duydukları bilgiyi sunar.

Sosyal medya geleneksel reklamlara göre daha az güvenilir bulunur.


3.Soru

Fiyat; alıcı ve satıcı tarafından ürüne atanan bir değerdir. Buna rağmen hem alıcı hem de satıcı için farklı anlamlar barındırır. Alıcının satıcıdan farklılaştığı nokta nedir?


Araştırma ve geliştirme.
Materyal.
Pazarlama ve diğer maliyetler
Aynı ürünün diğer mağazalardaki fiyatı ve diğer markaların fiyatı.
Kar marjı.

4.Soru

Örnek ürün dağıtımı, ürün anlaşılırlığının zor olduğu durumlarda etkili yöntemlerden biridir. Maliyetli bir satış tutundurma aracı olan örnek ürün dağıtımında amaç tüketicileri ürün hakkında bilgilendirmektir. Tüketicilerin bilgilendirilip, marka ile tüketiciler arasında bir ilişki kurmayı sağlamada öne çıkan olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Ürünün denenmesi
Ürünün fiyatı
Ürünün ambalajı
Ürünün sağladığı fayda
Ürünün dağıtımı

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyet odaklı fiyatlama stratejisinin dezavantajlarından biridir?


Maliyetlerin hesaplanmasında hangi fiyatların kullanılacağı

Kolay uygulanabilir olması

Sonuçların kolay izlenebilir olması

Taban fiyat konusunda fikir vermesi

Kolayca takip edilebilir olması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın aracılara yönelik amaçlarından biridir?


Yeni ürün sunumu

Stokların azaltılması

Büyük miktarlarda satın alınmasının sağlanması

Veri tabanı oluşturma

Ürün deneme ve örnek ürün dağıtımı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyüklüğüne göre sınıflandırılan perakende türleri içinde yer almaz?


Bağımsız mağazalar

Departmanlı mağazalar

Zincir mağazalar

Birleşik perakendecilik

Hipermarketler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın geleneksel olarak yerine getirdiği görevlerden biri değildir?


Belirli miktarda ürün içermek
Ürünlerin küçük birimlerde ekonomik olarak satışını sağlamak
Ürünün iade sürecinde kolaylık sağlamak
Ürünleri temiz ve iyi koşullarda saklamak
Ürünlerin raf ömrünü uzatması

9.Soru

Satış tutundurma faaliyetlerinin en çok kullanılan yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyat İndirimleri

Kuponlar

Para İadeleri

Alışveriş Kartları

Paketleme


10.Soru

Satış tutundurma, bazı durumlarda diğer tutundurma karması elemanlarının sağlayamadığı faydaları sağlar. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu faydalardan biri değildir?


Tüketicilere satın alması için neden sunması
Davranışsal olması
Kısa dönemde etkisinin görülmesi
Satın almayı teşvik etmesi
Sonrayı değil, şimdiyi hedeflemesi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hammaddelere örnek olarak gösterilebilir?


Pamuk

Boya

Kömür

Vide

Çekiç


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "ambalajın iletişim boyutundaki önem taşıyan konular" doğru olarak verilmiştir?


Renk, tasarım, şekil, büyüklük, marka ismi ve fiziksel malzeme
Renk, tasarım, şekil, büyüklük, marka ismi ve etiket
Renk, tasarım, büyüklük, marka ismi, fiziksel malzeme ve etiket
Renk, tasarım, şekil, büyüklük, marka ismi, fiziksel malzeme ve etiket
Renk, tasarım, şekil, marka ismi, fiziksel malzeme ve etiket

13.Soru

I- Durum Analizi, II- Planlama Amaçları, III- Strateji IV- Eylem ProgramlarıBir pazarlama iletişimi planında yukarıdaki etmenlerden hangisi ya da hangileri bulunmalıdır?


Yalnız I
I ve II
I, II ve III
I, II ve IV
Hepsi

14.Soru

Tüketicilerin ürünü denemesini sağlamaya yönelik olan ve satın alma kararının hızlı bir şekilde verilmesini amaçlayan faaliyetlerden biri olan satış tutundurma, hazcı faydaların yanı sıra çeşitli işlevsel faydalar ile de ilişkilidir. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın işlevsel faydası kapsamında değerlendirilebilir?


Heyecan
Ekonomiklik
Duygu
Eğlence
Değer

15.Soru

Genel anlamda, satış tutundurmada en fazla kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? 


Kuponlar 
Örnek ürün dağıtılması 
Para iadeleri 
Alışveriş kartları 
Fiyat indirimleri 

16.Soru

Sosyal medya çok yönlü bir iletişim imkanı sağlamaktadır. Bu değerlendirme aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanmaktadır?


Tüketiciler facebook ve tiwitter hesaplarına sahiptirler
Sosyal medya ortamında herkes içerik üretir, tüketir ya da paylaşır
İşletmeler sosyal medya ortamında ürünleriyle ilgili yazı, görsel ve video paylaşabilir
Sosyal medya bireyleri eğitim ve işbirliği amacıyla bir araya getirir
İletişim ortamlarındaki içerikler çok değişik biçimlerde oluşturulabilir

17.Soru

İhtiyaç ve istekleri tatmin etmek için pazarın tüketimine, dikkatine ya da kullanımına sunulan herhangi bir şey tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Ürün

Paketleme

Servis

Müşteri memnuniyeti

Ulaşım


18.Soru

Satış tutundurma faaliyetlerinde, itme ve çekme stratejisi olmak üzere iki stratejiden hareket edilmektedir. İşletmelerin satış tutundurmadaki amaçları hangi stratejinin kullanılacağını belirlemektedir. Çekme stratejisinden hareketle marka ile olan ilişkiyi ürün tüketimi sonrasında bile sürekli bir şekilde devam ettirmek isteyen bir işletme aşağıdaki uygulamalardan hangisine yönelebilir?


Nihai tüketicilere yönelik kuponlar
Aracılara yönelik yarışmalar
Nihai tüketicilere yönelik hediye pulları
Nihai tüketicilere yönelik ambalaj armağanları
Satış gücüne yönelik toplantılar

19.Soru

Ürünleri satın alıp ve doğrudan perakendecilere satan toptancılar aşağıdakilerden hangisidir?


Sınırlı ürün toptancıları

Sınırlı hizmet toptancıları

Tüccar toptancılar

Genel ticari toptancılar

Özellikli ürün toptancıları


20.Soru

Günümüzde ürün denilince bir firma tarafından tüketiciye sunulan soyut ve somut özelliklerin tümünü anlamak gerekir. Ürünün soyut ve somut özellikleri yanında hangi kavram firma tüketicileri için sunulan faydalar içinde yer alır?


Ürünün stili.
Tüketici deneyimi.
Marka sadakati.
Ürünün rengi.
Ürünün boyutu.