Sosyal Medya Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan basılı araçlardan biridir?


Sergi 

Tanıtım videoları 

Seminerler 

Konferanslar 

Gazeteler


2.Soru

Internet halkla ilişkilere aşağıdakilerden hangi alanda hizmet sağlar? 


İletişimin Sağlanması

Görüntülü Sohbetler

Hedef Kitleyi Gündemden Haberdar Etmek

Fotoğraf Paylaşımını Sağlamak

Video Paylaşımını Kolaylaştırmak


3.Soru

  1. Amaçların belirlenmesi
  2. Farkındalık düzeyinin arttırılması
  3. Temel performans göstergelerinin belirlenmesi
  4. Ölçüm
  5. Düzeltmeler ve yeni uygulamalar

Yukarıdakilerden hangileri sosyal medya ölçümünde takip edilecek adımlardandır?


I, III, IV, V

I, II, III, IV, V

I, II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, V


4.Soru

Hangisi sosyal medyada halkla ilişkiler değerlendirme yöntemlerinden değildir?


Sosyal ağ analizi

Google değerlendirme araçlarının kullanımı

Google Scholar

Abonelik ve takipçilerin takibi

Google blogsearch


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Twitter kullanmanın pazarlamacılara faydalarından biri değildir?


Anında geribildirim elde etmeyi sağlaması

İnsancıl bir görünüm yaratması

Marka evangelistlerinin hevesini artırmayı sağlaması

Proaktif bir şekilde tüketicilerin sorularına ve problemlerine yanıt vermeyi olanaklı kılması

Takipçilerin telefon ve diğer iletişim bilgilerini sağlaması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin Twitter'ı kullanma amaçlarından bir değildir?


Müşterilerin ürünler hakkında Twitter üzerinde konuşması, işletmenin ağızdan ağıza yolla başkalarına erişmesine yardımcı olmaktadır.

İşletmeler kolaylıkla işletme, ürün ya da hizmet hakkında halkla ilişkilerle ilgili duyurumlarını ve hikâyelerini paylaşabilirler.

Twitter, işletmenin verdiği müşteri hizmetlerinin kendisi için bir rekabet avantajı haline gelmesine yardımcı olabilir.

Twitter ile işletmeler milyonlarca insanla mesajlarını paylaşma imkânı elde etmektedir.

Bir grup müşteriye mesaj satmak işletme için önemlidir.


7.Soru

İşletmeler sosyal medya faaliyetleri çerçevesinde kaç tür sosyal medya ölçümü yaparlar?


3

7

4

8

2


8.Soru

Sosyal medyada gerçek zamanlı arama ve analiz yapan bir araçtır. 80’in üzerinde sosyal medya platformu içinde kullanıcılar tarafından yaratılan içeriği toplamakta ve toplanan veriyi bir bütün halinde sunar. Yukarıdaki araç aşağıdakilerden hangisidir?


Meltwater

HootSuite

Socialmention

BrandMetric

BuzzGain


9.Soru

İşletmenin şeffaflık anlayışı çerçevesinde iş yerini tanıtan videolar ve online yayınlar sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ilgili web sayfalarında yer alabilecek hangi bilgi türüne dahildir?


E-posta listelerine üyelik 

Herkese açık davet 

Ortak projelerin tanıtımı

Kültür ve sanata katkılar

Odak grup çalışmaları


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web üzerinde en eski teknolojilerden biri olmasına rağmen şirket, marka, ürün veya hizmet ya da bir konu etrafında kolayca güvenilir bir topluluk yaratmanın hala mükemmel bir yoludur?


Bloglar

İnternet forumları

Sosyal ağlar

Visual basic

Sosyal işaretleme siteleri


11.Soru

İşletme içindeki ve dışındaki hedef kitlenin işletme hakkındaki algılamalarına ne ad verilir?


Kurumsal kimlik

Kurumsal itibar

Halkla ilişkiler

Sosyal kimlik

Sosyal itibar


12.Soru

Sosyal medya açısından hedef kitle ile iletişim değerlendirildiğinde işletmeleri en çok etkileyen özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Tek yönlü iletişimin teşvik edilmesi

Yatay iletişimin teşvik edilmesi

Bireylerarası iletişimin teşvik edilmesi

Sözsüz iletişimin teşbik edilmesi

Ağızdan ağıza iletişimin teşvik edilmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi blog sahibi olmanın küçük işletmelere sağladığı faydalardan değildir?


Topluluk Oluşturmak

Kolay Web Yayımlama C¸özümü

Daha U¨st Sırada Arama Motoru Pozisyonu

Daha Düşük Maliyetler

Bir plan yamak zorunda olmamak


14.Soru

Çevrim içi ağızdan ağıza pazarlam faaliyetleri kapsamında gerçekleşen unsurlardan biri değildir?


Yeni ürün fikirlerinin üretilmesi

Mevcut ürüne dair düşüncelerin aktarılabilmesi

Bazı markaların tavsiye edilebilmesi

İşletmelerle ilgili olumlu ya da olumsuz bilgiler yayılabilmesi

Arama motorları yoluyla web sitesi bulunurluğunun arttırılması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın sağladığı avantajlardan birisi değildir?


Zaman alıcı olması
Düşük maliyet
Marka inşası ve farkındalık yaratmak
Sadık izleyici kitlesi yaratmak
Arama motorlarında üst sıralara gelmeye yardımcı olma

16.Soru

Aşağıda verilen ikililerden hangileri halkla ilişkilerde kullanılan geleneksel araçlar içerisinde aynı kategoride bulunur?


Gazateler-Fotoğraflar

Tanıtım videoları-Yarışmalar

Festivaller-Törenler

Tanıtım CD'leri-El kitabı

El ilanları-Geziler


17.Soru

Sosyal medyanın işletmelerin halkla ilişkiler uygulamalarına yaptığı etkilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Hedef kitleye çevrimiçi topluluklar eklenmiştir.

Aracısız iletişim kurulmuştur.

İşletmenin ifadeleri hedef kitleninkine kıyasla daha çok güven sağlamaya başlamıştır. 

Ağızdan ağıza pazarlama teknikleri kullanılabilir olmuştur.

Kullanıcı tarafından yaratılan içerik siteleri kullanılmaya başlamıştır.


18.Soru

Medya paylaşım sitelerinde bir içerik parçasını tanımlamaya yardımcı olmak için atanan kelimeye ne ad verilir?


Etiket

Organik içerik

Blog

Dijital değer

Sanal dünya


19.Soru

İşletmeler, sosyal medya programlarını değerlendirmek için bu geribildirim döngüsü içindeki üç farklı alandan veri toplayıp ölçüm yapabilirler. Bunlar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İçeriğin kendisine yönelik ölçümler, Sosyal medya faaliyetlerinin dikkate alınmasına yönelik ölçümler, Sosyal medya faaliyetlerinin sonuçlarına yönelik ölçümler

İçeriğin kendisine yönelik ölçümler, Sosyal medya faaliyetlerinin dikkate alınmasına yönelik ölçümler, Sosyal medya faaliyetlerinin etkilerine yönelik ölçümler

Sorunlara yönelik ölçümler, Sosyal medya faaliyetlerinin dikkate alınmasına yönelik ölçümler, Sosyal medya faaliyetlerinin sonuçlarına yönelik ölçümler

Sorunlara yönelik ölçümler, Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin dikkate alınmasına yönelik ölçümler, Sosyal medya faaliyetlerinin sonuçlarına yönelik ölçümler

Sorunlara yönelik ölçümler, Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin dikkate alınmasına yönelik ölçümler, Sosyal medya sorunlarının sonuçlarına yönelik ölçümler


20.Soru

İşletmelerin arama motorlarının sıralamaları içinde üst sıralarda yer alması için yürütülen çabalar hangi kavram ile açıklanır?


RSS kullanımı 

Podcast

Sponsor 

Arama motoru optimizasyonu 

Sosyal işaretleme