Sosyal Medya Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi blog ile pazarlamanın faydalarındandır?


Daha iyi iletişim

İnanılırlık

Daha düşük maliyetler

Topluluk oluşturmak

Kolay web yayımlama


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ortamların halkla ilişkiler çalışanlarına kazandırdığı iki önemli avantajdan biridir?


Tüketicilerle hızlı, etkili, iki yönlü iletişim kurma fırsatı

Eğitim gerektirmeden içerik üretimi

Masraf gerektirmeden içerik üretimi

Tüketicilerin kendi aralarında haberleşebilmesi

Dikey iletişimin işletilebilmesi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların vikileri kullanma nedenlerinden birisi olabilir? 


Haberleşmek

Tele Konferans 

Video Konferans 

Ucuz ve Hızlı İntranet İhtiyacı

Mektuplaşmak


4.Soru

I. Hesap Oluşturma

II. Amaçların Belirlenmesi

III. Hedef kitlenin belirlenmesi

IV. Amaçları gerçekleştiren taktiklerin belirlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi doğru sıralama ile verilmiştir?


I - IV - III - II

IV - III - I - II

I - III - II - IV

I - IV - II - III

I - II - III - IV


5.Soru

Sosyal medya ölçümü için kullanılabilecek araç ve platformları kaç temel grup altında ele almak mümkündür?


2

4

6

8

10


6.Soru

Hangisi sosyal medya kullanıcısı işletmelerin halkla ilişkiler konusunda yaşadığı olumlu etkilerden değildir?


Hedef kitle ile ilk defa doğrudan, aracısız iletişim ve etkileşim kurulması

Olumsuz geri bildirimlerin hedef kitleyi olumsuz etkilemesi

Hedef kitle ile etkileşim ve işbirliği sonucunda etkili mesajlar oluşturabilmek

Sanal ortamın etkinliklere katılım fırsatları yaratmayı kolaylaştırması

Etkili iletişim kurmanın ve sürdürmenin, kurum itibarını olumlu etkilemesi


7.Soru

Pazarlama boyutuyla sosyal işaretleme sitelerinin faydaları hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?


Sosyal işaretleme siteleri, önemli bir arama motoru optimizasyonu aracıdır.

Bu siteler, bir Web sitesinin ziyaretçi sayısının artmasına yol açmaktadır.

Sosyal işaretleme, karşılığında ücreti ödenerek yapılan bir reklamdır.

Sosyal işaretleme tüketici yönlü bir reklamdır.

Sosyal işaretleme siteleri, karşılıklı olarak mükemmel bir pazarlama araştırması aracıdır.


8.Soru

Yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, er ya da geç yöneticinin sorunu bulacağının bir göstergesidir. Dolayısıyla, yönetici yaptığı ölçümler sonucunda belirlediği hataları düzeltirse aşağıdaki bölgelerden hangisine geçer?


Çıkmaz sokak

Ölç ve düzelt

Başarı için tekrar et

Tecrübesiz iyimserler

Siteyi analiz et


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet aracılı iletişim araçlarındandır? 


e-posta

Telefon 

Telgraf

Mektup

Gazete


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi twitter kullanımının pazarlamacıya faydalarından biri değildir?


 Anında geribildirim elde etmeyi sağlar

 Gerçek zamanlı odak grup olarak kullanılır

İnsancıl bir görünüm yaratır ve markanın sesi olur

Görsel reklam olacağı sağlar

Kilit etkileyicilerle gerçek zamanlı konuşmalara bağlanmayı ve marka evangelistlerinin hevesini artırmayı sağlar


11.Soru

Aşağıda verilen bir bloga sahip olmanın işletmeye sağladığı faydalardan hangisi proje üyelerinin birbirleriyle ilgili güncel kalabileceği bir forum sağlamayı ifade etmektedir?


Müşteri ilişkileri

Meya ilişkileri

Bilgi yönetimi

İçsel işbirliği

Pazar testi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bloğa sahip olmanın işletmeye sağladığı faydalardan biri değildir?


Medya ilişkileri

Anahtar kelime zenginliği

İçsel işbirliği

Pazar testi

Bilgi yönetimi


13.Soru

Web site sahiplerinin internet sitelerini Google dizinine eklemelerini, dizindeki durumunu kontrol etmelerini ve optimize etmelerini sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?


Google analytics

Google blogsearch

Google alerts

Google search console

Google sites


14.Soru

Aşağıdaki internet aracılı iletişim araçlarından hangisi eşzamanlı iletişim imkanı sunmaktadır?


e-posta

Haber grupları

Videkonferans

Web sayfaları

Intranet


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ölçümü için kullanılabilecek araç ve platformları arasında  arasında yer almaz?


Dinleme platformları

Metin madenciliği

Platform araçları

Site analiz çözümleri

Sayısal değerler


16.Soru

“Bebeklere yönelik pişik kremi üreten bir işletme, sosyal medya stratejisini oluşturma sürecinde, hedef kitlesinde yer alan annelerin ağırlıklı olarak forumları kullandığını ve bu forumlarda kullandıkları ürünler hakkında birbirlerine öneriler yaptıklarını fark etmiştir.”
Bu noktadan sonra bu işletmenin izlemesi gereken strateji aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Marka hakkındaki konuşmaların dinlenmesi

Sohbet ortamlarına katılım

İçeriğin analiz edilmesi

İçerik stratejisinin oluşturulması

Amaçların ve ölçüm unsurlarının belirlenmesi


17.Soru

Sosyal medya stratejisi oluşturulurken, Tüketiciler doğrudan belirli ürün ve markalar üzerinden mi konuşmaktadırlar yoksa istek ve ihtiyaçları üzerinden mi konuşmalar dönmektedir? Sorusu hangi aşamada sorulmaktadır?


Marka hakkında konuşulanlar

İçerik analizi

Ölçülebilir amaçlar

İçerik stratejisi

Sonuçların izlenmesi ve ölçümü


18.Soru

Twitter kaç yılında hizmete sunulmuştur?


1997

2002

2007

2012

2017


19.Soru

Halkla ilişkiler araştırmalarında "tutum ve kanaatleri küresel alanda değerlendirmeye imkan veren" veri elde etme yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Online anketler

Anahtar kelime araştırması

Çevrimiçi forumlar

Odak grup çalışmaları

Sosyal ağ analizi


20.Soru

Hangisi sosyal medyada müşteri hizmeti için kullanılabilecek metriklerden birisi değildir?


Sorun gönderme yüzdesi

Sorun çözme oranı

Sorun çözüm süresi

Müşteri memnuniyet oranı

Gönderilen fikirler