Sosyal Medya Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki Facebook pazarlama taktiklerinden hangisi QR kodlar stratejisine örnek teşkil etmektedir?


Fanlardan sizinle ilgili şeyleri paylaşmasını isteyin.

Reklamlarınızı ilgilere ve beğenilere hedefleyin.

Aylık olarak bir yarışmaya ev sahipliği yapın.

Web tabanlı bir seminer yapın.

Alıcıları sanal tura çıkarın.


2.Soru

Hangisi sosyal medya ölçümlerinde kullanılabilecek araç ve platformlara verilebilecek örneklerden biri değildir?


Dinleme platformları

Anlama platformları

Metin madenciliği

Platform araçları

Site analiz çözümleri


3.Soru

I. Amaç ve hedefler belirlenmeli

II. Şirketin pazar payı bilinmeli

III. İzleme ve ölçme yapılmalı

IV. Marka bağlılı sağlanmalı

Yukarıdakilerden hangisi Twitter pazarlama stratejisi aşamalarındandır?


I ve II

II ve III

I ve III

II ve IV

III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan geleneksel araçlardan biri değildir?


Tanıtım CD'leri

Bültenler

Yıllıklar

USB bellekler

Festivaller


5.Soru

Hangisi video ve fotoğraf paylaşımı için marka bağlılığına ilişkin performans göstergelerinden birisidir?


Anket, yarışma ya da oylamalara katılım oranı

Kayıtlı kullanıcıların giriş sayısı

Uygulamaların kullanım analizleri

Yorum sayısı

Üyelerin/takipçilerin aktiflik oranı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların paydaşlarıyla iletişim kurmasında blogların üstlendiği görevlerden biridir?


Bilgilendirme metni sunma

Etkileşimi arttırma

E-ticaret faaliyeti yürütme

Kendi kitlesini oluşturma

Farklı görüşleri bir araya toplama


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ilgili web sayfalarında yer alabilecek bilgilerden biri değildir?


e-posta listelerine üyelik

Herkese açık davet

Ortak projelerin tanıtımı

Kültür ve sanata katkılar

Çalışma raporları


8.Soru

İşletmelere içerik ekleme ve düzenleme imkanı veren, bilgi paylaşımının özellikle broşür şeklinde yapıldığı araç aşağıdakilerden hangisidir?


Vikiler

Medya paylaşım siteleri

Sanal oyunlar

Mikrobloglar

Podcast


9.Soru

Kullanıcıların iletişim başlatabilmesi, işletme veya çalışanla doğrudan iletişim kurabilmeleri aşağıdaki kavramlardan hangisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?


Web 2.0

Web 3.0

PR 1.0

PR 2.0

PR 3.0


10.Soru

I. Blog oluşturmadaki amaç

II. Kâr hedefi

III. Blog açarken hedeflenen izleyici kitlesi

IV. Şirketlerin öncelikli konuları 

Yukarıdakilerden hangileri blogging plan taslağı oluşturulurken göz önünde tutulması gereken noktalardandır?


I ve II

II ve III

II ve IV

I ve III

III ve IV


11.Soru

Günümüzde Internet sayesinde tüketiciler arasında yapılan konuşmaların dünya çapında hızla yayılmasına imkan veren ve milyonlarca insanı etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 


Viral doğa

Etiket

Bloglar

Second life

İşbirliği


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal Web’de 2007’de Twitter’ın ilk kez topluma tanıtıldığı zaman sevilmeye başlandı?


Forumlar

Second life

Mikroblogging

Bloglar

Sanal dünyalar


13.Soru

Yaşlı jenerasyonun literatüründe “metin” varken, genç yaştaki insanların literatüründe videonun yer alması gençleri hedef alan bir pazarlamacı için aşağıdaki sitelerden hangisini cazip kılar?


Twitter

Reddit

Youtube

Pinterest

4chan


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Twitter pazarlama stratejisi oluşturmada üçüncü adımda yer almaktadır?


Bir Twitter hesabı oluşturmak

Amaç ve hedefleri belirlemek

Hedef izleyicilerin tanımlanması

Amaçları başarmak için taktiklerin tasarlanması

İzleme ve ölçme


15.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi  sanal  dünyaların özelliklerinden biridir?


Erişim

Aksiyon

İnteraktivite 

İşbirliği

Yaratıcılık


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yeni iletişim araçları arasında yer alır?


Sergi

Fotoğraf

Bülten

Tanıtım videoları

Arama motoru optimizasyonu


17.Soru

Hikayeler ya da etkinliklerin oyuna çevrimiçi katılan kişilerin fikirleri ve hareketleri doğrultusunda yönlendirildiği, kişiler arasında iletişim kurulmasına aracılık eden sanal oyun türü hangisidir?


Alternatif Gerçeklik Oyunları (Alternate Reality Games - ARG oyunları)

First Person Shooter (FPS)

Role Playing Game (RPG)

Real Time Strategy (RTS)

Platform


18.Soru

  • İzleme
  • Analiz
  • Raporlama
  • Ölçüm
  • Geri bildirim

Yukarıdakilerden hangileri Sosyal medya ölçüm süreçleri olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?


İzleme, Ölçüm, Geri Bildirim

İzleme, Analiz, Ölçüm, Geri Bildirim

İzleme, Analiz, Ölçüm, Raporlama

Analiz, Ölçüm, Raporlama, Geri Bildirim

İzleme, Ölçüm, Analiz, Raporlama


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletme blogunun en tipik amacıdır?


Kârlılığı arttırmak

Müşterileri ve kamuoyunu bilgilendirmek ya da eğitmek

Tanınırlığı arttırmak

Ağızdan ağıza pazarlama ortamı yaratmak

Reklam almak veya yayınlamak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir içerik parçasını tanımlamaya yardımcı olmak için atanan bir kelime için kullanılan bir terimdir?


Dijital optimizasyon

Etiket

QR kod

Blog

URL