Turizm Pazarlaması Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I- Yeni yerler keşfetme

II- Seçim

III- Satın alma

IV- Bilgi arama

V- Değişim

Yukarıdakilerden hangisi/leri turistik tüketicilerin internet ve sosyal medyadan en çok faydalandığı konulardandır?


I-II-III

I-III-IV

III-IV-V

II-III-IV

I-IV-V


2.Soru

Hizmet tesisinin mimarisi hangi fiziksel kanıtla ilgilidir?


Tesis dışı fiziksel kanıtlar

Tesis içi fiziksel kanıtlar

Genel görünüm fiziksel kanıtları

Diğer soyut unsurlar

Diğer somut unsurlar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri toplama yöntemi değildir?


Anket

Gözlem

Deney yapma

Örnekleme

Kişisel görüşme


4.Soru

Markaların vaatleri, paylaştıkları, tüketiciye ne oranda yetki verildiği, tüketici tepkilerine verilen yanıtlar sosyal medyanın olası avantajlarından hangisine aittir?


Arama motorlarında üst sıralara yükselme

Sadık izleyici kitlesi yaratma

Farkındalık yaratma

Güven oluşturma

Düşük maliyet


5.Soru

1960’larda askeri^ amaçlarla bilgisayarların birbiriyle iletişimlerini sağlamak üzere geliştirilen sisteme ne ad verilir?


WWW

ARPANET

BAUM

IBM

NETWORK


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0'ın getirdiği yeniliklerden biri değildir?


Yepyeni pazar ortamları oluştu. 

Yepyeni satın alma biçimleri gelişti.

İşletmeler için tüketiciler daha bilinir hâle geldi.

Pazarda hedef kitleyi tanımlamak kolaylaştı.

Statik reklamlar arttı.


7.Soru

Kitlesel iletişimde monologların yerini diyaloglara bırakması hangi özellikteki işletmelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır?


İletişim odaklı ve talep yanlı

Satış odaklı ve arz yanlı

Kâr odaklı ve üretim yanlı

Maliyet odaklı ve memnuniyet yanlı

Ürün odaklı ve büyüme yanlı


8.Soru

Gerçek dünya görüntüsü üzerine sanal nesnelerin yerleştirilmesi işlemidir. Gerçek dünyadan vazgeçilmemektedir. Turizm açısından da olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. Sözü edilen gelişme hangisidir?


Sanal gerçeklik

Web 2.0

Web 3.0

Web 4.0

Artırılmış gerçeklik


9.Soru

McCarthy pazarlama karmasını kaç eleman üzerine kurgulamıştır?


2

4

8

14

16


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi örnekleme yöntemleri arasında yer almaz?


Kontenjan örnekleme

Basit tesadüfi örnekleme

Zümrelere göre örnekleme

Kümelere göre örnekleme

Alanlara göre örnekleme


11.Soru

Aşağıdaki sosyal medya platformu eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir?


İnternet forumları - Yelp

İnceleme ve değerlendirme siteleri - Google

Medya paylaşım siteleri - Second Life

Sanal dünyalar - Flickr

Mikrobloglar - Twitter


12.Soru

Sosyal medyada viral pazarlama ve ağızdan ağıza iletişim yoluyla markaların isimlerini duyurması mümkündür. Sosyal ağ siteleri ve sanal topluluklar marka inşasını kolaylaştırmaktadır.

Yukarıda verilen bilgiler sosyal medya pazarlamasının hangi avantajı kapsamında değerlendirilmektedir?


Düşük maliyet

Marka inşası ve farkındalık yaratmak

Sadık izleyici kitlesi

Güven oluşturma

Arama motorlarında daha üst sıralara gelmeye yardımcı olma


13.Soru

Kimi zaman alıcıların, ürün/markanın özellikleri, fiyatı ya da üreticinin kimliği ile ilgili öne sürülen fikirleri fazla inandırıcı bulmaması hangi konumlama stratejisi türünün açıklamasıdır?


Kalite ya da fiyata göre konumlandırma

Yetersiz konumlandırma

Karmaşık konumlandırma

Kuşkulu konumlandırma

Ürün niteliğine göre konumlandırma


14.Soru

I. Basit tesadüfi örnekleme

II. Zümrelere göre örnekleme

III. Kolay yoldan örnekleme

IV. Kümelere göre örnekleme

V. Kararsal örnekleme

VI. Alanlara göre örnekleme

VII. Kontenjan örnekleme

Yukarıda verilen örnekleme yöntemlerinden hangisi veya hangileri tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleridir?


I, II ve III

V, VI ve VII

III, IV, V ve VI

I, II, IV ve VI

III, V ve VII


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 262 dil ve 12 milyondan fazla başlığıyla insanlık tarihinin paylaşıma açık en büyük bilgi kaynağıdır?


Pinterest

Digg

StumpleUpon

Flickr

Wikipedia


16.Soru

Askeri amaçlarla kullanılmak üzere geliştirilen ve dijital çağın başlamasını sağlayan ilk bilgisayar ne zaman geliştirilmiştir?


1940

1943

1946

1950

1952


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yöneticilerinin pazar bölümleme sürecinde izlemesi gereken adımlardan biri değildir?


Amaçları tanımlamak

Spesifik pazar bölümlerinin seçimi

Turizm çeşitlerinin azaltılması

Her bir bölüm için ilgili müşteri profilleri geliştirmek

Pazar potansiyelinin tanımlanması


18.Soru

Türkiye ise ilk kez ODTÜ - TÜBİTAK iş birliği ile kaç yılında ABD üzerinden internete erişmiştir?


1946 yılında

1960 yılında

1993 yılında

1974 yılında

1995 yılında


19.Soru

Turizm açısından bakıldığında, kaç ana blogdan söz edilebilir?


2

3

4

5

6


20.Soru

I- Çalışanlar, ürünün varlığa bürünmüş hali ve yürüyen bir afiştir

II- Müşteriler örgütsel iklimi ve insan kaynakları politikalarını hiç bir şekilde hissetmezler.  

III-Turizm işletmeleri rakiplerinden farklılaşmak için hizmet sunma biçimini değiştirmektedir.  

IV-Hizmet-kar zinciri modelinde geriye doğru gidildiğinde odalardan elde edilen kar marjı ortaya çıkmaktadır.

V-Hizmet kar zinciri  modeli gelir ve gider arasındaki dengeyi açıklamaktadır.

Yukarıda yer alan ifadelerde hangisi/hangileri doğrudur?


II-III ve IV

III

I ve III

I-III-IV ve V

II ve V