Turizm Pazarlaması Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Seçeneklerden hangisi 1986 yılında A. Johnson tarafından 4P'ye eklenen pazarlama karması elemanları arasında yer almaktadır?


Paketleme

Koruma

Amaç

İlişkisel pazarlama

Bağlantı


2.Soru

Kullanıcıların webden içerik göndermesi ve oylamasını sağlayan siteler aşağıdakilerden hangisidir?


Online sosyal ağlar

Medya paylaşım siteleri

İnceleme ve değerlendirme siteleri

Sosyal haber ve sosyal işaretleme siteleri

Bloglar


3.Soru

J. English (2000)'e göre seçeneklerden hangisi pazarlama karması elemanıdır?


Koruma

4P

Sonuç

Paketleme

İnsan


4.Soru

Yöneticilerin pazar alanındaki farklı müşteri gruplarının farkına varmalarına ne ad verilir?


Olumlu tepki üretebilirlik

Uygulanabilirlik

Ulaşılabilirlik

Tanımlanabilirlik

Süreklilik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçme stratejilerinden biri değildir?


Tek Pazar Bölümüne Yoğunlaşma

Niş Pazarı Hedefleme

Seçici Bölümlendirme

Üründe Uzmanlaşma

Pazarda Uzmanlaşma


6.Soru

Sipariş, stok, alacaklar, faturalar gibi raporlarla elde edilen bilgiyi toplayan raporlama sistemi hangisidir?


İç raporlama alt sistemi

Dış raporlama alt sistemi

Pazarlama istihbaratı alt sistemi

Pazarlama araştırması alt sistemi

Analitik pazarlama alt sistemi


7.Soru

Aşağıda pazarlama araştırması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Veriler sistemli biçimde toplanmalı ve analiz edilmelidir.

Objektiflik temel ilkedir

Sistematik olarak verinin toplanması ve bilginin üretilmesidir.

Araştırmanın sadece bir kısmını kapsayan bir plan hazırlanır

Pazarlama fırsat ve problemlerini tanımlar


8.Soru

Tüketiciler, tüketici olmayanlar, eski kullanıcılar, potansiyel alıcılar, ilk kez kullananlar ve düzenli kullananlara göre pazar bölümlemeye ne ad verilir?


Satın Alma Durumuna Göre Bölümleme

Kullanım Oranına (Yüzdesine) Göre Bölümleme

Bağlılık Durumuna Göre Bölümleme

Kullanıcı Durumuna Göre Bölümleme

Yarar Bölümleme


9.Soru

Disneyland'ın, dünyanın en büyük konulu (theme) parkı olarak kendi reklamlarını yapması hangi konumlama stratejisi türü içinde yer almaktadır?


Ürün niteliğine göre konumlandırma

Yarara göre konumlandırma

Kullanıcıya göre konumlandırma

Ürün kategorisini temel alan konumlandırma

Yarara göre konumlandırma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal medyayı kullanım amaçlarından biri değildir?


Sosyal medyanın düşük maliyetli olması

Samimiyetin esas olduğu bir ortam olması

Hedef kitleyi doğru tanıma fırsatı vermesi

Her bir kullanıcının ilgi ve beklentilerine uygun tasarlanmasına imkân tanıması

Ölçme ve değerlendirmenin yapılabilmesi


11.Soru

Becel margarinin, tüm margarinler içinde kendini “kalp dostu tek bitkisel margarin” olarak konumlandırması hangi konumlama stratejisi türüne örnektir?


Ürün niteliğine göre konumlandırma

Kullanıcıya göre konumlandırma

Ürün kategorisini temel alan konumlandırma

Rekabete göre konumlandırma

Aşırı konumlandırma


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi olmayan örnekleme yöntemidir?


Basit tesadüfi örnekleme

Zümrelere göre örnekleme

Alanlara göre örnekleme

Kümelere göre örnekleme

Kolay yoldan örnekleme


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümleme ile hedeflenen bir amaç değildir?


Fırsatları değerlendirme

Odaklanma

Tanımlama

Ölçme

Heterojenleştirme


14.Soru

Eskinin a-gorası web 2.0 teknolojisi ile beraber yeni insanın nesine dönmüştür?


www-gora

face-gora

e-gora

No-gora

Satış merkezi


15.Soru

Günümüzde hala yaygın olarak kullanılan 4'lü pazarlama karması sınıflandırması kim tarafından yapılmıştır?


Borden

McCarty

Culliton

Lauterborn

Grönroos


16.Soru

Twitter hangi sosyal medya platformuna ait bir uygulamadır?


Blog

Mikroblog

Sosyal ağ

Sanl dünya

Medya paylaşım siteleri


17.Soru

Müşterileri reklama boğmak yerine gerçekten ilgilendikleri için tükettikleri içerikler sunmaya dayalı model aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik pazarlama

İçerik pazarlama

Sanal pazarlama

Viral pazarlama

Kazanılmış medya pazarlaması


18.Soru

Aşağıda müşteri için verilen faaliyetlerden hangisi bir otelde bir gecelik konaklama için geliştirilmiş hizmet haritası içerisinde yer almaz?


Valizlerini bellboya verir

Otele kayıt olur

Oda servisini arar

Yemeğini yer

Yemek siparişi alır


19.Soru

YouTube, Flickr, Slideshare gibi siteler hangi sosyal medya platformları içerisindedir?


Mikrobloglar

İnceleme ve değerlendirme siteleri

Medya paylaşım siteleri

Sosyal ağ kurma siteleri

Sosyal haber ve sosyal işaretleme siteleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırması raporunun hazırlanması ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


Raporu hazırlarken raporu okuyacak kişiler göz önüne alınmalıdır.

Rapor hazırlanırken araştırmanın hedefi göz önünde tutulmalıdır.

Raporu yazacak kişi tarafsızlığını her zaman korumalıdır.

Rapor, çok kısa bir süre içinde tüm durumu raporu okuyacak kişinin gözünün önüne sermelidir.

Raporda felsefi ağır bir dil kullanılmalıdır.