Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

WordPress hangi yılda faaliyete geçmiştir?


1998

 

1999

 

2003

 

2004

2005


2.Soru

Kurumun paydaşları ile paylaşmak istediği bütün bilgi ve konuları içeren, içerik temelli ve zengin bir yapı sunan müşteri destek hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?


Sıkça sorulan sorular

 

Forumlar

 

Dokümanlar

 

Bilgi tabanı

Özel destek irtibatları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dijital internet ürünü değildir?


Dijital tv

Multimedya

e-metin

Yazılım

Dijital değer


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü ve değerli bir blog içeriği yaratmak için gerekli araçlarından biri değildir?


Güçlü başlıklar oluşturma

 

Anahtar kelime araştırma

 

Fotograf ve video ekleme

 

Mobil Pazarlama

Yazım stilleri


5.Soru

İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper düzeyde metin transfer protokolünü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?


www

ftp

http

telnet

html


6.Soru

Günümüzde işletmelerin internette yararlandığı iki temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?


Web ve e-posta

Web ve anlık iletişim

Web ve tartışma forumları

Web ve videokonferans

Web ve dosya aktarım protokolü


7.Soru

  1. Web sitelerinin doğuşu
  2. Akıllı sistemlerin kullanılışı
  3. Web uygulamalarının yayılışı

Yukarıda verilen ifadeler ile internetin evrelerinin doğru eşleşmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


1-Web 1.0

2-Web 2.0

3- Web 3.0

1-Web 2.0

2-Web 1.0

3- Web 3.0

1-Web 1.0

2-Web 3.0

3- Web 2.0

1-Web 2.0

2-Web 3.0

3- Web 1.0

1-Web 3.0

2-Web 1.0

3- Web 2.0


8.Soru

Aşağıda sıralanmış kriterlerden hangisi web tasarımı için bir gösterge olamaz?


Başarılı bir web sayfasının çok sayıda ziyaretçisi bulunur

 

Başarılı bir web sayfasının kurumsal olması gerekir.

 

Başarılı bir web sitesinin interaktif bir alışveriş sitesine linki olabilir

 

Başarılı bir web sitesinin görünümü renkleri dili içeriği bir bütün olarak çekicidir.

Başarılı bir web sayfasında markalama, popüler trendler, basit ve anlaşılır bir düzen görülebilir.


9.Soru

Web üzerinden alışveriş geleneksel alışverişe göre daha avantajlıdır. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu avantajlardandır?

I. istenilen ürünün alınabileceği alternatiflerin çok olması

II. daha ucuz olması

III. çok detaylı araştırma yapılabilmesi

IV.web sitesi veya ürün için kullanıcı deneyimlerinin kolaylıkla bulunabilmesi

V. teslimatın daha hızlı olması


I-III-IV

II-III-V

Yalnızca II

I- IV- V

Yalnızca III


10.Soru

‘Rakiplerden daha iyi şekilde müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve ötesine çıkılması yoluyla şirket amaçlarını başarmak ve pazar kanallarını şekillendiren dijital teknolojilere yönelik uygulamalar’ tanımlaması aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?


Dijital Pazarlama

 

İnternet erişimi

 

Web tasarımı

 

Sanal iletişim

Etkileşimli internet


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2004'te ortaya çıkan Web 2.0 'nun özelliklerindendir?


içeriği sadece okuyabilme

yüksek düzeyde kullanıcı deneyimi yaratma

okuyucunun geri dönüşlerinin ölçülemez

kişiye özel arama sonuçlarının getirilmesi

reklamların yayınlanması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin temel amaçları arasında yer almamaktadır?


Müşteri beklenti ve bağlılığını artırmak

 

Sadık müşteri ilişkilerini geliştirmek

 

Teknoloji hakkında bilgilendirmek

 

Müşteriye dair işletmede bir bilgi dağarcığı oluşturmak

Müşterileri tanımlayarak onların işletmeye ve ürünlere yönelik algılarını şekillendirmek


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü ve kullanışlı bir destek irtibat formu içeriği yaratmak için gerekli değildir?


Anlaşılır şekilde eksik veya yanlış bilgi girişi mesajlarının oluşturulması

 

Gerekli olmayan bilgilerin sorulmaması

 

İletişim formunun kısa ve öz olması

 

Mesajın alınıp en kısa sürede dönüş yapılacağına dair doğrulama mesajının yollanması

Yazım stilleri


14.Soru

Kurumsal blogların şirketlerin başarılarını doğrudan etkileme eğilimleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu somut faydalar arasında yer almaz?


Takipçi sayısı artırma

 

Daha hızlı haber dağılımı

 

Trafiği artırma

 

Arama motoru konumlandırılmasını artırma

Okuyucu tepkisi elde etme


15.Soru

  1. Pazarlama
  2. Yönetim
  3. Ergonomi
  4. Tasarım
  5. Programlama

Bir web tasarımcısı yukarıda verilen kavramlardan hangileri ile ilgili bilgiye sahip olmalıdır?


4 ve 5

2, 4 ve 5

2, 3, 4 ve 5

1, 2, 4 ve 5

1, 2, 3, 4 ve 5


16.Soru

Yeni nesil kitle iletişim araçlarından bilgisayarın, yaygın kullanılmaya başlamasının neticesi olarak kişisel ve kurumsal bloglar ortaya çıkmıştır Aşağıdakilerden hangisi bu ikisi arasındaki farklardan biri olamaz?


Kişisel bloglar sabit bilgisayarlar tarafından, kurumsal bloglar ise telefon ve tabletler üzerinden sitelere aktarılmaktadır.

 

Kurumsal bloglar şirket hedef kitlesi gözetilerek yazılırken kişisel bloglar keskin hatlarla belirlenmiş bir hedef kitle için yazmazlar

 

Kurumsal bloglar temaya sahiptir ve bunu korur, kişisel blogların konu yelpazesi dağınıktır

 

Kurumsal bloglar işletme sahipleri veya işletme çalışanlarınca yazılıyor olabilir, kişisel bloglar genç yaşlı her yaştan birey tarafından farklı amaçlarla yazılabilir.

Kurumsal bloglar kurumun prestij ve imajını gözetmek zorundadır, kişisel bloglar yazı diline özen göstermek zorunda değildir.


17.Soru

 İnternette ticaret yapabilmenin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


Reklam faaliyetleri

Mail adresi edinme

Sosyal medya reklamlar

Broşür ve katalog hazırlama

Web üzerinde yer alam ve görünme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi E-pazarlama süreçleri içerisinde yer almaz?


Ürün ve Hizmetler

 

Maliyet

 

Fiyat

 

Dağıtım

Tutundurma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk geliştirilen ‘browser’ programıdır?


Navigator

 

Netscape

 Mosaic

 

Google

Yandex


20.Soru

“…” ile kullanıcıların içerik oluşturmasına ya da karşı tarafla etkileşime girmesine imkân tanınarak daha dinamik bir yapı oluşturulmuştur. Böylelikle HTLM gibi programlama dillerini bilmeyen bireylerde web uygulamaları geliştirebilir hâle gelmişlerdir.

Yukarıdaki ifadede “…” olarak boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi gelmelidir?


Web 2.0

Web 1.0

Web 3.0

WWW

e-posta