Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kullanıcılar tarafından ortaklaşa her dilde oluşturulan İnternet ansiklope­disi olarak tanımlanan web içerik üreticisi aşağıdakilerden hangisidir?


Wikipedia

Youtube

Myspace

Twitter

Youtube


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal blog tasarımındaki trendler arasında yer almamaktadır?


Markalama

 

Kişiselleştirme

 

Az sayıda yorum

 

Çoklu yazar

Blog ağları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi web temelli müşteri destek türleri arasında yer almaz?


Sıkça Sorulan Sorular

 

Bilgi Tabanı (Knowledgebase)

 

Dokümanlar

 

Kişisel Bloglar

Özel Destek Hattı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi popüler blog yapma araçları içerisinde yer almaz?


Blogger

 

WordPress

 

TypePad

 

Tumblr

Popcasting


5.Soru

Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya üzerinde çok yaygın olan ve sürekli gelişip büyüme gösteren bir iletişim ağı olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?


ENIAC

 

NTFS

 

Network

 

Bilgisayar

İnternet


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İşletmeden Tüketiciye E-İş Modeli’nde yararlanılan kriterlerden biri değildir?


E-Mağazalar

 

İçerik Modeli

 

E-Kütüphane

 

E-Pazaryeri

E-Alışveriş Merkezleri


7.Soru

Ürünün doğru kullanımının sağlanması ve maliyet etkin bir hale dönüştürülmesi noktasında müşteriye yardımcı olan hizmetler bütününe ne ad verilir?


Müşteri desteği

 

eMİY

 

Müşteri ilişkileri

 

Özel destek hattı

Çağrı merkezi


8.Soru

- Erişime Açıklık

- Estetik görünüm

- Yeni teknolojiler ve entegrasyon

- Çeşitlilik ve kapsam

- Doğruluk ve tutarlılık

- Kullanıcıları ortak alanlarda buluşturma

- Hedef kitlelerle bağ kurma

Yukarıda sıralanmış kriterler aşağıdakilerden hangisi için bir gösterge olamaz?


Başarılı bir web sayfasının

 

Kişisel bir web sitesinin

 

İnteraktif bir alışveriş sitesinin

 

Devlete ait bir kurumun broşürünün

E-işletmelerin


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal blog tasarımında trendlerden biri değildir?


Görsel cazibe eksikliği ile basit düzen (yerleşim)

 

Markalama

 

Çoklu yazar

 

Blog ağları

Çok sayıda yorum


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tumblr in artıları arasında yeralmaz?


Fotoğraflar, video ve ses içeriğini göndermek için mükemmeldir. Sadece gönderinin türünü (fotoğraf, metin ya da her neyse) seçersiniz ve yüklersiniz.

 

Yüksek trafikli bloglar için belirli durumların haricinde, AdSense-tipi reklam çalıştıramazsınız.

 

Çok sosyaldir - Paylaşmaya (yeniden blogging yapmaya) ve insanların gönderilerini beğenmeye odaklanmış bir topluluktur ve Twitter ve Facebook’a linkler standarttır.

 

Kurmak ve yönetmek çok basittir.

Facebook haber yeminin (haber feed’in) aksine takip ettiğiniz son gönderileri kolayca görebileceğiniz bir Gösterge Tablosu (İngilizcesi dashboard) ile birlikte gelir.


11.Soru

İnternette var olan çeşitli araçları kullanarak, kullanıcıya çok çeşitli bilgiyi ulaştırmada basit, tutarlı ara birime ne ad verilir?


Klavye

Web

İmleç

İşlem

Sekme


12.Soru

  1. İşletmecilik
  2. Grafikerlik
  3. Programcılık.
  4. Yazarlık
  5. Kalitecilik

Web tasarımında yukarıda sıralananlardan üç temel bilgiye ihtiyaç vardır?


I – II – III

II – III –  V

II – IV - V

II – III – IV

III – IV – V


13.Soru

Çeşitli ürünlerin satıldığı özel tasarlanmış web sitelerine ne ad verilmektedir?


E-mail

 

E-işletme

 

E-reklam

 

E-dönüşüm

Web.02


14.Soru

“Çok fazla sayıda insanın sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirmeleri ile internet pazarlaması içerisinde önemli bir yeri olan uygulamadır.”

Yukarıdaki tanım, hangi e-pazarlama aracının karşılığıdır?


İçerik pazarlaması

 

Sosyal medya pazarlaması

 

E-posta pazarlama

 

Mobil pazarlama

Banner pazarlama


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0’ın temel özelliklerindendir?


Kullanıcı hiçbir şekilde web ortamıyla iletişim kuramaz

Yalnızca broşür veya katalog oluşturulabilir

Web ortamında yalnızca okuma yapılabilir

Üst düzey yapay zekalı programlar içerir

Hareketli ve karıştırılabilir veri kaynakları oluşturulabilir.


16.Soru

Klasik pazarlama bileşenleri olan 4P’ye internetin pazarlama içerisinde kullanımıyla birlikte hangi faktör eklenmiştir?


Ürün ve Hizmetler

 

Fiyat

 

Insan

 

Dağıtım

Tutundurma


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?


Sadık müşteri ilişkilerini geliştirmek

 

Müşterileri tanımlayarak onların işletmeye ve ürünlere yönelik algılarını şekillendirmek

 

Müşterilerin beklenti ve bağlılığını artırmak

 

Müşterileri bilgi teknolojilerindeki gelişmelerden haberdar etmek

Müşteriye dair işletmede bilgi dağarcığı oluşturmak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Elektronik MİY (eMİY)’in özellikleri arasında yer alır?


İşletmenin müşterileri ile yapıcı ve sürekli ilişkiler kurmak adına sahip olduğu program, donanım, süreç, uygulama ve yönetsel araçlar bütününü nitelemektedir.

 

Tüm müşteri bilgilerinin toplanması, ilişkilendirilmesi ile beraber analiz edilerek örgüt içinde yer alan çeşitli sistemlere entegre edilmesi süreçlerini kapsar..

 

Zaman içinde daha fazla oranda işletme için kârlı müşteriyi elde tutma ile beraber başarılı müşteri ilişkilerini geliştirmek, sürdürmek ve yönetmek faaliyetlerini internet temelli araçlar kullanarak da yapmak aslında işletmenin eMİY faaliyetlerinde bulunduğunu göstermektedir.

 

İşletmeler çevrimiçi kanallar vasıtasıyla başka hiçbir kanaldan elde edemeyecekleri kadar fazla müşteri enformasyonu edinebilirler.

Hepsi


19.Soru

Hangi iş modelinde katalog, müzayede, borsa ve barter modelleri kullanılır?


B2B

 

B2C

 

C2C

 

İşletmeden Tüketiciye E-İş Modeli

Tüketiciden Tüketiciye E-İş Modeli


20.Soru

Kurumsal online müşteri desteği verilirken, kurumca dikkat edilmesi gereken noktalar, aşağıdakilerden hangisi olabilir?


İşletmeden doğrudan dönüt almak online dönüt almaktan daha önemlidir. Bu nedenle online servislere ihtiyaç yoktur.

 

Nasıl çalıştığından ziyade ticari hedefleri ön planda tutan bir online destek sistemi tasarlanmalıdır.

 

Online destek veren ekipler bilgisayar sisteminin birbirine bağladığı, kurum içinde çok yaygın olan ve sürekli gelişerek büyüyen bir iletişim ağı şeklinde, aynı binanın içinde olarak çalışmalıdır.

 

Kurumsal Online Müşteri Desteği verildiği sırada dil ve içerik olarak belli bir seviyede profesyonel nezaket ve özen gerektirir.

Online servislerde çalışacak kişilerin, online yazılım ve program bilgisi gerektiren herkesçe kullanılamayan özel bir sisteme vakıf olması gereklidir.