Yöneylem Araştırması 2 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İkili karşılaştırma matrisinin tutarsızlık oranı aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanır?


CR=CI/RI

CR = λ /(κµ)

CR =Ɛ /(κRI)

ρ =λ/(ßµ)

ρ =λ/(CIß)


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kritik yol yönteminin temel elemanları arasında yer almaz?


Proje tanımı

Faaliyet tanımı

Ok diyagramı

Proje programlama

Projeyi izleme


3.Soru

Bir sistemin karşılaşılabilir durumlarının birinden diğerine geçiş olasılıkları bilindiğinde sistemin analizi ile ilgili araştırma alanı nedir?


Markov Süreçleri

Serim Modelleri

Belirsizlik Ortamında Karar Verme

Risk Altında Karar Verme

LINGO


4.Soru

x1+2x2≤5 2x1≤4 x1,x2=0 veya 1kısıtları altında Enb x0=x1+5xmodeli verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisinin uygun çözüm sayısı olduğunu belirleyiniz?


0

1

2

3

4


5.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi “yerel en küçük nokta” kavramını tanımlamaktadır?  


Bir fonksiyonun belirli bir komşulukta bir enküçük değeri varsa, bu değeri veren noktasına yerel en küçük nokta denir.

Bir fonksiyonun tanım aralığının bir alt aralığında bir enbüyük değeri varsa, bu değeri veren noktasına yerel en küçük nokta denir.

Bir fonksiyonun belirli bir komşuluğu tanım aralığındaki tüm noktalar için geçerli ise, bu değeri veren noktaya yerel en küçük nokta denir.

Yerel en küçük nokta aynı zamanda bütünsel en küçük noktadır.

Yerel en küçük nokta aynı zamanda bütünsel en büyük noktadır.


6.Soru

En basit AHS yapısı kaç seviyeli hiyerarşiden oluşuyor?


1
2
3
4
5

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AHS sürecindeki aşamalardan biri değildir?


Ölçütleri değerlendirecek uzmanlar belirlenir.

Karara etki eden ölçütler, uzman görüşleri yardımıyla belirlenir.

İkili karşılaştırmalar ile ölçütlerin ağırlıkları hesaplanır.

Seçenekler her bir ölçüt açısından yine ikili karşılaştırmalar yardımıyla değerlendirilir.

 Eniyi seçenek belirlenir, seçenekler sıralanır


8.Soru

"Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), _________ sayıda seçeneğin ve hem nitel hem de nicel ölçütlerin yer aldığı karar problemlerinde seçeneklerin değerlendirilmesi için kullanılan çok ölçütlü bir karar verme tekniğidir." Verilen boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


sonsuz

sonlu

belirli

belirsiz

sınırsız


9.Soru

  1. Problemi önce değişkenlerin tamsayı koşulu olmadan çözmektedir.
  2. Eğer elde edilen eniyi çözüm zaten tamsayılı bir çözüm ise, aynı zamanda tamsayılı problemin de çözümü bulunan bu çözümdür.
  3. Elde edilen çözüm tamsayılı değil ise, tamsayılı olmayan değişkenin (birden fazla ise herhangi birisinin) en yakınındaki iki değer kullanılarak yeni ek kısıtlarla uygun çözüm alanı daraltılır.
  4. Daraltılmış alanların çözümleri araştırılır.

Dal-sınır algoritmasına ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I

III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Bir işletme yöneticisi belirli bir ürüne olan müşteri talebinin aylık 200 birim olacağını öngörmektedir. Bu ürünün satın alma fiyatı 100 Lira ve yıllık elde bulundurma maliyeti de yaklaşık 10 Liradır. İşletme yöneticisi ürünü sipariş ettiğinde 40 Lira masraf yapmaktadır. İşletme yöneticisi ekonomik sipariş miktarı modelini uyguladığında sipariş miktarı ne olmalıdır?


129
139
149
159
169

11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kukla faaliyetler, faaliyet zamanı gerektirmeyen faaliyetlerin sırasını gösterir
Proje programlama, projede yer alan tüm faaliyetlerin başlangıç ve bitiş sürelerinin ayrıntılı bir şekilde belirtilmesidir
Kritik yol yöntemi projeyi şema halinde göstermek için şebekeyi kullanır
Proje planlama yönteminin en önemli kısmı faaliyetler arasındaki karşılıklı ilişkilerin tanımlanmasıdır
Herhangi iki faaliyet bir olaydan başlayıp diğer bir olayda tamamlanabilir

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başlangıç (kaynak) düğümünden diğer düğümlere ve varış düğümüne en kısa yolu bulmayı hedefler?


En kısa yol problemi

En ekonomik yol problemi

En yüksek akış problemi

Kritik yol problemi

En iyi yol problemi


13.Soru

Reel sayılar kümesinde , tanım aralığı [10,20] olan f(x) fonksiyonu için x0= 13 noktasının δ = 4 komşuluğunu bulunuz.


 { x|9 ≤ x ≤ 13 }

{ x|10 ≤ x ≤ 13 }

 { x|13 ≤ x ≤ 17 }

{ x|9 ≤ x ≤ 17 }

 { x|10 ≤ x ≤ 17 }


14.Soru

  1. Satın Alma Maliyeti
  2. Sipariş Maliyeti
  3. Elde Bulundurma Maliyeti
  4. Emniyet Stoku Maliyeti
  5. Sınırlı Sayıdaki Stok Tükenme Maliyeti

Servis düzeyi maliyetleri yukarıda verilenlerden hangilerini içermektedir?


I ve II

II ve III

II, III ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


15.Soru

Aşağıdaki değişkenlerin hangisi tamsayı değişken değildir?


Üretilen çimento torba sayısı
Bölgeler itibariyle taşınan konteyner adedi
Okullara günlük olarak dağıtımı yapılan sütün litre miktarı
Farklı ülkelere ihraç edilen kompresör miktarı
Ülkeler itibariyle ithal edilen pirinç koli sayısı

16.Soru

Arkadya seyahat acentesinin 2019 haziran ayında müşteri sayısı 300, kaybedilen müşteri sayısı ise 50'dir. İşletmeye bağlı kalan 250 kişi olduğuna göre işletmeye bağlı kalma olasılığı kaçtır? 


0,2

0,83

0,5

1,2

0,16


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Analitik Hiyerarşi Süreci uygulamalarında dikkat edilmesi gereken uygulamalardan biri değildir?


Uzman görüşünün alınması

Sonuçların güvenirliğinin sağlanması

Gerçek değerlerin bilinmesi

Problemdeki pozitif ölçütlerin varlığının saptanması

Problemdeki negatif ölçütlerin devre dışı bırakılması


18.Soru

Projede yer alan tüm faaliyetlerin başlangıç ve bitiş sürelerini ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi krritik yol yönteminin temel elemanlarından hangisini ifade eder?


Proje tanımı

Faaliyet tanımı

Faaliyet ilişkileri

Projeyi kaydetme

Proje programlama


19.Soru

I – Amaçlar , II – Karar seçenekleri , III – Doğa durumları , IV – Karar sonuçları.Verilen seçeneklerden hangileri bir karar probleminin temel elemanları arasında yer alır?


I – II
I – III
III – IV
II – III – IV
I – II – III – IV

20.Soru

Bir durum geçici değilse ona ne ad verilir? 


Yutucu durum

Geçici durum

Tekrarlayan durum 

Dönemsel durum

Dönemsel olmayan durum