Almanca 1 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Müzakere yetkisi, sözleşme özgürlüğü, meslek seçme ve değiştirme, girişim özgürlüğü gibi hareket edebilen insanın sahip olduğu hakları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kişilik hakları

İkincil haklar

Birincil haklar

Temel haklar

Vatandaşlık hakları


2.Soru

Entschuldigung, wo ist ________? cümlesinde eksik bırakılan yere hangi kelime uymamaktadır?


Der Bahnhof

Die Post

Das Rathaus

Das Theater

Am Marktplatz


3.Soru

- ................................... ?- Ich bin Taxi-Fahrer. Finden Sie die richtige Frage auf die oben angegebene Antwort. Yukarıda verilen cevaba uygun olan soru aşağıdakilerden hangisidir?


Was machen Sie?

Wer sind Sie?

Wo wohnen Sie?

Was machen Sie von Beruf?

Wie ist Ihre Nummer?


4.Soru

Welche der unten angegebenen Berufe gehört nicht zu einem Krankenhausteam?


ein Arzt

der Polizist

ein Krankenpfleger

eine Krankenschwester

ein Krankenwagenfahrer


5.Soru

“Ich bin eine Lehrerin.” (Öğretmenim) yanıtının sorusu aşağıdakilerden hangisidir?


Wie heissen Sie?

Wie gut können Sie?

Was sind Ihre Feaigkeiten?

Was sind Sie von Beruf?

Wo wohnen Sie?


6.Soru

Wo kann man am besten Deutsch lernen? En iyi şekilde nerede Almanca öğrenilebilir?


Mit Büchern

Mit Filmen

Zu Hause

In einem Deutschkurs

Im Kino


7.Soru

AGİK’­in insan­i boyutu ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?


Moskova İnsani­ Boyut Konferansı

Helsi­nki­ Zi­rvesi­

Madri­d İzleme Toplantısı

V­iyana İzleme Toplantısı

İstanbul Zirvesi


8.Soru

Was passt?

In der Stadt gibt es _____ Bahnhof.


einen

ein

eine

einer

keine


9.Soru

"Sind Sie Krankenschwester?" Wie lautet die Antwort? Soruya uygun  cevap ne olmalıdır?


Ich bin Frau Becker.

Freut mich!

Hier arbeitet ein Arzt.

Die Personen sind freundlich.

Ja, ich bin eine Krankenschwester.


10.Soru

Ich arbeite am ------------ cümlesinde boş bırakılan yere hangi uygun kelime gelmelidir?


Montag

Guten Tag

angenehm

arbeiten

privat


11.Soru

Der Bus haelt ............ cümlesinde boş bırakılan yere hangi ek gelmelidir?


ein

an

aus

um

in


12.Soru

Hakların pozitif negatif şeklinde ayrımı aşağıdakilerden hangisinin yaptığı sınıflandırmaya dayanmaktadır?


Hume

Hegel

Jellinek

Sokrates

Platon


13.Soru

- Wer sind ……?

- Ich bin Karin Stauber.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Soru cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


Sie

ich

du

wir

ihr


14.Soru

Ich arbeite am Wochenende nie. Am Samstag und Sonntag bin  ich …………. zu Hause.

Welches Wort passt in die obige Lücke?

Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?


oft

immer

manchmal

vielleicht

gut


15.Soru

Ich habe keine __________. Bu cümlede boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?


Auto

Frisör

Zeit

Haus

Kino


16.Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi tür başvuruyu, başvuru hakkının kötüye kullanılması olarak kabul etmez?


İşkenceye yönelik başvurular

Siyasi propaganda amacı taşıyan başvurular

  1. Hakaret niteliği taşıyan başvurular

Denetim organlarını aldatmaya yönelik bilgiler içeren başvurular

Ciddiyetsiz başvurular


17.Soru

Avrupa’ da insan haklarının pozitif hukuka geçmesinde ilk önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?


1215 yılında Magna Carta Libertatum'un kabulü

1776 yılında Virginia Bildirgesi'nin kabulü

İngiliz Parlamentosunda 1689 tarihli Halklar Bildirisi'nin çıkarılması

Fransa'da 1789 yılında İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ilan edilmesi

1948 yılında BM Genel Kurulu’nda İHEB'in kabul edilmesi


18.Soru

Ordnen Sie die Dialogteile zu! (Diyalog repliklerini doğru biçimde sıralayınız!)

1. Hallo, Michael.

2. Hallo. Ich bin Michael. Ich wohne unten.

3. Entschuldige. Ich habe ein Problem. Ich mache ein Omelett, aber ich habe kein Salz. Hast du vielleicht etwas Salz?

4. Danke.

5. Klar... Bitte.


1-2-5-3-4

2-1-3-5-4

3-1-2-4-5

4-2-1-3-5

2-1-3-4-5


19.Soru

Wann ..... das Konzert ....?  Ich denke, es beginnt um 8 Uhr.

Füllen Sie die Lücke mit einem passenden trennbaren Verb.


anfangen

zurückkommen

weggehen

abbauen

einkaufen


20.Soru

Welches der unten angegebenen Wörter passt nicht zu den anderen?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerleriyle uyumlu değildir?


Kellner

Krankenschwester

Sekretärin

Psychologin

Köchin