Halkla İlişkiler Yazarlığı Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan Halkla İlişkiler Derneği'nin kısaltmasıdır?


IPRA
PRSA
ICCO
THD
TÜHİD

2.Soru

Ahlak bilimi olarak tanımlanan, iyi, kötü, doğru ya da yanlış gibi kavramları inceleyen birey ve grup davranışlarını bu bağlamda değerlendiren değerler ve standartlar sistemine ne ad verilir?


Etik

Ahlak

Felsefe

Mesleki değer

Töre


3.Soru

Aşağdakilerden hangileri Mesaj Oluşturmada Kapsayıcı ilkeler arasında yer alır?

 I.   Belirsizliklerle ilgili bilgilerin uygun şartlarda yavaş yavaş paylaşılması.

II.   Açıklanacak verilerdeki hataların daha sonra ortaya çıkmadan düzenlenmesi.

III.  Sosyal paydaşlar arasında güvenin yeniden inşa edilmesi ya da sağlanması.

IV.   Belirsizliklerin mümkün oldukça gizli tutulması.

V.    Mesajı iletenler ve mesaj arasındaki çatışmanın en aza indirilmesi.


I, II, III

II, III, IV

III,IV, V

I, III, V

II, III, V


4.Soru

Kurulacak kriz yönetim takımında kaç tane sözcü olması stratejik açıdan en doğru olanıdır?


5

4

3

2

1


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf alt yazısı kullanımı için söylenemez?


Gazeteye tek başına haber niteliği taşıyan fotoğraf gönderildiğinde, alt yazıları fotoğrafın yüksekliği  kadar olmalıdır.

Alt yazısız fotoğraf kullanılmamalıdır.

Metin ve fotoğraf birbirinden kopuk olmamalıdır.

Fotoğrafın kaynağı belirtilmelidir.

 Fotoğraf ile ilgili felsefe ve yorum yapılmamalıdır.


6.Soru

Halkla ilişkiler yazarı hangisini yazmaz?


Konuşma metni

Yıllık rapor

Basın bülteni

Gramer kitabı

Personele yönelik yayınlar


7.Soru

Halkla ilişkilerin temel ilkelerine dikkat eden kurumların pazarlama stratejilerinin etkili olmasında kullandıkları “PENCILS” olarak sınıflandırılabilecek araçlara uymayan hangisidir?


Broşürler gibi yayınlar
Spor gösterileri gibi olaylar
Haberler
Festivaller
Lobi faaliyetleri

8.Soru

“Kaynağın çeşitli görsel, işitsel ve sözel sembolleri kullanarak kodladığı ve hedefte belli bir düşünce, kişi, kurum ya da marka ile ilgili bir olumlu tutum, algı yaratmak için bir kanal üzerinden gönderdiği semboller bütünüdür.” açıklaması verilen ve iletişim sürecinin ikinci önemli elemanı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İleti

Girdi

Çıktı

Değerlendirme

Kanal


9.Soru

Kriz yönetiminin kritik başarı faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Düzeltme

Değerlendirme

Dengeleme

İletişim

Planlama


10.Soru

Aşağıdakilerden hangi sektörde reklam afişi kullanılmaz?


Moda
Endüstri
Basın-Yayın
Gıda
Sivil Savunma

11.Soru

Kriz zamanlarında oluşturulacak anahtar mesajlar en fazla kaç kelime olmalıdır?


23 kelime

24 kelime

25 kelime

26 kelime

27 kelime


12.Soru

"Sessiz kalma" halkla ilişkilerde karşılık verme stratejilerinden hangisine girer?


Saldırgan aksiyon stratejileri

Önleyici aksiyon stratejileri

Stratejik hareketsizlik

Oyalayıcı iletişim stratejileri

Düzeltici davranış stratejileri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler için geleneksel medyaya ihtiyaç duyulan sebepler arasında değildir?


Geleneksel medya hızlı bir şekilde itibar gerektirir. 

Geleneksel medya çok geniş bir kitleye ulaşır. 

Geleneksel medyanın büyük bir sosyal medya uzantısı vardır. 

Geleneksel medya sosyal medyayı besler. 

Geleneksel medya ekonomiktir. 


14.Soru

Aşağıda afişlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Afişler halkla ilişkiler etkinliklerinde herkese dönük bir iletişim süreci başlatan araçlardır.

Afişler yalnızca duvarlara asılmaktadır.

Afişler yalnızca tasarım kaygısının olduğu grafik ürünlerdir

Afişler yalnızca tasarım kaygısının olduğu grafik ürünlerdir

Afiş metinleri oldukça süslü yazılmalıdır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazım sonrasında yazarın cevap bulması gereken sorulardan biri değildir? 


Yazı yayınlanacağı ortama uygun mu? 
Yazı için araştırma yapıldı mı? 
Yazının içeriği amaca ve hedef kitleye uygun mu? 
Cümlelerde anlatım bozukluğu var mı? 
Dil bilgisi kurallarına uyulmuş mu? 

16.Soru

Kriz dönemlerinde online monitoring/tarama takibinin daha da
önemli hale gelmesinin sebebi nedir?


İnternet kullanıcılarının markalar hakkında  rahatlıkla olumsuz  ifadeler  kullanmasının ve bunun hızla yayılmasının hızlı takibi gerekli kılması

Firmaların ürünlerini daha iyi, daha hızlı ve daha etkileyici bir  biçimde tanıtabilme ihtiyacı

Diğer firmalarla daha hızlı ve etkin olarak rekabetin gerekli görülmesi

Firma hakkında olumsuz ifadeler kullananları yakalayıp hukuki olarak mücadele edilebilmesi

Halkın güncel ihtiyaçlarının neler olduğunun belirlenip onlara uygun ürünler hazırlama arzusu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş mektubu yazarken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer almaz?


İş mektuplarında önemli konular koyu renk ve italik yazı ile vurgulanır.

Son bölümde saygı ifadesi yer alır.

İş mektubu konuşma tonunda yazılmalıdır.

İş mektuplarında imza çok önemlidir.

İş mektupların, kendisine mektup yazılan kişi veya kurum adresi ile başlanır.


18.Soru

1. İçinde bulunduğumuz yüzyılın temel özellikleri arasında aşağıdakilerin hangisinin varlığı söylenemez?


Teknoloji önem kazanmıştır.

Zaman değer kazanmıştır.

Toplumsal ögeler arasındaki uyumsuzluklar ortaya çıkmıştır.

Sık sık krizler ortaya çıkmaktadır.

Toplum kesimleri arasındaki eşitsizlik azalmıştır.


19.Soru

“……………… bir konudaki bilgiyi özetler. ………………… ise düşünülen bir eylemin planını detaylandırır.”
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İş mektubu-Rapor

Teklif-İş mektubu

İş mektubu-Teklif

Teklif-Rapor

Rapor-Teklif


20.Soru

Acil durumlarda kullanılır. Kısa ve özdür. İçeriğinin doğası gereği, bir kişiye hitaben yazılmışsa da bülten panosuna asılabilir.
Açıklaması verilen hatırlatma notları çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Duyuru amaçlı notlar

Deneme notları

Bilgilendirici notlar

Eylem notu

Özet notu