Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Birbirini andıran objeleri aynı grupta toplamak şeklinde ifade edilen Gesalt ilkesine ne ad verilir?


Yakınlık

Benzerlik

Simetri

Şekil Zemin ilişkisi

Tamalama ilkeleri


2.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi etkileşimli tasarım için söz konusudur?


Teknoloji ve kullanıcı arasında diyalog kurma, iletişim engellerini teknoloji ile en aza indirgeme

İnsanın bilişsel bilgi işleme yetenek ve sınırlılıklarına dayalı etkileşim sağlama

Bir ürün tasarımı kaynaşması, bilgisayar bilimi, iletişim tasarımı

Verimli ve sezgisel donanımlar üzerinde durma, cihazları kullanışlı, faydalı ve eğlenceli hâle getirme

Belirli bağlamsal koşullar altında belirli problemlerin çözümünde kullanılan süreç


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı arayüzü, teknoloji ve tasarım alanlarının hızla gelişen bir parçası olmuştur. Bilgisayar grafikleri ve oyunlarla başlamış olup  İlk deneyler hangi yıllarda başlamıştır?


1950'lı

1960'lı

1970'li

1980'li

1990'lı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli tasarım gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken temel unsurlardan biri değildir?


Tutarlı olun

Dürüst olun

Aşırı yükü azaltın

İki saniye kuralı

Sık kullanılanlar için kısayol kullanın


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem daha çok içeriğin kullanıcıya ulaşmasını sağlar hem de bu içeriklerin iyi anlaşılır bir halde sunumuna imkân tanır?


Sayfa düzeni

Renk kullanımı

Tipografi

Bilgilendirme tasarımı

İkon kullanımı


6.Soru

Kullanıcıların bilgisayarla daha kolay etkileşime geçebilmesi için grafiksel kullanıcı arayüzü kapsamında kullanılan bir konsepttir. Bu konsept aşağıdakilerden hangisidir?


Fare

Klavye

Monitör

Masaüstü Metaforu

Klasör Metaforu


7.Soru

İki boyutlu düzlem üzerinde genellikle çizgilerin kullanılmasıyla, şekil almasıyla oluşan grafik tasarım kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


Çizgi

Biçim

Ton

Renk

Doku


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı arayüz tasarımı sürecinde var olan uzmanlık alanlarından birisi değildir?


Yazılım

Bilgi mimarisi

Anatomi

Kullanıcı deneyimi tasarımı

Görsel iletişim tasarımı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarımcısının renk seçiminde dikkate alması gereken unsurlardan biri değildir?


Rengin kültürel çağrışımı

Tasarımcının duyguları

Hedef kitlenin renk tercihi

Tasarımdaki yaklaşım biçimi

Firma ya da ürünün karakteri


10.Soru

“Proje hedeflerini somut tasarım çözümlerine dönüştürme ve tasarım ekipleri için kavramsal ve biçimsel yönü sağlamadan sorumludur. Bu kişiler ayrıca kaynakların ve personelin doğru yerde olması için çabalayan danışman ve denetçilerdir.” Bu ifade etkileşimli tasarım stüdyo rollerinden hangisini tanımlamaktadır?


Sanat Yönetmeni

Öncü Tasarımcı/Lider

Teknik Öncü

Teknik Direktör

Yaratıcı Yönetmen


11.Soru

Etkileşimli tasarım özelliği ile ilgili kullanılan ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bilgide sürekli değişim vardır

Gerçek zaman etkileşimleri barındırır

Kullanıcı deneyimine odaklanır

Donanım ve sistemlerin tasarımı ile ilgilidir

Anlamlı deneyimler önemlidir


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasarımcı Chip ve Dan Heath kullanıcının zihninde deneyimi, sayfa ya da uygulamaya bağlı kılacak altı “bağlılık” ilkesinden biri değildir?


Umulmadık Durumlar

 

Komplike

 

Güvenilirlik

 

Somutluk

Hikâyeler


13.Soru

Duyarlı web tasarımın faydalarından olan, her çözünürlük için ayrı bir site yapmak yerine tek bir tasarım altında tüm cihaz çözünürlüklerine hizmet verme imkanı sunan özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Kolay kullanım

Kolay bakım

Arama motoru optimizasyonu

Düşük maliyet

Kullanışlı menu


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi HTML ifadesinin açılımı ve Türkçe karşılığıdır?


Web Tarayıcı

Dünya Çapında Ağ

Zengin Metin İşaretleme Dili

Grafik Tasarım

Yapay Zekâ


15.Soru

Stanford Araştırma Enstitüsü’nde çalışan 1968’de ekibi ile birlikte, içerisinde üç butonlu fare, çoklu pencere arayüzü, hiperlink ve ekran üzerinden video konferans gibi pek çok ilki barındıran bir sunum yapmış olan bilim insanı Aşağıdakilerden hangisidir?


Vannevar Bush

Douglas Engelbart

Stephen W. Hawking

Richard Feynman

Jean B. Lamarck


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duyarlı web tasarımının faydalarından biri olmayıp duyarlı web tasarım yaklaşımlarından biridir?


Uyarlanabilir tasarım

Kolay kullanım

Kolay bakım

Arama motoru optimizasyonu

Düşük maliyet


17.Soru

I. Memex sistemi

II. Delikli kartlar

III.  Mikrofilmler

IV. Xerox Alto

V. Mors alfabesi

Yukarıdakilerden hangilerinin 1940 – 1960 yılları arasında ortaya çıktığı söylenebilir?


II-III

II-IV

I-II-III

IV-V

III-IV-V


18.Soru

Aşağıdakilerden hangileri yapı oluşturma sürecinin aşamalarıdır?


İletişim Tasarımı – Bilgi Mimarisi

İletişim Tasarımı – Arayüz Tasarımı

Arayüz Tasarımı – Bilgi Mimarisi

Etkileşim Tasarımı – Bilgi Mimarisi

İletişim Tasarımı – Etkileşim Tasarımı


19.Soru

Kullanıcıyı, tüketici ve müşteriden ayıran temel özellik aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Ürün veya hizmetten faydalanmış olması

Ürün veya hizmetten faydalanma olasılığının bulunması

Ürün veya hizmetten faydalanamaması

Ürün veya hizmetin geliştiricisi olması

Ürün veya hizmeti beğenmesi


20.Soru

Etkileşimli web siteleri ve dijital animasyonlar oluşturmak için gelişmiş bir ortam sunmak üzere oluşturulan ve videolar, grafikler, animasyonlarla desteklenen ilgi çekici uygulamalar oluşturmak için kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir?


Dreamweaver

Photoshop

Bitmap

Flash

Fireworks