Matematik 2 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir?2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?3.Soru

doğrusu ile sınırlı bölgenin alanı kaç br²’dir?


1/6

1/5

1/4

1/3

1/2


4.Soru5.Soru

3y-2x-6?0, x?0, y?0 eşitsizliklerinin tümünü sağlayan nokta aşağıdakilerden hangisidir?


(0, 3)
(-1, 2)
(-3, 4)
(1, 4)
(1, 1)

6.Soru7.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi

eşitsizliklerinin hepsini birden sağlar?


(13,2)

(-1,1)

(-1,-1)

(0,1)

(10,-1)


8.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere, bir malın talep fonksiyonu p1 =(x-3)^2 , arz fonksiyonu p2 =(x+1)^2 ise tüketici rantı nedir?


1
1,66
2
2,33
4

9.Soru

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?10.Soru


23

13

10

3

20


11.Soru

diferansiyel denkleminin y(0)=1 koşulunu sağlayan çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

 12.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisi 2x+4y?8 eşitsizliğini sağlar


(3,5)
(4,5)
(3,4)
(1,1)
(0,4)

13.Soru


1


14.Soru

f(x, y)=5x+10y amaç fonksiyonunun 2x+y?4, 3x+4y?12, x?0, y?0 eşitsizlikleriyle verilen küme üzerindeki maksimum değeri veren nokta aşağıdakilerden hangisidir?


(0,4)
(0,0)
(0,3)
(2,0)
(4/5, 12/5 )

15.Soru

Sonsuz seçenekli bir durumda sonlu tane nokta kontrol edilerek bizi çözüme ulaştıran metod aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrusal programlama

Alan

Matris

Denklem sistemi

Çözüm kümesi


16.Soru

Bir firma şarjlı ve şarjsız iki tür pil üretiyor. Firma pilleri üretirken A ve B makinelerini kullanıyor. Şarjsız pil üretirken bir günde A’nın 10 saat, B’nin 5 saat çalışması gerekiyor. Şarjlı pil üretirken ise bir günde A’nın 8 saat, B’nin 5 saat çalışması gerekiyor. A ve B’nin aylık çalışma saatleri en fazla 180 ve 150 dir. Firma üretilen 1 adet şarjsız pilden 5 TL, şarjlı pilden 5 TL kar elde ediyor. Firmanın günlük karını en büyük yapmak için her bir pilden kaç tane üretilmelidir?


31

30

29

28

27


17.Soru

f(x)=x3 fonksiyonunun [-1,1] aralığı üzerindeki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?


2

1

0

-1

-2


18.Soru

x miktarı ve p fiyatı göstermek üzere bir malın arz fonksiyonu p=x+6 biçiminde verilmiştir. Piyasa fiyatı 8 olduğuna göre üretici rantı aşağıdakilerden hangisidir?


6

17

12

13

9


19.Soru


(2,4)

(3,3)

(2,3)

(4,3)

(4,2)