Okulöncesinde Matematik Eğitimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir çocuğa öncelikle birbirine bitişik ve düzenli olarak dizilmiş beş boncuk, daha sonra ise aralarında mesafelerin olduğu dağınık halde bulunan beş boncuk gösterilmiş ve hangi grupta daha çok boncuğun olduğu sorulmuştur. Çocuk ikinci grupta daha çok boncuğun olduğunu iddia etmiştir.

Yukarıda verilen bu örnek saymanın hangi ilkesinin gelişmediğini göstermektedir?


Birebir eşleme

Soyutlama

Sayının korunumu

Karşılaştırma

Kardinal


2.Soru

Hiçbir nesneyle ilişkilendirmeden ezbere yapılan sayma işlemine ne ad verilir?


Temel Sayma

Otomatikleşme

Ritmik sayma

Çoklu sayma

İleri sayma


3.Soru

Açının kolları arasındaki  _________ ölçülmesinde _________ kullanılır.” ifadesinde boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?


aralığın - gönye

mesafenin - iletki

açıklığın – iletki

açıklığın - gönye

mesafenin - gönye


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kalem kaldırmadan yazılabilen rakamların tamamı yer almaktadır?


0 – 1 – 2 – 3 – 6 – 7- 8

0 – 1 – 2 - 3 – 6 – 8 – 9

0 – 2 – 3 – 6 – 7 – 8 – 9

1 - 2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 8

1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9


5.Soru

Bir okulöncesi öğretmen öğrencilerine temel geometrik şekilleri gerçek nesnelerle eşleştirme becerisini kazandırmak istemektedir. Bu etkinlik için kâğıt ya da kartlardan kesilmiş kare, dikdörtgen, daire ve eşkenar üçgen kullanan öğretmenin süreçte izlemesi gereken adımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

 I. İkişerli gruba ayrılan çocuklardan her bir gruba bir kart verme ve sınıfta bu şekle benzeyen nesne bulmaların söyleme

II. Çocuklara şekillerin isimlerini sorma

III. Eşleştirilen nesnenin hangi özelliklerinin ellerindeki şekle benzediğini sorma

IV. Grupların yanıtlarını dinleme


I – II – IV - III

III – I – IV - II

II – I – IV - III

II – I – III - IV

II – IV – I - III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlem yapmak için daha önceden kazanılmış olması gereken becerilerden değildir?


Sayma

Sınıflandırma

Ölçme

Karşılaştırma

Birebir Eşleme


7.Soru

Karenin neden dikdörtgenden farklı olduğunun açıklanması hangi bilgi türüne örnektir?


İşlemsel

Kavramsal

Uzamsal

Kardinal

Cebirsel


8.Soru

Ali'nin 5 şekeri vardı. 2 tanesini Elif'e verdi. Ali'nin kaç şekeri kaldı?

Yukarıdaki problem türü hangisine girer?


Sonucu bilinmeyen Değişim-Çıkarma

Değişim bilinmeyen Değişim-Çıkarma

Başlangıcı bilinmeyen Değişim-Çıkarma

Fark bilinmeyen Karşılaştırma

İkinci parçası bilinmeyen karşılaştırma


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönemdeki bir çocuğun tanımasının beklendiği temel geometrik şekillerden biri değildir?


Paralelkenar

Oval

Dikdörtgen

Parabol

Çember


10.Soru

Aşağıda grafik kullanma etkinlikleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Grafik kullanma etkinlikleri için çocukların ölçme ve sayma becerileri gelişmelidir.

Grafik kullanma becerisi ilk olarak doğal etkinliklerde gözlemlenmelidir.

Hazırlanan grafik etkinliklerine çocukların aktif kullanımına özen gösterilmelidir.

Oluşturulan grafiğin temsil ettiği verileri çocukların tartışması gerekir.

Grafik tartışılırken uygun ve gerekli yönlendirme yapılmalıdır.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi müfredatında yer alan kazanımlardan birisidir?


10 içinde çarpma işlemleri yapar

5'e kadar olan sayı çiftlerinin çarpımını bilir.

Çarpımları en fazla 10 olan problemleri çözer. 

10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer

Nesneleri kullanarak çarpma yapar. 


12.Soru

Her bir sayı sözcüğünün bir nesneyle belirli bir düzende eşleştirilmesiyle gerçekleştirilen sayma işlemine ne ad verilir?


Sayma

Ritmik sayma

Harmonik sayma

Anlamlı Sayma

Ezbere sayma


13.Soru

Hangisi çıkarma işlemi ilk tanıtılırken öğretilebilecek probleme örnektir?


2 kek 4 çocuk vardı. Çocuklar kekten kaç fazlaydı?

4 çocuk 2 tane kurabiye yiyecektir. Kaç çocuk kurabiye yiyemez?

4 eksi 2 kaç eder?

Resimdeki 4 çocuk kurabiyelerden kaç fazladır?

Dört kek eksi iki kek kaç eder?


14.Soru

Okulöncesi matematik eğitimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kardinal sayı kavramını bilmek için ordinal sayı kavramını bilmek önkoşuldur.

Bu dönemde beş ve beşten küçük sayılarla yapılan işlemlerde yetkinlik sağlandıktan sonra diğer sayılara geçilmelidir.

Sıfır sayısı, birden beşe kadar olan sayılar öğretildikten sonra öğretilmelidir.

Bir çocuğun anlamlı sayabilmesi için öncelikle ritmik saymayı bilmesi gerekir.

Beş yaşından sonra sayma becerisi daha anlamlı gerçekleşir.


15.Soru

Çocuğun farklı oyuncakların olduğu bir oyuncak kutusundan arabaları seçmesini istemek hangi beceriye bir örnektir?


Karşılaştırma

Sınıflama

Sıralama

Birebir Eşleme

Soyutlama


16.Soru

Sınıfa elma, portakal ve muz getiren öğretmen, çocuklara en çok hangi meyveyi sevdiklerini sorar ve meyveleri masaya koyarak her bir meyve için boş bir kutu bırakarak en sevdikleri meyve için o meyveyi temsil eden renge ait oy kartlarını kutuya atmasını ister. Daha sonra yapılan oylamayı grafik haline getirir. Aşağıdaki becerilerden hangisi bu etkinlik ile ilgili değildir?


Karşılaştırma

Grafik

Sayma

Sınıflandırma

Ölçme


17.Soru

Çocukların uzaysal algılarını geliştirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?


Etkinliklerde gerçek nesneler kullanılmalıdır.

Televizyon izlemesi sağlanmalıdır.

Bilgisayar programlarından yararlanılmalıdır.

Çocuklara zihinlerinde canlandırmaları için belli nesnelerin konumları anlatılmalıdır.

Az sayıda malzeme kullanımı yeterlidir.


18.Soru

  1. Ahmet’in 5 kalemi vardı. Sezen 4 tane daha verdi. Ahmet’in şimdi kaç kalemi vardır?
  2. Ahmet’in 9 kalemi vardı. 4 tanesini Sezen’e verdi. Ahmet’in şimdi kaç kalemi vardır?
  3. Ahmet’in 5 kırmızı, 4 siyah kalemi vardı. Ahmet’in toplam kaç kalemi vardı?
  4. Ahmet’in 9 kalemi vardı. Sezen’in 5 kalemi vardı. Ahmet’in Sezen’den kaç tane daha fazla kalemi vardır?

Yukarıda toplama ve çıkarma problemi türlerine verilen örnekler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi eşleşme dışında kalır?


Değişim çıkarma-Sonucu bilinmeyen

Değişim-Ekleme-Başlangıcı bilinmeyen

Parça-Parça-Bütün- Bütünü bilinmeyen

Karşılaştırma-Fark bilinmeyen

Değişim- Ekleme


19.Soru

Çocukların sayma eyleminin matematiksel olarak anlamlı olabilmesi için gereken ilkelerden biri değildir?


Birebir ilişki

Sabit sıra

Kardinal

Soyutlama

Sistematik diziliş


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dik üçgendir?