Rehberlik Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, öğretim hizmetinden ayrı, fakat bu hizmetle benzerlikleri olan bir rehberlik hizmetidir?


Bireysel psikolojik danışma
Grupla psikolojik danışma
Grup terapisi
Grup rehberliği
Araştırma ve değerlendirme

2.Soru

Bireylerin, mizaçsal özellikleri, değer yargıları, ihtiyaçları, tutumları gibi özelliklerinin belirlenmesine ilişkin bilgi toplanması hangi bilgi toplama yönüyle ilgilidir?


Diğer kişilik özelliklerine ilişkin bilgiler
Aileye ilişkin bilgiler
Benlik algısına ilişkin bilgiler
Başarı durumuna ilişkin bilgiler
fiziksel özelliklere ilişkin bilgiler

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri arasında yer almaz?


Yönetim ve denetim hizmetleri
Sosyal ve kültürel hizmetler
Sosyal yardım hizmetleri
Özel yetiştirme hizmetleri
Rehberlik hizmetleri

4.Soru

Okul psikolojik danışmanı önderliğinde aile hekiminin okula gelerek öğrencilere sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgiler vermesi öğrenci kişilik hizmetlerinin hangi kapsamında değerlendirilmektedir?


Sağlık hizmetleri

Sosyal yardım hizmetleri

Psikolojik danışma

Rehberlik hizmetleri

Özel yetiştirme hizmetleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumları hakkında bilgi edinirken yapılması gereken aşamalardandır?


Eğitim kurumlarını ziyaret

Eğitsel günler düzenleme

Yazılı materyallerin toplanması

Eğitim kurumlarını incelemek için araştırma grupları oluşturma

Konuşmacı davet etme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrencileri tanıma amacıyla kullanılan test dışı teknikler arasında yer almayan bir tekniktir?


Otobiyografi
İlgi envanteri
Derecelendirme Ölçeği
Gözlem
Problem tarama listesi

7.Soru

Okul psikolojik danışmanının öğrencilerin maddi durumunu incelemesi sonucunda durumu iyi olmayan bazı öğrencilere kantinden karşılıksız beslenme olanağı sunulması öğrenci kişilik hizmetlerinin hangi kapsamında değerlendirilmektedir?


Sağlık hizmetleri

Sosyal ve kültürel hizmetler

Özel yetiştirme hizmetleri

Sosyal yardım hizmetleri

Psikolojik destek


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bireye ırkından ya da akrabalarından kalıtsal olarak geçmiştir?


Kişilik özellikleri

Kıvırcık saç yapısı

Ders çalışma alışaknlığı

Ekonomik gelir durumu

Mesleği


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma amacıyla yararlanılan teknikleri kullanırken dikkat edilmesi gereken ilkelerden birisi değildir?


Bireyi tanıma teknikleriyle elde edilen her sonuç, uzmanlarca yorumlanmalıdır
Bireyi tanıma amacıyla birden fazla teknikten yararlanılmalıdır
Bireyi tanıma teknikleri, bireyin kendisini kendisine tanıtmak için kullanılmalıdır
Bireyi tanıma teknikleriyle elde edilen özel ve gizli olanların gizliliği korunmalıdır
Bireyi tanıma amacıyla kullanılan tekniklerle, bireyin birden fazla yönüyle tanınması amaçlanmalıdır

10.Soru

Bireyi tanımanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Bireysel farklılıkların engellenmesi

Bireysel farklılıkların geliştirilmesi

Bireye yardımcı olunması

Bireyi kendine tanıtmak

Bireyi topluma kazandırmak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gardner'in belirttiği zeka alanlarından biri değildir?


Kişilerarası zeka

Müziksel zeka

Kimyasal zeka

Mantıksal matematiksel zeka

Sözel dilbilimsel zeka


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrenciyi tanımasını gerektiren nedenlerden olmayan bir ifadedir? 


Öğrencinin kendisini kendisine tanıtmak 
Bireyin bir bütün olarak gelişimini sağlamak 
Öğrencinin sağlıklı bir kişilik geliştirmesine yardımcı olmak 
Öğrencilerin tümünü aynı düzeyde başarılı kılmak 
Öğrencileri kendilerine uygun bir alana yönlendirmek 

13.Soru

Öğrencilerin ilgi alanlarına ilişkin bilgiye aşağıdakilerden hangisiyle ulaşılabilir?


Zeka testleriyle

Sınav sonuçlarıyla

Fiziksel özellikleriyle

Serbest zamanlarda yaptıklarının gözlenmesiyle

Ebeveynlerinin mesleklerinin bilinmesiyle


14.Soru

Öğrencilerin zihinsel yeteneklerine ilişkin bilgiler aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle toplanabilir?


Derecelendirme ölçekleri
Otobiyografi
Standart testler
Anket
Görüşme

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma yardımı ile ilgili doğru bir bilgidir?


Psikolojik danışma yardımı veren kişinin bu konuda herhangi bir eğitim almış olması gerekmemektedir.

Psikolojik danışma yardımı veren kişi, danışan için çeşitli hedefler belirler.

Psikolojik danışma yardımının amacı, kişilik bozukluklarını tedavi etmektir.

Psikolojik danışma, kişinin kendisini gerçekçi bir şekilde tanımasını sağlamaya odaklanır.

Psikolojik danışma yardımının hedef kitlesi, ruh sağlığı bozuk kişilerdir.


16.Soru

 I. Önleyici II. Yöneltici III. Uyum sağlayıcı IV. Tamamlayıcı Oryantasyon hizmetleriyle yukarıda sunulan rehberliğin işlevlerinden hangisine ya da hangileri gerçekleştirilmiş olur?


Yalnız I
Yalnız IV
Yalnız III
III-IV
I-III

17.Soru

  1. Zeka ve özel yetenekler
  2. Çalışma alışkanlıkları ve tutumlar
  3. Şans ve çevre faktörleri

Bireyin başarılı olmasını etkileyen yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri rehberlik çalışmalarıyla değiştirilebilir?


I ve III

Yalnız III

Yalnız II

I,II ve III

Yalnız III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetleri için söylenebilir?


Rehberlik hizmetleri sorunlara hızlı bir çözüm sağlar
Rehberlik hizmetlerinde öğrencinin gönüllü olması gerekmez
Rehberlik hizmetlerinde bir soruna çözüm getirme esastır
Rehberlik hizmetleri öğrencilerin gelişimlerine katkı yapan önemli bir derstir
Rehberlik hizmetleri sistemli ve profesyonel biçimde sunulur

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında öğrenci hakkında bilgi toplanabilecek yönlerden biri değildir?


Benlik algısına ilişkin bilgiler

Doğum öncesine ilişkin bilgiler

İlgilere ilişkin bilgiler

Kimliğe ilişkin bilgiler

Aileye ilişkin bilgiler


20.Soru

“Eşiyle sorunları olan bir ev hanımı, “bir kahve içimlik” sohbetle, güvendiği bir komşusuyla yaptığı sohbet sonrası, oldukça rahatlamış olarak evine dönebilir. Nitekim günlük yaşamda bazı kişilerden bahsederken, “onunla sohbet insana terapi gibi gelir” türünden söylemlere rastlayabiliriz. Bu örnekte yer alan ev hanımının bu söylemini profesyonel bir destekten sonra söylediğini varsayarsak oluşmuş olan iletişime ne denir?


Dost sohbeti

Dert ortağı

Psikolojik danışma

Profesyonel olmayan psikolojik destek

Doktor-Hasta ilişkisi