HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI Dersi Kriz Zamanlarında Yazarlık soru cevapları:

Toplam 30 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Halkla ilişkiler yazarlığı  kriz dönemlerinde nasıl olmalıdır?


CEVAP:

Kriz durumunda kurumlar anında tepki vermeye çalışırken birçok farklı tepki stratejisinden kurumun karşılaştığı kriz türüne en uygun olanını seçip uygular. Dikkat edilmesi gereken kullanılan yazı ve konuşma dilinin en etkin biçimde yapılandırılmasıdır. Hedef kitleyi ve kriz mağdurlarını incitmeden aynı zamanda kurumun kanunen suçlu duruma düşmesine neden olmayacak biçimde her kelime oldukça dikkatli seçilmelidir. 


#2

SORU:

Kriz nedir?


CEVAP:

Kriz, bir kurumun üst düzey hedeflerini tehdit eden, bazen de kurumun sürekliliğini tehlikeye sokan ve acil tepki gösterilmesini gerektiren; kurumların hedef kitleleri ya da paydaşlarıyla olan ilişkileri uzun vadede etkileyebilecek, kurumun kriz öngörme ve önleme mekanizmalarının yetersiz kaldığı gerilim yaratan bir durumdur.


#3

SORU:

Kriz iletişimi nedir?


CEVAP:

Kriz iletişimi krizin her evresinde iç ve dış hedef kitlelerle kurulacak iletişimin yönetilmesidir. Hedef kitleye uygun mesajların oluşturulması sonrasında en uygun iletişim araçlarının seçilmesi gerekir.


#4

SORU:

Kriz iletişimi planlaması nasıl olmalıdır?


CEVAP:

Sağlam kriz iletişimi programları, güvenilir, tutarlı hareketlerle kurulabilecektir ve iletişimin diğer alanlarında olduğu gibi kriz iletişiminde de kurumların hareketlerinin ve verdikleri mesajların el ele yürümesi, kurum hedef kitleleriyle ilişki içerisindeyken birbirini tamamlar nitelikte olması gerekmektedir.Kriz döneminde kurumların hareketleri ve verdikleri mesajlar birlikte gözlenir.


#5

SORU:

Kurumsal bilgi nedir?


CEVAP:

Sürekli işleyiş içinde hazırlıklı olmak kriz iletişiminin önemli adımıdır. Kurumsal iletişim uzmanları her zaman hemen her konuda temel bilgilere sahip ve kurumsal gerçeklerden haberdar olmalıdır. Kriz öncesindeki kurumsal iletişim yapılandırılmasındaki en önemli adım, günlük pozitif mesajların dağılımını sağlamak ve başta iç olmak üzere dış hedef kitleyi de gerektiğinde kurumsal bilgilerle donatmak ve kriz olduğunda karşılıklı güvenin ve iyi niyetin inşasına çalışmaktır.


#6

SORU:

Kriz iletişim taslağındaki tetikleyici etkenler nelerdir?


CEVAP:

Bir kriz olduğunda kriz yönetimi takımı hemen harekete geçirilmelidir. Sözcünün tüm iletişim fonksiyonlarını yönetebileceği ve geri bildirim alabileceği şekilde sistem tasarlanmalıdır.İç ve dış hedef kitlede hem korkuları bastırmak hem de dedikoduları susturmak için yanlışsız bilginin samimi, tutarlı ve zamanında verilmesine önemlidir.
Kuruluş normal etkinliklerine hiç bir şey olmamış gibi devam etmelidir. Krizi durdurmak için gerektiğinde strateji ve taktiklerde değişiklikler yapılmalıdır, ihtiyaç olduğunda kamu desteği sağlanmalıdır.


#7

SORU:

Kriz iletişim plan taslağındaki düzeltme süreci nasıl olmalıdır?


CEVAP:

 Genel kural ve stratejiler, krizin büyüklüğü ve sonuçlarına göre ihtiyaç duyulduğunda değiştirilmelidir.Kuruluşun yapısında kriz sonrası gerekli ise değişiklikler yapılmalıdır. Mümkün olduğunca eskisinden çok daha iyi bir seviyeye getirmek üzere uygulamalar düzenlenmelidir, hatalardan ders alınmalıdır.


#8

SORU:

Günümüzde kriz iletişimi yönetimini halkla ilişkiler uzmanları için zorlaştıran en önemli etkenler nelerdir?


CEVAP:

Öyküleme,savunma


#9

SORU:

Kriz iletişimi tepki stratejilerilerinden öykülenmeyi açıklayınız.


CEVAP:

Öyküleme: İnsanlar hayatlarında gerçekleşen olayları yapılandırılmış bir öykünün parçası olarak öyküsel bir biçimde düşünürler. Olayların yorumu onlara geçmişi, günümüzü ve geleceği olan karakterlerin eylemi şeklinde algılamalarıdır. Olan olaylar anlamlıdır çünkü onlar daha büyük bir öykünün parçasıdır. Kurum ve kuruluşlar kendi geleceklerinden sorumludur ve öyküdeki diğer karakterlerin  menfaat ve ilgili oldukları konuların farkında olan, olay örgüsü ve sürekliliği içinde vazgeçilmez olan kurum kişiliğini yaratmak için çok çalışırlar. Krizler kontrolü zor hale getirirler


#10

SORU:

Kriz iletişimi tepki stratejilerilerinden savunmayı açıklayınız.


CEVAP:

 Savunma, müdafaa (apologia): Reaktif iletişimde apologia (savunma, müdafaa) olarak
adlandırılan bir süreçten geçilir. Apologia kavramı Yunan felsefesinden günümüze kalmıştır ve bir kişinin kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında kendisini savunmak için yaptığı yazılı yada sözlü açıklama olarak açıklanabilir. Apologia kuruma itibarını koruması için bir fırsat sunar,kurum da bu fırsatı en doğru reaktif stratejileri seçerek değerlendirmeye çalışır. Apologia süreci üç bölümlü olarak ele alınabilir. Öncelikle durumun açıklaması yapılır ve eğer gerekliyse bir savunma sunulur. Daha sonra pişmanlıkların bildirilmesi aşaması vardır. 


#11

SORU:

Atak,Utandırma,Şok ve Tehdit Halkla ilişkilerde hangi tür  karşılık verme stratejisine örnektir?


CEVAP:

 Saldırgan karşılık stratejiler; Atak,Utandırma,Şok,Tehdit olarak sıralanabilir.


#12

SORU:

Halkla ilişkilerde karşılık verme stratejileri nelerdir?


CEVAP:

1. Önleyici aksiyon stratejileri,2. Saldırgan karşılık stratejileri,3. Savunmacı Karşılık Stratejileri,4. Oyalayıcı iletişim stratejileri,5. Sesli Üzüntü Bildirme Stratejileri,6. Düzeltici Davranış Stratejileri,7. Stratejik Hareketsizlik


#13

SORU:

Saldırgan tepki stratejilerinde nasıl davranılmalıdır?


CEVAP:

Saldırgan tepki stratejilerinde kurum karşı karşıya kaldığı krizde kendisini güç sahibi olan taraf olarak konumlandırır. Bu stratejilerde agresif bir tavır sergilenir, bu yüzden dikkatli olunması gerekir.Kriz durumunda kurum eğer gerçekten olayın sorumlusu ise agresif davranırken dikkatli olmalıdır. Suçlu lan tarafın saldırgan olması hedef kitleleri tarafından itici bulunabilir ve zaten kriz durumunda olan kurumun daha fazla itibar kaybetmesi söz konusu olabilir.


#14

SORU:

 Halkla ilişkilerde  Saldırgan karşılık stratejilerinden biri olan şok nasıl açıklanabilir?


CEVAP:

Bazen bir nokta vurgulanmak istenirken utandırma tekniği şoka dönüşebilir. Şok stratejisinde duyguların veya aklın, sürpriz, iğrendirme veya başka bir uyarıcı kullanılarak etkilenmeye çalışılması söz konusudur.


#15

SORU:

Oyalayıcı İletişim Stratejilerinden Taviz Verme neleri amaçlar?


CEVAP:


Bu stratejide kurum hedef kitlesine bir şeyler vererek onlarla iletişimini kuvvetlendirmeyi amaçlar.Burada verilen tavizin hem kurum hem de onun hedef kitlesi tarafından değerli bulunuyor olması önemlidir. Verilen tavize sadık kalınacak olması da bir diğer önemli konudur. Bazı taviz verme durumlarında ise olaya dâhil olan hedef kitlelere hediyeler verilmesi yerine, kurumla ilgili olumlu haberler çıkmasının sağlanması söz konusu olabilir.


#16

SORU:

Kriz iletişimindeki tepki verici (reaktif) stratejilerden savunmacı karşılık stratejilerinin alt basamakları nelerdir?


CEVAP:

Savunmacı karşılık stratejiler, inkar, mazeret ve temize çıkarma olarak üçe ayrılır. 


#17

SORU:

Halkla ilişkilerde  Sesli Üzüntü Bildirme Stratejilerinden pişmanlık sürecini açıklayınız.


CEVAP:

Üzüntü ve vicdan azabı bildirmek için yapılan harekettir. Pişmanlık da her zaman suça işaret etmez,aksine sorumluluğu üstlenmemeye yönelik olabilir. Bu hareketle hedef kitlenin duyacağı düşmanlık duygusu ve açılabilecek davalar engellenebilir.


#18

SORU:

Halkla ilişkilerde  Sesli Üzüntü Bildirme Stratejilerinden Baş Sağlığı sürecini açıklayınız.


CEVAP:

Baş Sağlığı;Kurum, ölümlerin yaşandığı bir kriz halinde taziyelerini bildirir, yine de suçunu itiraf etmez.Genellikle uçak kazaları sonrasında ölü sayısı belli olduktan sonra başsağlığı bildirilir. Her sektörde yaşanan ölümlü kazalarda ilk olarak taziyeler iletilir


#19

SORU:

Kriz yönetimi stratejilerinden soruşturma sürecini açıklayınız.


CEVAP:

Kurum olanları ciddiye alır ve konunun üzerine gidileceği ve araştırılacağı taahhüdünü verir. Bu sadece bir zaman kazanma stratejisi olarak nitelendirilebilir. Araştırma sonrasında neticede kurum bir cevap vermek zorunda kalacaktır. Eldeki veriler çok belirsiz olduğunda. Başka bir strateji uygulanmadan önce, bu soruşturma aşamasından geçilmesi iyi olabilir. Ürünlerinden birinin içeriği ile ilgili olan bir kriz yaşayan kurumlar, başka bir harekete geçmeden önce, konu ile ilgili araştırma yürütür ve krizin gerçekten
üründen kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya çıkarır. Böylelikle eğer üründen bağımsız bir sebeple oluşmuş ise kriz kurumdan uzaklaştırılır.


#20

SORU:

Kriz yönetimi stratejilerinde düzeltici hareket sürici nasıl gelişmektedir?


CEVAP:

Bu stratejide problem analiz edilir ve onarılır, aynı durumun tekrar ortaya çıkmaması için yapılması gerekenler yapılır. Bu hareket, kurum durumu onarabilecek konumdaysa gerçekleştirilir. Herhangi bir sektörde ürünlerle ilgili yaşanan bir sorun sonrasında ürünlerin piyasadan çekilmesi, düzeltilmesi, gerekirse piyasaya geri sunulmaması, bu duruma örnek olarak gösterilebilir


#21

SORU:

Kriz yönetimi stratejilerinden Stratejik Hareketsizlik nasıl açıklanır?


CEVAP:

Kriz halindeki kurumun herhangi bir yorum yapmamaya veya herhangi bir harekete geçmemeye karar vermesinde oluşan durumdur.


#22

SORU:

Kriz iletişimi yönetiminde mesaj oluşturma süreçlerinde amaç ve hedeflere karar verilmesinde geçilecek aşamalar için hangi sorular belirlenmelidir?


CEVAP:

1. Neden iletişim kuruyoruz?2. Hedef kitlelerimiz kimlerdir?3. Hedef kitlemiz neyi bilmek istemektedir?4. Neyi elde etmeye çalışmaktayız? 5. Nasıl iletişim kuracağız?
6. Nasıl dinleyeceğiz?7. Nasıl karşılık vereceğiz? 8. Planları nasıl tamamlayacağız? Ne zaman?9. Hangi problemler ya da engeller için plan yaptık? 10. Başarılı olduk mu?


#23

SORU:

Risk ve kriz dönemlerinde mesajların yazımından önce mesaj yazım aşamasını kapsayan ilkeler nelerdir?


CEVAP:

Etkili karar alımı süreçlerinin gerçekleşmesi için gerekli olan bilginin sağlanması,Sosyal paydaşlar arasında güvenin yeniden inşa edilmesi ya da sağlanması, Sosyal paydaşlarla anlaşmazlıkları giderme ya da ortak paydada buluşturma amaçlı diyalog oluşturulması,
Mesajı iletenler ve mesaj arasındaki çatışmanın minimuma indirilmesi,Mesaj içeriğinin iyi planlanması Vasıflı uygulayıcılar yardımıyla mesajların iletilmesi, Belirsizliklerin gizlenmesi yerine kabul edilmesi, Kamuya kriz risklerinin öngörülmesinin zorluklarının anlatılması,Kriz ile ilgili bilgilere nasıl ulaşıldığına dair berrak ve basit açıklamalar hazırlanması.


#24

SORU:

Kriz zamanlarında verilecek mesajların belirlenmesinde kullanılan sorular nelerdir?


CEVAP:

1. Hedef kitlenin neleri duymaya ihtiyacı var ve hedef kitle neleri duymak istiyor? 2. Hangi formatta duymak istiyor ve duymaya ihtiyacı var?3. Olayın hangi aşamasında hangi mesaj ne sıklıkla iletilmeli?4. Hedeflenen kitlede mesajı taşıyabilecek ve iletebilecek bir insan var mı?


#25

SORU:

Kriz zamanlarında mesaj haritalanması sürecinin unsurları nelerdir?


CEVAP:

1. Potansiyel sosyal paydaşların belirlenmesi,2. Sosyal paydaşların olası sorularının ve kaygılarının belirlenmesi,3. Farklı genel endişeleri belirleyebilmek için soruların analiz edilmesi,4. Anahtar mesajların oluşturulması,5. Destekleyici unsurlar oluşturulması,6. Mesajların test edilmesi ve çalışılması,7. Mesaj haritalarının uygun kanallardan iletilmesi


#26

SORU:

Kurumsal iletişim uzmanlarının  kriz zamanların da kuracakları iletişim köprülerinden geçirdikleri mesajlarda  dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?


CEVAP:

Önceliği kamuya verin, Sorumluluk alın. Kurumlar problemi çözmek için sorumluluk almalıdırlar. Dürüst olun. Gerçekleri karartmayın ve kamuyu yanlış yönlendirmeyin. 
tek bir kurum sözcüsü seçin. Merkezi bir bilgi platformu oluşturun. Düzenli bilgi akışı sağlayın. Bilgi içeride tutulduğunda, bilginin saklanması hikayenin kendisi haline gelir. Medyanın ihtiyaçları ve son teslim tarihleri hakkında bilgi sahibi olun.Anahtar hedef kitlelerle iletişim kurun.


#27

SORU:

İnternet çağında kriz mesajları iletiminde genç hedef kitlenin  rolü nedir?


CEVAP:

Genç hedef kitle kategorilerinde insanların basit SMS’lerden karmaşık e-postalara kadar farklı yeni teknolojiler aracılığıyla mesajları alıyor olması şaşırtıcı değildir. Genç hedef kitlelerin bu yeni ortamları yoğunlukla kullanmaları artık genel bilgi alma yerlerinin bu ortamlar olmasının önünü açmaktadır.


#28

SORU:

Telefon kısa mesajlarının iyi yönleri nelerdir?


CEVAP:

İnsanların %85’inin telefon kullanıyor olması, Mesajı yollayan tarafın mesaj yaratımında kontrolü olması, Çoğunlukla mesajın kullanıcıya oldukça hızlı iletilmesi, Aktif bir iletişim yöntemi olması


#29

SORU:

Yeni mesaj iletim araçlarından blogların negatif yönleri nelerdir?


CEVAP:

Takipçi oluşturulabilmesi için zaman harcanması gerekliliği,Geri bildirimlere cevap verme zorunluluğu, Geri bildirimlerin göndericinin kontrolünde olmaması,- Göndericiye karşı olanlar tarafından kolaylıkla çiğnenebilmesi,Alıcının mesajı zamanında alamayabilecek olması


#30

SORU:

Yeni mesaj iletişim araçlarından RSS Beslemelerinin olumlu yönleri nelerdir?


CEVAP:

Göndericinin mesajı kontrol edebilmesi,Alıcıların mesajları almak için gönüllü olarak kayıt olması,Göndericiye maliyetinin olmaması