WEB TASARIMI SATIŞ VE PAZARLAMA Dersi Web Tasarımı ve Online Pazarlama soru cevapları:

Toplam 100 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Bilgi ve teknolojiye dayalı pazar yapısı nasıl
çalışmaktadır?


CEVAP:

Bilgi ve teknolojiye dayalı pazar yapısı, İnternet
üzerinden anlık olarak bilginin farklı noktalar arasında
düşük maliyetle akışını, işletmelerin olası müşterilerini
tanımlayabilmesini, tüketicilerin satıcı ve ürünleri
belirlemesi, karşılaştırması ve karar vermesini
rasyonelleştirmeye dayalı olarak çalışmaktadır.


#2

SORU:

İnsanlığın günümüz bilgi toplumuna ulaşmasının
ardındaki önemli olaylar nelerdir?


CEVAP:

İnsanlığın günümüz bilgi toplumuna ulaşmasının
ardında iki önemli olay olduğu belirtilmektedir. Bu
olaylardan ilki, milattan önce ortaya çıkan ve avcı-
toplayıcı toplum yapısından çiftçi ve çoban toplum
yapısına dönüşüme neden olan Tarım Devrimi’dir.
İkincisi, 18. yüzyılda başlayan ve nüfusun çoğunluğunun
tarımla uğraştığı toplum yapısından mal ve hizmet
üretimiyle uğraşan yapıya dönüştüren Sanayi Devrimi
olarak ifade edilmektedir. Bunlara ek olarak günümüzde
ise küreselleşen dünyada toplumsal yapıyı derinden
değiştiren üçüncü bir olay Enformasyon Devrimi olarak
ifade edilmektedir.


#3

SORU:

Bilgi toplumuna geçişi hangi gelişme sağlamıştır?


CEVAP:

Bilgi toplumuna geçişi bilişim teknolojisinin
temelindeki araç olan bilgisayarların icadı sağlamıştır


#4

SORU:

İlk modern bilgisayarı kim icat etmiştir?


CEVAP:

Önemli bir matematikçi ve ekonomist olan
Charles Babbage, ilk modern bilgisayar makinesini icat
etmişti.


#5

SORU:

Charles Babbage’nin modern bilgisayar makinesini
hangi amaçla geliştirmiştir?


CEVAP:

Babbage, basit hesaplamaları yapmak için ‘Fark
Motoru’ denen makineyi geliştirmişti. Yapılabilecek bu
basit hesaplamalar yoluyla gemiciler gelgitler hakkında
önemli bilgilere sahip olabiliyorlardı.


#6

SORU:

Bilgisayarların teknik ve bilimsel amaçlı
kullanılmalarına yönelik hangi bilgisayar dilleri ortaya
çıkmıştır?


CEVAP:

Bilgisayarların teknik ve bilimsel amaçlı
kullanılmalarına yönelik FORTRAN ve COBOL
bilgisayar dilleri ortaya çıkmıştır.


#7

SORU:

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi bilgisayarlarda
nasıl gelişmelere sebep olmuştur?


CEVAP:

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi,
bilgisayarların küçülmesi, ucuzlaması, hızlanması,
kapasitelerinin artması ve kişiselleşmesine neden
olmuştur.


#8

SORU:

İnternet nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine
bağlı olduğu, dünya üzerinde çok yaygın olan ve sürekli
gelişip büyüme gösteren bir iletişim ağı olarak
tanımlanabilmektedir.


#9

SORU:

İnternetin ilk atası olan ARPANET hangi amaçlarla
geliştirilmiştir?


CEVAP:

Amerikan İleri Projeleri Birimi (ARPA) Baran’ın
kavramsal modelini ele alarak askeri amaçlara yönelik
bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan ve
İnternetin atası ilk ağ olan ARPANET’i geliştirmiştir.


#10

SORU:

Mosaic nedir?


CEVAP:

Mosaic adlı program, İnternetin kullanıcı dostu
haline gelmesinde önemli gelişmedir. Illinois
Üniversitesi’ndeki öğrenciler tarafından yazılan Mosaic,
World Wide Web de rehberlik eden bir gezgin yardımcısı
olan bir ‘browser’dır. Herkesçe bilinen ileri ve geri
düğmeleri veren söz konusu bu program ile Netscape ve
Navigator doğmuştur.


#11

SORU:

E-işletme nedir?


CEVAP:

E-işletme, çeşitli ürünlerin satıldığı özel
tasarlanmış web sitelerine (e-dükkan, e-mağaza, e-firma,
e-şirket) adı verilmektedir.


#12

SORU:

E-ticaret ve e-iş arasındaki temel fark nedir?


CEVAP:

E-ticaret ve e-iş arasındaki temel fark, elektronik
ticaret organizasyonlar, müşteriler ya da bileşenler
arasındaki etkileşimleri, e-iş bir organizasyonun içsel
işlemlerini de kapsayan geniş bir kavram olmasıdır.


#13

SORU:

Reengineering nedir?


CEVAP:

Reengineering, iş süreçlerinin yeniden
tasarlanması olarak bilinen bir yönetim modelidir.


#14

SORU:

Dijital pazarlama kavramı neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Dijital pazarlama bir mal ya da hizmeti
tutundurmak ya da dijital bir marka geliştirmek için olası
tüm dijital kanalları kullanan bir pazarlama süreci setini
kapsayan geniş bir kavramdır.


#15

SORU:

Dijital pazarlama kanalları uygulamaları nelerdir?


CEVAP:

Dijital pazarlama kanalları; web siteleri, sosyal
medya platformları, banner yerleştirme, e-posta
pazarlama, mobil pazarlama, (SEO-search-engineoptimisation)
arama motoru optimizasyonu, PPC, Web
TV, SMS, reklam panosu, ve diğer dijital uygulamalardan
oluşmaktadır.


#16

SORU:

E-pazarlama nedir?


CEVAP:

E-pazarlama, işletme ve tanımlanmış müşterileri
arasında diyalog kurmak ve aracılık etmek için İnternet ve
diğer etkileşimli teknolojilerin kullanımı olarak
tanımlanmıştır.


#17

SORU:

E-pazarlama ile dijital pazarlamanın arasındaki ilişki
nedir?


CEVAP:

E-pazarlama, dijital pazarlamanın bir alt
unsurudur. Dijital pazarlama faaliyetlerinin önemli bir
kısmı e-pazarlamanın sınırları içerisindeki yer aldığı için
e-pazarlama oldukça önemlidir.


#18

SORU:

Pazarlamanın 4P’si nelerdir?


CEVAP:

Pazarlamanın bilinen 4P’si aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
• Ürün ve hizmetler
• Fiyat
• Dağıtım
• Tutundurma


#19

SORU:

Pazarlamanın 4P’sine yeni eklenen unsur nedir?


CEVAP:

İnternet 4P’ye ek olarak yeni P kapsamında insan
bileşenine yol açmıştır. Dijital olarak bağlı dünya
kişiselleşme, birebir paylaşım, topluluklar ve marka
hikâyesine katılmak için insanlara olanak sağlayan
tüketici-sentrik örgütlenmeler olanaklı hâle gelmiştir.


#20

SORU:

E-pazarlama araçları nelerdir?


CEVAP:

E-pazarlama araçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Web sitesi
• Arama motoru pazarlama
• Sosyal medya pazarlama
• İçerik pazarlama
• E-posta pazarlama
• Mobil pazarlama
• Banner Reklam


#21

SORU:

E-ticaret neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

E-ticaret, siparişlerin verilmesi ve alınması
amacıyla özellikle tanımlanan yöntemlerle bilgisayar
ağları üzerinde yürütülen mal ve hizmetlerin alım ve
satımına yönelik işlemlerdir.


#22

SORU:

E-ticaret hangi yapılar arasında gerçekleşebilir?


CEVAP:

E-ticaret, kurumlar, hane halkı, bireyler,
hükümetler, diğer kamu ya da özel kurumlar arasında
gerçekleşebilen işlemlerdir.


#23

SORU:

E-ticaret işlemleri hangi şekilde gerçekleşir?


CEVAP:

E-ticaret işlemleri İnternet, extranet ya da
elektronik veri değişimi üzerinden yapılmaktadır.
Yararlanılan farklı araçlar ise telefon aramaları, faks
televizyon ya da diğerleridir


#24

SORU:

İletişim bakış açısıyla e-ticaret nedir?


CEVAP:

İletişim bakış açısıyla; e-ticaret, bilginin, mal ve
hizmetlerin ya da ödemelerin telefon aramaları, bilgisayar
ağları veya diğer elektronik vasıtalarla sunulmasıdır.


#25

SORU:

İşletme bakış açısıyla e-ticaret nedir?


CEVAP:

İşletme bakış açısıyla; e-ticaret, işletme ve
faaliyetleri ve iş akışlarının otomasyonuna teknolojinin
uygulanmasıdır.


#26

SORU:

Hizmet bakış açısıyla e-ticaret nedir?


CEVAP:

Hizmet bakış açısıyla; e-ticaret, malların
kalitesini iyileştirip hizmet ulaştırılma hızını artırırken
hizmet maliyetlerini azaltmak için işletmelerin,
müşterilerin ve yönetimin isteklerini ön plana alan bir
araçtır.


#27

SORU:

Çevrimiçi bakış açısıyla e-ticaret nedir?


CEVAP:

Çevrimiçi bakış açısı; e-ticaret, mal, hizmet, ya
da bilginin alınması ve satılmasına yönelik İnternet ya da
diğer çevrimiçi uygulamalar üzerinden oluşturulan
yeteneklerdir.


#28

SORU:

Elektronik ticaret hangi ögeleri içermektedir?


CEVAP:

Elektronik ticaret aşağıdaki üç temel ögeyi
kapsamaktadır (van Slyke ve Bélanger, 2003:3):
• Ekonomik bir faaliyet olma
• Elektronik olarak ortaya çıkan bir etkileşim olma
• Sıklıkla örgütsel sınırlar içerisinde kesişen bir
etkileşim olma


#29

SORU:

E-iş modelleri hangi yapılar arasında mal, hizmet ve
bilgi transferini sağlayan ve yeni ekonomik düzenin temel
dinamiklerini oluşturur?


CEVAP:

E-iş modelleri, bilişim ağı destekli teknolojilerin
kullanılmasıyla kurumlar arası (B2B), kurumlarla kişiler
arasında (B2C), kurumlarla çalışanlar arasında (B2E) ve
kurumlarla devlet arasında (B2G) mal, hizmet ve bilgi
transferini sağlayan ve yeni ekonomik düzenin temel
dinamikleri olarak ifade edilmektedir.


#30

SORU:

E-iş hangi operasyonları bir araya getirir?


CEVAP:

E-iş, e-ticaret, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik
zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, bilgi
yönetimi, operasyon yönetimi ve uzaktan eğitim gibi
unsurların elektronik ortamda bütünleştirilmesini sağlayan
planlama ve uygulama yönetim modeli olarak
görülmektedir.


#31

SORU:

E-işin altında yatan temel ilke nedir?


CEVAP:

E-iş’te yatan temel ilke, İnternet ve diğer
teknolojik uygulamaların sağladığı olanaklardan
yararlanarak yeni iş olanakları oluşturmak ve
gerçekleştirilecek operasyonel işlemlerin etkinliğini
yükseltmektir


#32

SORU:

E-iş dönüşümü işletmelerde hangi konularda
değişimleri ortaya çıkarmıştır?


CEVAP:

E-iş dönüşümü işletmelerde stratejilerde değişim
(çalışma şekillerinde), teknolojik alt yapıda değişim
(İnternet uyumlu sistemler), iş süreçlerinde değişim (daha
verimli çalışma yolları) ve organizasyon yapısında
değişim (çalışanların iş yapma şekilleri) ortaya çıkmıştır.


#33

SORU:

  B2B iş modelinde hangi modeller kullanılır?


CEVAP:

B2B iş modelinde katalog, müzayede, borsa ve
barter modelleri kullanılır.


#34

SORU:

Katalog model neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Katalog model tedarikçileri ve müşterileri bir
araya getiren modeldir. İşlem değerinin küçük olmasından
dolayı İnternet üzerinden yapılması nedeniyle işlem maliyetleri yüksektir. Bu model çok sık işlem yapılan,
talebin tahmin edildiği ve fiyatların çok değişmediği
sektörler için uygun bir modeldir. 


#35

SORU:

Müzayede (açık artırma – ihale) model neyi ifade
etmektedir?


CEVAP:

Alıcı ve satıcıları eşleştirme üzerine kurulu bir
modeldir. Standart olmayan ürün ve hizmetlerin değerinin
çok farklı algılandığı ortamlarda geçerlidir. Açık artırma
da alıcılar satıcılar tarafından sunulan ürünlere teklif
vermektedir. Bir parçaya çok sayıda teklif veren firma
olduğu varsayımıyla açık artırma süresince fiyatlar
yükselir. Tam tersi fiyatların belirli bir seviyeye kadar
düşmesine yönelik modelde kullanılmaktadır.


#36

SORU:

Borsa modeli neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Standart ürünlerde kullanılmaktadır. Farklı
üreticilerin ürünleri arasında ciddi farklılıklar
bulunmamaktadır. Alıcı ve satıcılar bir araya getirilerek
gerçekleştirilir


#37

SORU:

Barter modeli neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Takas usulü olarak da ifade edilmektedir. Takasa
konu olan ürünler farklı değer ve özelliktedir.
Organizasyonlar karşılıklı varlıklara sahiplerse iyi şekilde
çalışmaktadır. Ofis mobilyalarına ihtiyacı olan bir firma
ile ambalajlama makinesine ihtiyacı olan bir firma
arasında olabilir. Ancak taraflar değerlerin eşitliğini
hissettiklerinde işlem gerçekleşmektedir.


#38

SORU:

Bağlantı modeline hangi firma örnek verilebilir?


CEVAP:

Amazon.com bu modele önemli örneklerden
birisidir. Amazon, işletmeyi Amazon’a yönlendiren bir
siteye aracılık ücreti ödemektedir. Aracı firma kendi web
sitesi üzerine Amazon.com’un linkini eklemiştir.


#39

SORU:

B2C e-iş modelinin yararlandığı modeller nelerdir?


CEVAP:

B2C e-iş modelinin yararlandığı modeller emağazalar,
içerik modeli, direkt satış modeli, e-pazaryeri,
e-alışveriş merkezleridir.


#40

SORU:

E-mağazalar nasıl çalışmaktadır?


CEVAP:

Çeşitli üreticilerden tedarik ettikleri ürünleri
İnternet üzerinden tüketiciye sunumu ve satışına yönelik
işlem yapmaktadır.


#41

SORU:

E-mağazalar kaç grupta incelenebilir?


CEVAP:

E-mağazalar, dot.com eTailer ve Brick-AndClick
eTailer ikiye ayrılmaktadır.


#42

SORU:

Dot.com e-mağazalar neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Dot.com e-mağazalar, farklı üreticilerden tedarik
ettikleri ürünleri sadece İnternet üzerinde sunumu ve
satışına yönelik işlemlerin yapıldığı mağazalardır.


#43

SORU:

Brick-And-Click e-mağazalar neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Brick-And-Click e-mağazalar ise farklı
üreticilerden elde ettikleri ürünleri hem İnternet hem de
fiziksel mağaza ve diğer sunum ve satış kanalları
kullanarak işlemlerin yapıldığı mağazalardır.


#44

SORU:

İçerik modeli nasıl çalışmaktadır?


CEVAP:

Bilgi, eğlence, deneyim ya da diğer alanlarda
belirli içerikler sunulmaktadır. Tüketicilerin belirli bir
ödeme ile yararlanabileceği çok sayıda içerik
bulunmaktadır.


#45

SORU:

Direkt satış modeli neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

İşletmelerin ürettikleri ürünlerini kendisi
tarafından web üzerinden sunumu ve satışını yapmasıdır.


#46

SORU:

E-pazaryeri iş modeli neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Alıcı ve satıcıları bir araya getiren ve işlemleri
fiyat belirlemeden yönlendiren iş modelidir. Bu model,
kullanıcı ve satıcı başına düşen işlem maliyetini çok
sayıda kişiyi siteye çekerek başarılı olmaktadır. Açık
artırma siteleri (ebay.com), ters açık artırma siteleri ve
siber aracı siteleri e-pazaryeri kapsamında
değerlendirilebilir.


#47

SORU:

E-alışveriş merkezleri nasıl çalışmaktadır?


CEVAP:

Klasik alışveriş merkezleri gibi web üzerinden
müşterileri ürünlerinin sunumu ve satışını yapacak
işletmelere sanal ortamda yerler kiralanarak ürünlerin
tüketiciye doğrudan satışı gerçekleştirilebilmektedir.


#48

SORU:

Gartner Grup B2C e-iş modeli grupları risklerini nasıl
değerlendirmiştir?


CEVAP:

Gartner Grup tarafından B2C e-iş modeli
uygulamalarının risk düzeyleri ‘1 en düşük’ ve ‘5 en
yüksek’ değerlendirilmiştir.


#49

SORU:

Gartner Grup Brick-And-Click e-mağaza e-iş modeli
risk düzeyini ne olarak belirlemiştir?


CEVAP:

Gartner Grup Brick-And-Click e-mağaza e-iş
modeli riskini 2 olarak belirlemiştir. Düşük riskli
kategorisinde yer almaktadır. Her iki uygulamanın
avantajlarını kullanabilmektedir.


#50

SORU:

Gartner Grup Dot.com e-mağaza e-iş modeli risk
düzeyini ne olarak belirlemiştir?


CEVAP:

Gartner Grup Dot.com e-mağaza e-iş modeli
riskini 5 olarak belirlemiştir. En fazla risk taşıyan
modeldir. İlk olma avantajının çok önemli olması ve pek
çok dikey sektörün geleneksel ekonomide liderliğe sahip
olması riski yükseltmektedir.


#51

SORU:

Gartner Grup içerik modeli e-iş modeli risk düzeyini
ne olarak belirlemiştir?


CEVAP:

Gartner Grup içerik modeli e-iş modeli riskini 2
ve 5 arasında belirlemiştir. Geniş kitleleri hedefleyen
içerik siteleri yerine iyi bir şekilde tanımlanmış niş
pazarları hedefleyen firmaların başarılı olabileceği ifade
edilmektedir. Bu nedenle, yüksek ve orta riskli
kategorisine girmektedir.


#52

SORU:

Gartner Grup direkt satış modeli e-iş modeli risk
düzeyini ne olarak belirlemiştir?


CEVAP:

Gartner Grup direkt satış modeli e-iş modeli
riskini 3 olarak belirlemiştir. Orta riskli kategorisinde yer
almaktadır. Bu modeli benimseyen şirketlerin başarılı
olabilecekleri tahmin edilmektedir.


#53

SORU:

Gartner Grup e-pazaryeri e-iş modeli risk düzeyini ne
olarak belirlemiştir?


CEVAP:

Gartner Grup e-pazaryeri e-iş modeli riskini 3
olarak belirlemiştir. İnternetin geniş kitlelere ulaşabilme
olanağından yararlanması ve satılan malın maliyet riskini
taşımamasından dolayı orta riskli kategoridedir.


#54

SORU:

Tüketiciden tüketiciye (C2C) e-iş modelinin en yaygın
karşılaşılan türleri nelerdir?


CEVAP:

C2C e-iş modelinin en iyi bilinen ve yararlanılan
iki türü müzayede ve web ilanlarıdır


#55

SORU:

Müzayede tarzı C2C e-iş modeli nasıl çalışır?


CEVAP:

Müzayede tarzı C2C pazarlarındaki
uygulamalarda alıcılardan alınan tekliflere göre fiyat
belirlenerek işlem tamamlanmaktadır.


#56

SORU:

Web ilanları nasıl çalışır?


CEVAP:

Web ilanları modelinde satıcılar kişiler sabit bir
fiyat belirlemektedir. Eğer ürün satılmazsa, siteye
herhangi bir ücret ödenmeyecek olup eğer satılırsa satış
bedelinin %10-15 gibi bir oranda siteye ödeme
yapılmaktadır.


#57

SORU:

B2G e-iş modeli nedir?


CEVAP:

B2G:Business-to-Government, işletmeler ve
devlete bağlı kamu kuruluşları arasında ticari ve diğer
işlemlerin yürütülmesine dönük işletmeden devlete doğru
bir e-iş modelidir


#58

SORU:

G2C e-iş modeli nedir?


CEVAP:

G2C: Government-to-Consumer/Citizen, devlet
ve vatandaşları arasında resmi işlemlerin yürütülmesi ve
temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına yönelik
devletten tüketici/vatandaşa doğru bir e-iş modelidir.


#59

SORU:

E-işletmelerin başarılı olması için ifade edilen başarı
göstergeleri nelerdir?


CEVAP:

E-işletmelerin başarılı olması için 7C olarak ifade
edilen aşağıdaki başarı göstergelerinin karşılanması
gerekmektedir.
• Bağlantı (Connectivity)
• İçerik (Content)
• Ticaret (Commerce)
• İletişim (Communication)
• Topluluk (Community)
• Uyarlama (Customization)


#60

SORU:

İlk online pazarlama faaliyetleri nasıl başlamıştır?


CEVAP:

  İlk online pazarlama faaliyeti 1990’lı yılların
başlarında, şirket ya da ürün hakkında temel bilgilerle
basit metin temelli web sitelerinin oluşturulmasıyla
başlamıştır.


#61

SORU:

1990’lı yıllarda İnternette pazarlama konusunda hangi
aşamalar gerçekleşmiştir?


CEVAP:

1990’lı yıllarda İnternette pazarlama konusunda
gerçekleşen olaylar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• 1994 yılında ABD’de sıfır olan online reklam
harcamaları, 1996 yılında 301 milyon dolara
çıkmıştır.
• 1995’te yapılan düzenlemelerden sonra,
İnternette pazarlama ve özellikle reklamda büyük
bir patlama olmuştur.
• 1997 yılında işletmeler veri toplama ölçümleri ile
ilgili ve geri kendi sayfalarına yönlendiren ilişkili
web sitelerinde reklam yeri satın almaya
başladılar.
• 1998’de HotWired firması büyük müşterilerine
banner reklam yeri satmaya başladı ve önemli bir
düzey olan %30 tıklanma başarısı elde etti.


#62

SORU:

  İnternete dayalı sağlıklı bir pazarlama ortamı hangi haklara duyarlı bir sistem olmalıdır? 


CEVAP:

İnternete dayalı sağlıklı bir pazarlama ortamı
oluşturma, güvenli, güvenilir ve gizlilik haklarına duyarlı
bir sistem olmalıdır.


#63

SORU:

Güven neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Güven, taraflar arasında oluşabilecek olumsuz
sonuçlardan korunmaya yönelik ihtiyaçtan kaynaklanan
bir olgudur. Özellikle tüketiciler için satıcıların vaatlerini
yerine getirmesi bu kapsamda son derece önemlidir.
Zamanla firmaya duyulan güven, satış elemanına güvene,
ürüne güvene ve web sitesine olan güvene dönüşebilir.


#64

SORU:

Gizlilik neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Gizlilik, bireylerin rızası olmadan özel yaşamları,
davranışları, satın almaları ve ödeme işlem ve bilgilerine
yönelik verilerin diğer kişilerden tarafında öğrenilmemesi
ya da amaç dışında kullanılmamasını ifade etmektedir.


#65

SORU:

 Güvenilirlik neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Güvenilirlik, İnternet üzerinden yapılacak
işlemlerde gerekli standartları yakalayarak faaliyette
bulunabilme düzeyi olarak ifade edilebilmektedir


#66

SORU:

Güvenilirliğe ilişkin hangi koşulların sağlanması
gerekmektedir?


CEVAP:

Güvenilirliğe ilişkin, bulunabilirlik, yeterlilik,
tutarlılık, uygunluk, bütünlük, bağlılık, açıklık, sözünü
yerine getirebilme ve yenilikçilik gibi koşulların
sağlanması gerekmektedir.


#67

SORU:

Bulunabilirlik neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Bulunabilirlik, İnternet üzerinde web sayfasının
her işlemde hızla bulunabilmesini ifade eder.


#68

SORU:

Yeterlilik neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Yeterlilik, sistem ya da personelin işlemi hatasız
ve eksiksiz yapabilme düzeyini ifade etmektedir.


#69

SORU:

Tutarlılık neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Tutarlılık, sistem üzerinde yapılan işlemlerin her
defasında aynı olması anlamına gelir.


#70

SORU:

Uygunluk neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Uygunluk, farklı yerlerle kıyaslandığında
mal/hizmetlerin maliyet olarak düşük olması anlamına
gelir.


#71

SORU:

Bütünlük neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Bütünlük, işlemlerin birbirini takip etmesi ve
bütünleşik olmasıdır.


#72

SORU:

Bağlılık neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Bağlılık, mal/hizmetlerin ihtiyaç duyulduğunda
her zaman aynı yerden alınmasıdır.


#73

SORU:

Açıklık neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Açıklık, tüm bilgi ve işlemlerin anlaşılabilir ve
kolay olmasıdır.


#74

SORU:

Sözünü yerine getirme neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Sözünü yerine getirme, vaatlerin değiştirilmeden
ve söz verildiği şekilde yapılması anlamına gelir.


#75

SORU:

Yenilikçilik neyi ifade etmektedir?


CEVAP:

Yenilikçilik, değişen koşullara göre en uygun
tasarım ve uygulamaların sunulmasıdır.


#76

SORU:

İnternet üzerinden pazarlama çerçevesinde ihtiyaç
duyulan alt yapı unsurları nelerdir?


CEVAP:

İnternet üzerinden pazarlama çerçevesinde
ihtiyaç duyulan alt yapı unsurları aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
• İnternet erişimi
• Donanım (Hardware)
• Yazılım (Software)
• Elektronik posta adres listeleri


#77

SORU:

 İnternetin işletmeler açısından oluşturduğu avantajlar
nelerdir?


CEVAP:

İnternetin işletmeler açısından oluşturduğu
avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Pazarlama bütçesinden tasarruf
• Zaman tasarrufu
• Fırsat eşitliği
• Zengin bilgi ve karşılıklı etkileşim
• Küresel erişim


#78

SORU:

İnternette pazarlamanın müşteriler açısından
oluşturduğu avantajlar nelerdir?


CEVAP:

İnternette pazarlamanın müşteriler açısından
oluşturduğu avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Kontrol edilebilir satın alma süreci
• Kolaylık
• Küresel ürünleri seçebilme
• Yeni ürün ve hizmetlerden hızla haberdar olma
• Hızlı yanıtlar alma
• Önemli fiyat indirimleri kazanabilme
• Uyarlanmış ürün ve hizmetler elde etme


#79

SORU:

İnternette pazarlamanın dezavantajları nelerdir?


CEVAP:

İnternette pazarlamanın dezavantajları aşağıdaki
gibi özetlenebilir:
• İnternet yoluyla iş uygulamalarını yürüten
işletmeler amaç ve hedeflere sahip olmadığında
büyük ve derin bir ortamda plansız ve programsız
hareket etmek durumunda kalabilirler.
• İnternette pazarlamanın zaman ve kaynak israfına
yol açtığı, taklit ve kopya modeller nedeniyle
yatırımların geri dönmemesi, İnternet üzerinden
alışverişe güvenmeyen tüketici kitlesinin olması,
yatırımın net bir getiri garantisi olmaması gibi
dezavantajları da vardır.
• Bir bilgi dağıtma aracı olarak da İnternet bazı
zayıflıklara sahiptir


#80

SORU:

İnternette pazarlamada karşılaşılan sorunlar nelerdir?


CEVAP:

İnternette pazarlamada karşılaşılan sorunlar
aşağıdaki başlıklar altına incelenebilir:
• Çeşitli pazarlama tekniklerinin bulunması
• Tüketici bilgilerinin korunması
• Web sitelerinin maruz kaldıkları sahte kredi kartı
kullanımları, sitelere yönelik saldırılar, olmayan
siparişler, doğrudan yapılan işlemler nedeniyle
uğranılan zararlar gibi güvenlik konuları


#81

SORU:

‘world wide web’in (www) nerede ve ne zaman geliştirilmiştir?


CEVAP:

1989 yılında Avrupa’da
CERN’de Tim Barners-Lee tarafından ‘world wide web’in (www) geliştirilmiştir


#82

SORU:

E-işletme nedir?


CEVAP:

E-işletme, çeşitli ürünlerin satıldığı özel tasarlanmış web sitelerine (e-dükkan, e-mağaza, e-firma, e-şirket) adı verilmektedir. E-işletmeler, sahip oldukları İnternet ana sayfalarının mağaza vitrini gibi düşünülerek müşterinin ilgisini çekecek içeriğe göre tasarlanmaktadır.


#83

SORU:

Dijital pazarlama nedir?


CEVAP:

Dijital pazarlama bir mal ya da hizmeti tutundurmak ya da dijital bir marka geliştirmek için olası tüm dijital kanalları kullanan bir pazarlama süreci setini kapsayan geniş bir kavramdır.


#84

SORU:

Dijital pazarlamanın getirdiği 5 değişim nedir?


CEVAP:

Dijital pazarlamanın getirdiği 5 değişim, dijital varlıklar yasası, yeni ölçek ekonomileri, yeni iş sahaları, işlem maliyetlerindeki azalma ve arz-talep dengesindeki değişme olarak ifade edilmektedir.


#85

SORU:

Günümüzde dijital pazarlama kanalları nelerdir?


CEVAP:

Dijital pazarlama kanalları; web siteleri, sosyal medya platformları, banner yerleştirme, e-posta pazarlama, mobil pazarlama, (SEO-search-engine-optimisation) arama motoru optimizasyonu, PPC, Web TV, SMS, reklam panosu, ve diğer dijital uygulamalardan oluşmaktadır (www.reliablesoft.net/).


#86

SORU:

Pazarlamanın 4P'si nedir?


CEVAP:
 • Ürün ve Hizmetler
 • Fiyat
 • Dağıtım
 • Tutundurma
 • Yeni P: İnsan 

#87

SORU:

E-pazarlama kanalı açısından önemli araçlar nelerdir?


CEVAP:
 • Web sitesi
 • Arama motoru pazarlama
 • Sosyal medya pazarlama
 • İçerik pazarlama
 • E-posta pazarlama
 • Mobil pazarlama
 • Banner reklam

#88

SORU:

Arama motoru optimizasyonu nedir?


CEVAP:

Arama motoru optimizasyonu, yaygın olarak bilinen arama pazarlamanın ya da arama motoru pazarlamanın bir kısmıdır. Her iki süreçte arama motorlarında görünürlüğü artırmayı amaçlamaktadır. Arama motoru optimizasyonu arama sonuçlarındaki sıralamayı daha iyi hâle getirmek için web özelliğini optimize etmeyle ilişkilidir. Tıklama-başına ödeme (PPC) gibi daha fazla arama
motoru ziyaretçisini elde etmek gibi diğer yöntemleri de içerir. Tıklama başına ödeme ile arama motoru optimizasyonu arama pazarlamasının parçalarıdır. İkisi arasındaki fark, normal aramalarda ödeme yapılmamasıdır.


#89

SORU:

Dijital pazarlama ve e-pazarlama arasındaki temel fark nedir?


CEVAP:

Dijital pazarlama ve e-pazarlama kavramları da birbirine
yakın ve sıklıkla karıştırılan kavramların başında gelmektedir. Dijital pazarlama bir mal ya da hizmeti tutundurmak ya da dijital bir marka geliştirmek için olası tüm dijital kanalları kullanan bir pazarlama süreci setini kapsayan geniş
bir kavramdır. Dijital pazarlama kapsamında TV’den fax cihazına kadar tüm elektronik unsurlar kullanılabilmektedir. E-pazarlama, dijital pazarlamanın bir alt unsurudur. Dijital pazarlama faaliyetlerinin önemli bir kısmı e-pazarlamanın
sınırları içerisindeki yer aldığı için e-pazarlama oldukça önemlidir. E-pazarlama, işletme ve tanımlanmış müşterileri arasında diyalog kurmak ve aracılık etmek için İnternet ve diğer etkileşimli teknolojilerin kullanımı olarak tanımlanmıştır. E-pazarlama ile diyalog ve etkileşim kurarak müşterilerle sürekli bilgi teknolojileri temelli ilişkileri yönetme üzerine odaklanılmaktadır.


#90

SORU:

E-pazarlamada etkinlik için hangi araçların kullanılması gereklidir?


CEVAP:

E-pazarlamanın etkin ve etkili bir şekilde yapılması açısından gerekli unsurlar, web sitesi, arama motoru pazarlama (optimizasyon), sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması, e-posta pazarlama, mobil pazarlama ve banner reklam olarak ifade edilmektedir.


#91

SORU:

E-ticaret kavramını açıklayınız.


CEVAP:

E-ticaret, siparişlerin verilmesi ve alınması amacıyla özellikle tanımlanan yöntemlerle bilgisayar ağları üzerinde yürütülen mal ve hizmetlerin alım ve satımına yönelik işlemlerdir. E-ticaret, kurumlar, hane halkı, bireyler, hükümetler, diğer kamu ya da özel kurumlar arasında gerçekleşebilen işlemlerdir.


#92

SORU:

Elektronik ticaret hangi üç temel ögeyi kapsamaktadır?


CEVAP:

Elektronik ticaret aşağıda ifade edilen üç temel ögeyi kapsamaktadır:
• Ekonomik bir faaliyet olma,
• Elektronik olarak ortaya çıkan bir etkileşim olma,
• Sıklıkla örgütsel sınırlar içerisinde kesişen bir etkileşim olmasıdır.


#93

SORU:

E-iş bilişim ağı destekli teknolojilerin temel dinamikleri nelerdir?


CEVAP:

Temel olarak e-iş bilişim ağı destekli teknolojilerin kullanılmasıyla kurumlar arası (B2B), kurumlarla kişiler arasında (B2C), kurumlarla çalışanlar arasında (B2E) ve
kurumlarla devlet arasında (B2G) mal, hizmet ve bilgi transferini sağlayan ve yeni ekonomik düzenin temel dinamiklerini oluşturmaktadır


#94

SORU:

İşletmeden İşletmeye E-İş Modelini (B2B: Business-to-Business) açıklayınız.


CEVAP:

İşlemlerin değeri ve sayısı açısından işletmeler arasındaki e-iş en geniş kategoriyi oluşturmaktadır. İşletmeler arası e-iş olarak adlandırılan bu şekildeki işlemler kısaca İngilizce işletmenin baş harfleri olan B2B olarak kısaltılmaktadır. B2B pazarının 2020’ye kadar 6.7 trilyon dolara ulaşacağı ifade edilmektedir (www.forbes.com). B2B pazarı B2C pazarından büyük olmasından ziyade ondan daha eskidir. İnternet ve Web kullanılmadan önce uzun yıllar elektronik veri değişimi ile işletmeler arasında işlemler kağıt olmadan yapılıyordu. İşletmeler arası e-iş modelinin önemli yatırımı (EDI-elektronic data interchange) elektronik veri değişimidir. EDI oldukça karmaşıktır ve önemli başlangıç maliyetleri gerektirir.


#95

SORU:

İşletmeden Tüketiciye E-İş Modelini (B2C: Business-to-Consumer) açıklayınız.


CEVAP:

İşletmeler ve tüketiciler arasında oluşan e-iş modeli giderek büyüyen ve yaygınlaşan bir kategori hâlindedir. Tüketiciler ihtiyaç ve isteklerine yönelik ürün ve hizmet aradıklarında çoğunluk artık İnternete yönelmektedir. Çok sayıda tüketici yönlü e-işletme 1996 yılından bu yana faaliyetlerini bu alanda sürdürmektedir. B2C, e-iş modelinde başarı ve başarısızlık öyküleri oldukça fazladır. E-işletmeler ve tüketiciler beklentileri ve uygulamalar açısından gerçekçi olmalıdır. Başarısızlık teknolojiden kaynaklanmamaktadır, teknolojideki
zayıflıklar çözülebilir. Ancak e-işletmenin kuruluş ve işleyişiyle ilgili konularda yapılacak yatırımlar doğru analizler yapılarak gerçekleştirilmelidir. E-işletmede başarılı olunması için gerekli adımlar doğru planlanmalı ve uygulanmalıdır.


#96

SORU:

E-işletmelerin başarı göstergeleri nelerdir?


CEVAP:
 • Bağlantı (Connectivity) Erişime açıklık
 • İçerik (Content) İşitsel, görsel ve çekicilik
 • Ticaret (Commerce) Karşılıklı ekonomik ihtiyaçlara dönüklük
 • İletişim(Communication) Hedef kitlelerle bağ kurma ve geliştirme
 • Topluluk (Community) Kullanıcıları portallar sayesinde ortak alanlarda buluşturma
 • Uyarlama(Customization)
 • Müşterilerin kendi ihtiyaç ve isteklerine göre siteyi, ürünleri ya da
  bağlantıları kullanabilmesi.

#97

SORU:

İnternet üzerinden pazarlama çerçevesinde ihtiyaç duyulan alt yapı unsurları nelerdir?


CEVAP:

İnternet üzerinden pazarlama çerçevesinde ihtiyaç duyulan alt yapı unsurları İnternet erişimi, donanım, yazılım ve
e-posta adres listeleri olarak ifade edilmektedir.


#98

SORU:

B2C e-iş modelinde yararlanılan modeller nelerdir?


CEVAP:

B2B iş modelinde, katalog, müzayede, borsa ve barter modelleri kullanılmaktadır. Katalog model, tedarikçileri ve müşterileri bir araya getirmektedir. Müzayede (açık artırma-ihale)
model, alıcı ve satıcıları eşleştirme üzerine kurulu bir modeldir. Borsa modeli, farklı değer ve özelliklerdeki ürünlerin takası üzerine kurulu bir modeldir. Diğer bir model ise bağlantı
modelidir. Bu model ile işletmenin web sitesine erişilmesine
yönelik bir diğer web sitesi aracılık etmektedir.


#99

SORU:

İnternette pazarlamanın işletmeler açısından avantajları nelerdir?


CEVAP:
 • Pazarlama Bütçesinden Tasarruf
 • Zaman Tasarrufu
 • Fırsat Eşitliği
 • Zengin Bilgi ve Karşılıklı Etkileşim
 • Küresel Erişim

#100

SORU:

Yeni pazarlama araç ve tekniklerinden nasıl yararlanılabilir?


CEVAP:


• Geçici faydaların elde edilmesi açısından kısa soluklu anlamda bunlardan faydalanılması,
• Karşılıklı güven ve memnuniyet temelinde müşterilerle uzun dönemli ilişkilerin
kurulmasını sağlayacak olanların seçimi ve kullanılmasıdır.