Sosyal Medya Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ses ve/veya video dosyalarının taşınabilir formatta dinlenebilmesi ya da izlenebilmesini sağlayan şey aşağıdakilerden hangisidir?


Podcasting

RSS

Blogging

Mikroblogging

Tagging 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada oluşabilecek olası tehlikelerden biri değildir?


Yanlış strateji uygulama
Tüketicinin gücüyle kontrol edilmek 
Üst yönetimin desteğinin olmaması
Yetersiz zaman ve kaynak aktarımı
Ölçüm yapmama ya da hatalı ölçümleme

3.Soru

Kara kutu modeli altında geleneksel olarak tüketicinin karar sürecinde davranışını etkileyen ve işletmelerin kontrolü altında olmayan unsurlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Demografik, kişisel, kültürel, ve estetik unsurlar

Tutumsal, algısal, sosyolojik ve ekonomik unsurlar

Demografik, kişisel, algısal, ve güven unsurları

Tutumsal, sosyolojik ve kullanışlılık unsurları

Çevresel, demografik, kültürel ve etkileşim unsurları


4.Soru

Kullanıcılar tarafından yaratılan içerik, sosyal geribildirim döngüsü içinde en çok hangi aşamayı etkilemektedir?


Farkındalık
Dikkate alma
Satın alım
Kullanım
Fikir oluşturma

5.Soru

Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin sosyal medya pazarlaması kapsamında stratejilerini oluşturdukları amaçlardan biri değildir?


İlişkiler kurmak ve topluluklar oluşturmak

Kurumsal ünü yönetmek ve güven sağlamak

Müşteri sadakati sağlamak

Halkla ilişkiler ve marka farkındalığı yaratmak

Fikir liderleri yetiştirmek


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, web sitelerin statik yapıda olduğu, etkileşimin olmadığı, dolayısıyla kullanıcının söz hakkının bulunmadığı ve tek taraflı bilgi aktarımının olduğu bir ortamı ifade etmektedir?


Web 0.0

Web 1.0

Web 0.1

Web 1.1

Web 2.0


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketici karar süreçlerini etkileyen işletme tarafından kontrol edilebilen online pazarlama faktörleri arasında yer alır?


Bloglar

Etiketleme

Forumlar

Güven

Topluluklar


8.Soru

Sosyal haber siteleri ile sosyal işaretleme siteleri birbirine benzemektedir. Sosyal işaretleme sitelerinde sosyal haber sitelerinden farkını aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru anlatılmaktadır?


Sosyal işaretleme siteleri ilginç bulunan ve tekrardan ziyaret edilmek istenen linklerin toplanması ve depolanması önem kazanmaktadır.

Sosyal haber sitelerinde kullanıcılar blog gönderilerini, haber hikâyelerini, makaleleri, fotoğrafları, videoları ve diğer içerik linklerini gönderirler.

Sosyal haber sitelerinde kullanıcılar, başka kullanıcılar tarafından gönderilen içeriği oylarlar.

Sosyal haber siteleri sıralamada en yüksek dereceye sahip gönderiler, kaynak Web sitesine doğru trafiği yönlendirerek, sitenin ana sayfasını karakterize etmektedir.

Sosyal işaretleme, trendleri tanımlamak için kullanılabilir.


9.Soru

Matbaa ilk olarak nerede kullanılmıştır?


Avrupa

Amerika

İngiltere

Çin

Almanya


10.Soru

Tarihte ilk alfabe nerede kullanılmıştır?


Mısır

Mezopotamya

Anadolu

Avrupa

Çin


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paralı medyanın dezavantajlarından biri değildir?


Olumsuz olabilir
Yaygınlaşmasının zaman alması
Kontrolsüz
Ölçümlenmesi zor
Yaygın değil

12.Soru

I. Kazanılmış Medya,II. Potansiyel Medya,III. Paralı Medya Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri  medya formalarındandır?


I, II, III
II, III
I, III
Yalnız III
Yalnız II

13.Soru

Literatüre ''global köy'' tanımını getiren kişi kimdir?


Quentin Fiore

Marshall McLuhan

Jean Baudrillard

Kietzmann, J.H

Jim Clark


14.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi sosyal ağ sitelerinde önemi vurgulanan şeylerden değildir?


Kişisellik

Erişilebilirlik  

İnsanlar

Gruplar

İlişkilerin açık bir şekilde gösterilmesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni pazarlama anlayışından iki tanesidir?


Kitlesel pazarlama-Diyalog

Tedarik taraflı düşünme-Çeşitlilik

Hedef tüketici-İletişim

Ortak tüketici-Diyalog

Markalama-Mega markalar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal medya pazarlamasının avantajlarından biri değildir?


Düşük maliyet

Sadık izleyici kitlesi

Güven oluşturma

Marka inşası

Tüketiciler ile yüz yüze temas


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni pazarlama anlayışını oluşturan maddelerden biri değildir?


İletişim

Çeşitlilik

Ortak tüketici

Kişiselleştirilmiş pazarlama

Pazar bölümleri


18.Soru

“Bir işletmenin mevcut sosyal medya araç ve platformları dikkatlice değerlendirmeksizin revaçta olan belli başlı platform ve araçlara bel bağlaması” sosyal medya pazarlamasındaki hangi olası tehlikeyle açıklanmaktadır?


Ölçüm yapmama veya hatalı ölçümleme

Günlük trendlere kapılma

Bir gecede sonuca ulaşmayı bekleme

Yanlış strateji uygulama

Karşılık vermekte yavaş kalma


19.Soru

Sunum slaytlarının  paylaşımına  izin veren bir site hangi tür sosyal medya platformuna girmektedir?


Medya paylaşım sitesi 

Online sosyal ağlar

İnceleme ve değerlendirme siteleri

Internet forumları

Mikroblogging


20.Soru

Ne kadar “sosyal” olursak olalım, beynin bilinçli düşünme ve dil yetisinin kontrol edildiği neokorteks bölümü en fazla 150 kişiyle sosyal ilişkiyi sürdürebilme kapasitesine sahiptir, saptamasına ne ad verilir?


Mumbar sayısı

Dunbar sayısı

Reel sayı

Azami sayı

Sınır sayısı