Sosyal Medya Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Her kullanıcının içerik yaratıcısı olabileceği teknolojik bir alt yapı olan Web 2.0 kavramı ne zaman ortaya atılmıştır? 


1974

1984

1994

2004

2014


2.Soru

Sosyal medya takipçilerinin beğendikleri bir web sitesini Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Crome gibi tarayıcıların favoriler kısmına kaydetmelerine ne ad verilir?


Sosyal işaretleme 

Podcast 

RSS kullanımı 

Vikiler

Açık davet 


3.Soru

Dağınık dökümanları bir araya toplamak isteyen ve bunu hızlı ve ucuz şekilde yapmak isteyen bir kurum aşağıdaki sosyal medya araçlarından hangisini kullanmalıdır?


Mikroblog

Podcastler

Viki

Blog

Sosyal ağ


4.Soru

Sosyal medyada analiz sürecinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Temel olarak bir amaç ile dinlemek olarak tanımlanabilecektir.

Elde edilen sayısal verilerin, işletme tarafından alınacak diğer kararlarda kullanılmak üzere, değerlendirilmesi ve yorumlanması sürecidir.

İzleme aşamasında elde edilen verinin işletme amaçlarıyla bağlantılı olup olmadığı değerlendirilir.

Daha sonra yapılacak ölçümlerde kullanılacak verinin belirlenmesi, toplanması ve düzenlenmesi işlemlerini kapsar.

İzleme ile elde edilen verilere ampirik bir değer ya da “sayısal bir
büyüklük” atfedilmesidir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili pazarlama videosu oluşturmada video türü seçimini etkileyen faktörlerdendir?


Dijital değer optimizasyonu

Zaman

Etiket

Süreç devamlılığı

Fanlar


6.Soru

Hangisi yeni medya aracıdır?


Gazateler

Dergiler

Festivaller

Bloglar

Fotoğraflar


7.Soru

I. Müşterilerle bağ kurabilme

II. Marka imajı oluşturma

III. İdeolojik söylem geliştirme

IV. Müşterileri manipüle etme

Yukarıdakilerden hangisi işletmeler açısından sosyal haber sitelerinin yararlarındandır?


Yalnız I

Yalnız III

II ve III

I ve II

III ve IV


8.Soru

Wiki aşağıdakilerden hangisine girer?


Sosyal ağ kurma sitesi

Online işbirlikli yazma aracı

Sanal dünya

İnternet forumu

Blog


9.Soru

I. Pazardaki rakipleri denetleme

II. Bilgi yönetimi

III. Müşterilerin alım gücünü arttırmak

IV. Arama motoru görünürlüğü

Yukarıdakilerden hangileri işletmeler için blog iler pazarlamanın faydalarındandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

II ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya paylaşım sitelerinin işletmeler açısından öne çıkan unsurlarındandır?


Etiket

Etkinlikler

Fanlar

İşbirliği

Yarışmalar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz iletişiminde tek yönlü iletişim taktiklerinden biridir?


Gerçek zamanlı bilgi ulaştırma

Online sohbet fırsatının kullanılması

Toplantıların internette yayınlanması

Multimedya efektlerinden yararlanma

Bağlantı linkleri kullanılması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inceleme ve değerlendirme sitelerinin pazarlamacılara yönelik yararlarından biridir?


Online profil hayranlığının artması

Başlangıçta kötü şeylere engel olmak

İnsanların gerçekten ne düşündüğünü keşfetme

Hedefli trafik sağlama

Müşterilere daha yakın olmak


13.Soru

Aşağıdaki ölçüm alanlarından hangisi tüketicinin farkındalık düzeyi ve satın alma davranışı üzerindeki etkileri ölçmeye odaklanmıştır?


Destekçilerin bağlılığına yönelik ölçümler

 İçeriğe yönelik ölçümler

Sosyal medya faaliyetlerinin etkisine yönelik ölçümler

Sorun çözme oranına yönelik ölçümler

Sosyal medya faaliyetlerinin dikkate alınmasına yönelik ölçümler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir "mikroblog" sayfa olma özelliği taşır? 


Gazete

Dergi 

Mecmua

Twitter

Katalog


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın işletmelerin halkla ilişkiler uygulamalarına etkileri arasında yer almamaktadır?


Hedef kitle kapsamına çevrimiçi topluluklar eklenmiştir. 

Hedef kitle ile etkileşim ve işbirliği sonucunda etkili mesajlar oluşturulabilmektedir.

Sanal ortamda etkinliklere katılım fırsatları yaratmak kolaylaşmıştır.

Hedef kitlenin tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesini sağlamıştır. 

Etkili iletişim kurmak ve sürdürmek, kurum itibarını olumlu etkilemektedir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların vikileri kullanma nedenlerinden biridir?


Hedef kitleyi genişletme

Tüketici, müşteri ya da takipçilerle ağ kurma

Çalışanlar için ağ kurma

Diğer online ortamlara trafiği sevk etme

Ucuz ve hızlı intranet ihtiyacı


17.Soru

İşletmelere içerik ekleme ve düzenleme imkanı veren ve veri tabanı olarak da kullanılan sosyal medya platformu aşağıdakilerden hangisidir?


Bloglar

Mikrobloglar

Sosyal ağlar

Medya paylaşım siteleri

Vikiler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin online sosyal ağlarda varlık gösterme ihtiyaçlarının nedenleri arasında en kritik olanıdır?


 Müşterileriniz online sosyal ağlardadır.

 Rakipleriniz online sosyal ağlardadır.

Çalışanlarınız online sosyal ağlardadır.

Eğer kısa bir süre içinde bir varlık oluşturmaz iseniz, bazıları sizin ya da işletmenizin rolüne girebilir.

Müşterileriniz online sosyal ağlarda rakiplerinizi aramaktadır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Twitter kullanmanın pazarlamacılara yönelik faydalarından biri değildir?


Marka evangelistlerinin hevesini artırmayı sağlar

Anında geri bildirim elde etmeyi sağlar

İnsancıl bir görünüm yaratır ve markanın sesi olur

Proaktif bir şekilde tüketicilerin sorularına ve problemlerine yanıt vermeyi olanaklı kılar

Yeni trendler izlenerek dikkate alınması gereken kişiler belirlenebilir.


20.Soru

Sosyal medya içinde farklı alanlardan veri toplayıp ölçüm yapmak, işletmelere ne sağlayacaktır?


işletmenin sosyal medya hesaplarını daha efektif kullanma ve büyük kitlelerin işletme markasını takip ederek anlık bilgilere nasıl ulaştığını bilme

rakip işletmerin uygulama ve pazarlam stratejilerini gözlemleyip daha iyi sosyal emdya kampanyaları düzenleme

hem maddi kazanç alanlarını görme hem de sosyal medya alanında şirketin gelişimi için doğru yön bulmasını

hem tüketici karar süreciyle ilgili hem de sosyal medyada neler olup bittiği hakkında daha fazla bilgi sahibi olma şansı

yüksek getirisi olan ürünleri belirleme ve işletmenin zayıf kaldığı alanları güçlendirmek için daha çok çalışmasına ışık tutma