Sosyal Medya Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sosyal medya programlarında yatırımın geri dönüşü hesaplamaları özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Yatırımın geri dönüşü bir işletme metriğidir.

Yatırımın geri dönüşü hesaplamalarında kullanılan birimlerin aynı olması gerekmektedir.

Bir proje için kullanılan tüm kaynakların bir maliyeti olduğu unutulmamalıdır.

Yatırımın geri dönüşü hesaplaması, yatırım bir getiri elde ettikten sonra yapılmalıdır.

Kullanılan medyadan bağımlıdır.


2.Soru

I. Hedef kitleyi gündemden haberdar etmek II. Medyaya bilgi sağlamak III. Hedef kitle hakkında bilgi toplamak IV. Kurum yatırım stratejilerine yön vermek Yukarıda sayılanlardan hangileri internetin halkla ilişkilere sağladığı katkılar arasında yer alır?


I., II. ve IV.

I., II. ve III:

I., II. ve IV.

I., III. ve IV.

Hepsi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet forumlarının pazarlamacılar için yararlarından biri değildir?


Müşterilere daha yakın olmak.

Online profil hayranlığının artması.

Başlangıçta kötü şeylere engel olmak.

Ürünler hakkında reklam yapıp link vermek.

Hedefli trafik sağlama.


4.Soru

Temelde bir işletme ya da markanın web sitesine gelen ziyaretçilerin davranışlarını izlemeye yaramakla birlikte, yapılan sosyal medya faaliyetlerinin web sitesindeki hareketlere yansımasını izlemek amacıyla da kullanıldığı ifade edilen sosyal medya ölçüm aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Dinleme platformları

Metin madenciliği

Platform araçları

Site analiz çözümleri

Metrikler


5.Soru

  1. Metin madenciliği
  2. Dinleme platformları
  3. Site analizi
  4. Uygulama programı ara yüzleri
  5. Metrikler

Yukarıdakilerden hangileri sosyal medya ölçüm araç ve platform türleri arasında yer almaktadır?


I, II, III, V

I, III, IV, V

I, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternet forumlarının pazarlamacılar için yararlarından biridir?


Reklam imkânı

İnsanların gerçekten ne düşündüğünü keşfetme

Başlangıçta kötü şeylere engel olmak

Müşterilerle bağ kurma

Marka imajı oluşturma


7.Soru

I. Müşteri profilini analiz etmek

II. Müşterilerin beğenileri anlamak

III. Müşterilere daha yakın olmak

IV. Hedefli trafik sağlamak

Yukarıdakilerin hangisi internet forumlarının pazarcılar için yararlarındandır?


Yalnız I

II ve III

Yalnız III

III ve IV

I ve IV


8.Soru

Sosyal medya programlarının yürütülmesi sürecinde rol oynayan çalışanların temel derdi nedir?


insanların işletmeden bu ortamda daha çok alışveriş yapmasını sağlayıp para kazanmak

insanların işletmeye sosyal medya dışında ziyaretini sağlamak

insanlarla bu ortamın gerektirdiği duygusal bağı kurabilmek

insanların bu ortamda işletmeye güvenini tesis etmek

insanların bu ortamın gerektirdiği marka fanı olmasını sağlamak


9.Soru

I. Daha üst sırada arama motoru pozisyonu

II. Topluluk oluşturmak

III. Yüksek maliyet

IV. Müşteri davranışlarını tespit etmek

Yukarıdakilerin hangileri küçük işletmeler için blog sahibi olmanın faydalarındandır?


II ve III

III ve IV

I ve II

II ve IV

I ve IV


10.Soru

Hangisi/leri internet aracılı iletişim araçlarındandır?

I- E-Posta

II- Videokonferans

III- Sanal topluluklar


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız I


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnternet aracılı iletişim araçlarından biri değildir?


E-posta

SMS

Videokonferans

Intranet

Sohbet odaları


12.Soru

İşletmelere içerik ekleme ve düzenleme imkanı veren, bilgi paylaşımı sağlayan özellikle broşür biçiminde hazırlanan bilgiler ile kişilere sunulan, veri tabanı olarak da kullanılan ve eğitim amaçlı da değerlendirilen internet hizmetinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? 


Vikiler

FaceBook

Twitter

Academia

Türkçe Sözlük


13.Soru

I. Medyaya bilgi sağlamak

II. Kriz yönetmek

III. İtibarı güçlendirmek

IV. Kurumsal kimliği güçlendirmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri internetin halkla ilişkilere sağladığı destekler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

Hepsi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin ortaya çıkışını ve hızla artışını kolaylaştıran teknolojik faktörlerdendir?


Genişbant bağlantıların yaygınlaşması

İçeriklerini korumaya yönelik kullanıcılara/tüketicilere güvence sağlayan son kullanıcı lisans sözleşmelerinin ortaya çıkışı

İçeriğin paraya çevrilmesini sağlayan yeni iş modellerinin yükselişi

Genişbant Internet bağlantı maliyetlerinin düşmesi

Toplulukların ve işbirlikli projelerin artışı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal işaretleme sitesidir?


Pinterest

Facebook

Instagram

Twitter

Bing


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal web sayfası tasarlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?


Özgün olmalıdır 

Zor ulaşılır olmalıdır 

Geri bildirim mekanizması olmalıdır

İletişim bilgileri yer almalıdır

İlgili bağlantı linkleri verilmelidir


17.Soru

Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+ ve YouTube gibi platformların entegrasyonunu sağlayan sosyal medya yönetim platformu aşağıdakilerden hangisidir?


HootSuite

Socialmention

Postrank

Google search

Vocus PR


18.Soru

Aşağıda verilen küçük işletmeler için blog sahibi olma faydalarından hangisi, danışmanlar ve bilgi işçileri için güçlü bir fayda olan "daha geniş bir kitlelerle bağ kurma fırsatı" yaratmaktadır?


Topluluk oluşturmak

Kolay web yayımlama çözümü

Daha üst sırada arama motoru pozisyonu

Daha düşük maliyetler

Daha iyi iletişim


19.Soru

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi sanal dünyalara bir örnek teşkil eder?


Facebook

Instagram

Second Life 

Twitter

Pinterest


20.Soru

Hangisi sosyal medyada satış ve pazarlama için kullanılabilecek metriklerden birisidir?


Dış müşteri katılımı

Yönlendirmeler ve satın almalar

Finansal etki

Gönderilen fikirler

Fikir ve konu etkisi