Sosyal Medya Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sosyal medya programına başlamadan önce işletmenin yapması gereken ilk iş nedir?


Ölçüm

temel performans  göstergelerinin belirlenmesi

izleme ve raporlama

amaçların belirlenmesi

düzeltme ve yeni uygulamalar


2.Soru

Sosyal medya ölçümünde takip edilecek ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçüm

Amaçların belirlenmesi

Temel performans göstergelerinin belirlenmesi

Düzeltmeler ve yeni uygulamalar

Analiz


3.Soru

İşletmelerin sosyal medya içinde ölçüm yapabilecekleri kaç temel alan bulunmaktadır?


2

3

4

5

6


4.Soru

Bir .................. müşteriler ve çalışanlarla düzenli olarak, resmi olmayan bir biçimde ve kolayca iletişimi sürdürmeyi sağlayan bir araçtır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İşletme Blogu

Blogger

Forum

İnceleme ve Değerlendirme sitesi

Reklam


5.Soru

I. Fikirleri ortaya koyma

II. İkna etme

III. Görüş ve tutumları aktarma

IV. Bilgilendirme metni sunma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumların paydaşlarıyla iletişim kurmasında blogların üstlendiği görevler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

Hepsi


6.Soru

Halen sahip olduğunuz dijital içeriğin değerlendirmesini yapma, onu online olarak ve de fısıltı ve trafiği sürüklemeye yardımcı olabilecek sosyal medyada edinme sürecine ne ad verilir?


dijital değer optimizasyonu

sanal dünyalar yaratma

organik içerik oluşturma

etiketleme

hedefli trafik sağlama


7.Soru

Sosyal medya ölçüm süreci kaç temel adımdan oluşmaktadır?


2

3

7

5

4


8.Soru

İş ve eğitim ortamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sesli ve görüntülü toplantılara ne ad verilir? 


Tele Konferans

Grup E-Posta

Video Konferans

İleti

Sohbet Odası


9.Soru

Eşzamanlı olarak, kişilerarası ve grup kapsamında kullanılabilen iletişim ortamları aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? 


İnternete Bağlı Sohbet Odaları 

Telefon 

Telgraf

Posta

E-posta


10.Soru

Sosyal medya ölçümü sürecinde kullanılabilecek çok sayıda metrik bulunmaktadır. Bu metrikler  ne ifade eder?


Ölçüm süreci içinde işletmelerin kendilerini değerlendirmek üzere kullanacakları kriterleri ifade etmektedir.

Temel olarak bir amaç ile dinlemek olarak tanımlanabilecektir.

Elde edilen verinin işletme amaçlarıyla bağlantılı olup olmadığı
değerlendirilir.

Raporlanan, tartışma yaratan ve işletmeyi harekete geçiren konu sayısı.

Sohbetler içinde işletme ile ilgili olumlu ve olumsuz konuşmalar.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, paralı medyaya bir örnektir?


Görüntü bazlı reklamlar

Ağızdan ağıza iletişim, viral

Blog

Twitter hesabı

Sosyal ağ siteleri ve bloglarda oluşan söyleşiler


12.Soru

I. Düzenli bir iletişim sağlar

II. Özel hesaplardır

III. Belli bir hedef eğilimindedir

IV. Güvenli olmayan bir ortamdır

Yukarıdakilerden hangileri işletme bloglarının özelliklerindendir?


I ve II

II ve III

III ve IV

II ve IV

I ve III


13.Soru

Yatırımın geri dönüş süreci hangisinde doğru verilmiştir?


Yatırım-aksiyon-tepki-finansal olmayan etkiler-finansal etkiler

Yatırım-aksiyon-tepki-finansal etkiler-finansal olmayan etkiler

Aksiyon-yatırım-tepki-finansal olmayan etkiler-finansal etkiler

Yatırım-tepki-aksiyon-finansal olmayan etkiler-finansal etkiler

Finansal olmayan etkiler-yatırım-aksiyon-tepki-finansal etkiler


14.Soru

Ne, Neden, Nasıl, Ne Zaman, Nerede ve Kim sorularının habercilik açısından kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? 


5 N 1 K

5 K 1 N

AA

DHA

İHA


15.Soru

İşletmeyle ilgili temel başlıklara ait kayıtları takip etmeye yarayan sosyal medyaya dayalı halkla ilişkiler değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal ağ analizi

Google Search Console

Google blogsearch

Google alerts

Çevrimiçi kupür takibi


16.Soru

I. İzleme aracı olarak kullanılabilir

II. Gecikmeli de olsa geri bildirim sağlar

III. Pazar payını kontrol eder

IV. İnsancıl bir görünüm yaratır

Yukarıdakilerden hangileri Twitter'ı kullanmanın pazarlamacı açısından faydalarındandır?


II ve III

III ve IV

I ve III

I ve IV

Yalnız IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından medya paylaşım sitelerinin kullanım alanlarından biri değildir?


Konferanslar

Partiler

Röportajlar

Personel eğitimi

Basın toplantıları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların sosyal ağlarda olma amaçları arasında yer almaz?


Hedef kitleyi organize etme

Kuruma ait içeriğin hızlı yayılması

Kuruma ait etkinliklerin duyurulması

Kurum hakkındaki olumsuz yorumların görünürlüğünü azaltma

Kurum ile ilgili sorulara hızlı cevap verebilmesi


19.Soru

I. Neden sosyal medya stratejisine ihtiyaç duyulmakta?
II. Amaç nedir?
III. Bu amaca ulaşmanın maliyeti nedir?
IV. Sonuçları ne gösteriyor?

Yukarıda sayılanlardan hangileri halkla ilişkiler kampanyalarının planlama aşamasında sorulması gereken sorulardandır?


I. ve II.

II. ve III.

I., II. ve III

II., III. ve IV

Hepsi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Twitter’ı Kullanmanın pazarlamacılara sağlayacağı faydalardan biri değildir?


Kilit etkileyicilerle gerçek zamanlı konuşmalara bağlanmayı sağlar.

Anında geribildirim elde etmeyi sağlar.

Gerçek zamanlı odak grup olarak kullanılır.

Arama motorlarında daha yüksek derece elde edilmesini sağlar.

Bloggerlar için marka yaratmayı sağlar.