Sosyoloji Bölümü


Sosyoloji Lisans Programı, öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleri amaçlanır. Mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde; Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak çalışabilirler.

Bölüm Açıklaması

Sosyoloji Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 1

bil101u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyolojiye Giriş

sos101u

Çıkmış Sorulara Git

Psikoloji

psi103u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Politika

çek101u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

sos103u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

sos105u

Çıkmış Sorulara Git

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

uli305u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyoloji Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 2

bil102u

Çıkmış Sorulara Git

Kültür Tarihi

kül102u

Çıkmış Sorulara Git

Birey ve Davranış

sos106u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Siyasal Hayatı

siy102u

Çıkmış Sorulara Git

Sembolik Mantık

mnt102u

Çıkmış Sorulara Git

İnsan ve Toplum

sos104u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyoloji Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

İstatistik

ist203u

Çıkmış Sorulara Git

Antropoloji

sos203u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Psikoloji 1

psi201u

Çıkmış Sorulara Git

Klasik Sosyoloji Tarihi

sos201u

Çıkmış Sorulara Git

Siyaset Bilimi

siy201u

Çıkmış Sorulara Git

Toplumsal Değişme Kuramları

sos205u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyoloji Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Psikoloji 2

psi202u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetimi

işl202u

Çıkmış Sorulara Git

Eğitim Psikolojisi

psi192u

Çıkmış Sorulara Git

Modern Sosyoloji Tarihi

sos202u

Çıkmış Sorulara Git

Bilim Felsefesi

fel202u

Çıkmış Sorulara Git

Eğitim Felsefesi

fel208u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyoloji Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 1

alm101u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 1

fra101u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 1

ing101u

Çıkmış Sorulara Git

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

sos301u

Çıkmış Sorulara Git

Ekonomi Sosyolojisi

sos303u

Çıkmış Sorulara Git

Aile Sosyolojisi

sos305u

Çıkmış Sorulara Git

Kültür Sosyolojisi

sos307u

Çıkmış Sorulara Git

Yeni Toplumsal Hareketler

sos309u

Çıkmış Sorulara Git

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

sos311u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyoloji Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 2

alm102u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 2

fra102u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 2

ing102u

Çıkmış Sorulara Git

Mantığın Gelişimi

mnt302u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler

sos302u

Çıkmış Sorulara Git

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik

sos304u

Çıkmış Sorulara Git

Endüstri Sosyolojisi

sos306u

Çıkmış Sorulara Git

Kent Sosyolojisi

sos308u

Çıkmış Sorulara Git

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

sos310u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyoloji Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 1

tür201u

Çıkmış Sorulara Git

Türkiye´nin Toplumsal Yapısı

sos319u

Çıkmış Sorulara Git

Türkiye´de Sosyoloji

sos313u

Çıkmış Sorulara Git

İletişim Sosyolojisi

sos315u

Çıkmış Sorulara Git

Hukuk Sosyolojisi

sos317u

Çıkmış Sorulara Git

Çevre Sosyolojisi

sos321u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyolojide Araştırma ve Uygulamalar

sos401u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyoloji Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 2

tür202u

Çıkmış Sorulara Git

Medya Sosyolojisi

sos316u

Çıkmış Sorulara Git

Etkili İletişim Teknikleri

ilt184u

Çıkmış Sorulara Git

Klasik Mantık

mnt402u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Sosyologları

sos312u

Çıkmış Sorulara Git

Din ve Toplum

sos314u

Çıkmış Sorulara Git

Suç Sosyolojisi

sos318u

Çıkmış Sorulara Git