Sosyal Hizmet Bölümü


Sosyal Hizmet Lisans Programı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmektir. Mezun olan öğrenciler “Sosyal Çalışmacı” unvanı alırlar. Sosyal çalışmacılar, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi alanlarda çalışırlar.

Bölüm Açıklaması

Sosyal Hizmet Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Hukukun Temel Kavramları

huk101u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Anayasa Hukuku

huk107u

Çıkmış Sorulara Git

İletişim Bilgisi

ilt107u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyolojiye Giriş

sos101u

Çıkmış Sorulara Git

Psikoloji

psi103u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Politika

çek101u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmete Giriş

shz101u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Halkla İlişkiler

hit102u

Çıkmış Sorulara Git

Etkili İletişim Teknikleri

ilt104u

Çıkmış Sorulara Git

Girişimcilik

işl108u

Çıkmış Sorulara Git

Temel İlk Yardım Bilgisi

sağ101u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Kuruluşları

shz104u

Çıkmış Sorulara Git

Anne Çocuk Sağlığı Ve İlkyardım

sağ102u

Çıkmış Sorulara Git

Topluma Hizmet Eğitimi

sob102u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

İstatistik

ist203u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Psikoloji 1

psi201u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Güvenlik

çek405u

Çıkmış Sorulara Git

Türkiye´nin Toplumsal Yapısı

sos319u

Çıkmış Sorulara Git

Temel Gerontoloji

yab205u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Kuramları 1

shz205u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Psikoloji 2

psi202u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Yönetimi

shz204u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Mevzuatı

shz206u

Çıkmış Sorulara Git

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

kyt402u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Kuramları 2

shz208u

Çıkmış Sorulara Git

Halk Sağlığı

sağ404u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 1

alm101u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 1

fra101u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 1

ing101u

Çıkmış Sorulara Git

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

sos311u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

ary101u

Çıkmış Sorulara Git

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 1

shz301u

Çıkmış Sorulara Git

Yaşlılarla Sosyal Hizmet

shz303u

Çıkmış Sorulara Git

Tıbbi Ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

shz305u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 2

alm102u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 2

fra102u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 2

ing102u

Çıkmış Sorulara Git

İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2

shz302u

Çıkmış Sorulara Git

Engellilerle Sosyal Hizmet

shz304u

Çıkmış Sorulara Git

Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet

shz306u

Çıkmış Sorulara Git

Sokak Sosyal Hizmeti Ve Adli Sosyal Hizmet

shz308u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Etiği

shz310u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 1

tür201u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Uygulaması 1

shz401u

Çıkmış Sorulara Git

Göçmen Ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet

shz403u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Dili 2

tür202u

Çıkmış Sorulara Git

Görüşme Teknikleri

iky202u

Çıkmış Sorulara Git

Psiko-Sosyal Rehabilitasyon

yab202u

Çıkmış Sorulara Git

Sosyal Hizmet Uygulaması 2

shz402u

Çıkmış Sorulara Git