Temel Gerontoloji Dersi Deneme Sınavları

Toplam 42 Sınav

Temel Gerontoloji Dersi Ünite Özetleri ve Çalışma Soru Cevapları

Toplam 17 Özet
Ders Ünite Özetleri

ÜNİTE 1: GERİATRİ VE GERONTOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ÇEŞİTLERİ VE TARİHÇESİ

ÜNİTE 2: TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA YAŞLILIĞIN DEMOGRAFİK VE TOPLUMSAL DEĞİŞİMİ VE YAYGINLIĞI

ÜNİTE 3: YAŞLANMA KAVRAMINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR VE YAŞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÜNİTE 4: YAŞLANMA İLE OLUŞAN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

ÜNİTE 5: YAŞLILIKTA KRONİK VE AKUT SAĞLIK SORUNLARI

ÜNİTE 6: YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ VE YÜKSELTİLMESİ

ÜNİTE 7: YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR VE SOSYAL YAŞAM ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ

ÜNİTE 8: TÜRKİYE’DE YAŞLILIKLA İLGİLİ YASAL MEVZUAT, ETİK, KANUNLARVE YAŞLILARA HİZMET VEREN KURUMLAR

ÜNİTE 1: GERİATRİ VE GERONTOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI, ÇEŞİTLERİ VE TARİHÇESİ

ÜNİTE 2: TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA YAŞLILIĞIN DEMOGRAFİK VE TOPLUMSAL DEĞİŞİMİ VE YAYGINLIĞI

ÜNİTE 2: TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA YAŞLILIĞIN DEMOGRAFİK VE TOPLUMSAL DEĞİŞİMİ VE YAYGINLIĞI

ÜNİTE 3: YAŞLANMA KAVRAMINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR VE YAŞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÜNİTE 4: YAŞLANMA İLE OLUŞAN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

ÜNİTE 5: YAŞLILIKTA KRONİK VE AKUT SAĞLIK SORUNLARI

ÜNİTE 6: YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ VE YÜKSELTİLMESİ

ÜNİTE 7: YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR VE SOSYAL YAŞAM ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ

ÜNİTE 8:TÜRKİYE’DE YAŞLILIKLA İLGİLİ YASAL MEVZUAT, ETİK, KANUNLAR VE YAŞLILARA HİZMET VEREN KURUMLAR

Temel Gerontoloji Dersi Çıkmış Sorular

Toplam 6 Sınav

Bölümün Diğer Dersleri

Toplam 51 Ders
Sosyal Hizmet Bölümü Bütün Dersleri