İngilizce Öğretmenliği Bölümü


İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) mezunları İngilizce öğretmeni olarak mezun olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına başvurmaları halinde ilk veya orta dereceli okullara İngilizce öğretmeni olarak atanabilmektedir.

Bölüm Açıklaması

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Psikoloji

psi103u

Çıkmış Sorulara Git

Bilgisayar 1

bil103u

Çıkmış Sorulara Git

Eğitim Bilimine Giriş

ömb101u

Çıkmış Sorulara Git

İkna Edici İletişim

ilt287u

Çıkmış Sorulara Git

Bağlamsal Dilbilgisi 1

inö103u

Çıkmış Sorulara Git

Dinleme Ve Sesletim 1

inö109u

Çıkmış Sorulara Git

Okuma Ve Yazma Becerileri 1

inö105u

Çıkmış Sorulara Git

Sözlü İletişim Becerileri 1

inö107u

Çıkmış Sorulara Git

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Kültür Tarihi

kül102u

Çıkmış Sorulara Git

Bilgisayar 2

bil104u

Çıkmış Sorulara Git

Eğitim Sosyolojisi

sos102u

Çıkmış Sorulara Git

Bağlamsal Dilbilgisi 2

inö104u

Çıkmış Sorulara Git

Dinleme Ve Sesletim 2

inö110u

Çıkmış Sorulara Git

Okuma Ve Yazma Becerileri 2

inö106u

Çıkmış Sorulara Git

Sözlü İletişim Becerileri 2

inö108u

Çıkmış Sorulara Git

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

Toplum ve İletişim

ilt205u

Çıkmış Sorulara Git

Öğretim İlke Ve Yöntemleri

ömb201u

Çıkmış Sorulara Git

Türkçe Sözlü Anlatım

tür203u

Çıkmış Sorulara Git

Bağlamsal Dilbilgisi 3

inö205u

Çıkmış Sorulara Git

Çeviri (İng/Türk)

inö203u

Çıkmış Sorulara Git

İleri Okuma Ve Yazma Becerileri 1

inö201u

Çıkmış Sorulara Git

Sözlü İletişim Becerileri 3

inö209u

Çıkmış Sorulara Git

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

Davranış Bilimlerine Giriş

sos204u

Çıkmış Sorulara Git

Güzel Sanatlar

san202u

Çıkmış Sorulara Git

Türkçe Yazılı Anlatım

tür204u

Çıkmış Sorulara Git

Bağlamsal Dilbilgisi 4

inö206u

Çıkmış Sorulara Git

Çeviri (Türk/İng)

inö204u

Çıkmış Sorulara Git

İleri Okuma Ve Yazma Becerileri 2

inö202u

Çıkmış Sorulara Git

Sözlü İletişim Becerileri 4

inö210u

Çıkmış Sorulara Git

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Sınıf Yönetimi

ömb301u

Çıkmış Sorulara Git

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1

inö303u

Çıkmış Sorulara Git

Dilbilim 1

inö301u

Çıkmış Sorulara Git

İng. Öğretmenliğinde Topluma Hizmet Uygulamaları 1

thu301u

Çıkmış Sorulara Git

İngiliz/Amerikan Edebiyatı 1

inö309u

Çıkmış Sorulara Git

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar

inö305u

Çıkmış Sorulara Git

Okuma Ve Dinleme Öğretimi

inö307u

Çıkmış Sorulara Git

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Eğitim Psikolojisi

psi102u

Çıkmış Sorulara Git

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2

inö304u

Çıkmış Sorulara Git

Dilbilgisi Öğretimi

inö306u

Çıkmış Sorulara Git

Dilbilim 2

inö302u

Çıkmış Sorulara Git

İng. Öğretmenliğinde Topluma Hizmet Uygulamaları 2

thu302u

Çıkmış Sorulara Git

İngiliz/Amerikan Edebiyatı 2

inö310u

Çıkmış Sorulara Git

Konuşma Ve Yazma Öğretimi

inö308u

Çıkmış Sorulara Git

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Rehberlik

ömb403u

Çıkmış Sorulara Git

Dil Edinimi

inö405u

Çıkmış Sorulara Git

İng. Öğretmenliğinde Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı 1

inö401u

Çıkmış Sorulara Git

Okul Deneyimi

ömb409u

Çıkmış Sorulara Git

Özel Öğretim Yöntemleri

ömb407u

Çıkmış Sorulara Git

Pedagojik Gramer 1

inö403u

Çıkmış Sorulara Git

Türkçe Ses Ve Biçim Bilgisi

tür401u

Çıkmış Sorulara Git

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme 1

inö407u

Çıkmış Sorulara Git

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi

ömb402u

Çıkmış Sorulara Git

İng. Öğretmenliğinde Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı 2

inö402u

Çıkmış Sorulara Git

Öğretmenlik Uygulaması

inö406u

Çıkmış Sorulara Git

Pedagojik Gramer 2

inö404u

Çıkmış Sorulara Git

Türkçe Tümce Bilgisi Ve Anlambilim

tür402u

Çıkmış Sorulara Git

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme 2

inö408u

Çıkmış Sorulara Git