Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü


Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme gibi beceriler kazanmayı sağlar. Mezun olan öğrenciler örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler.

Bölüm Açıklaması

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 1

bil101u

Çıkmış Sorulara Git

Halk Edebiyatına Giriş 1

edb101u

Çıkmış Sorulara Git

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü

edb103u

Çıkmış Sorulara Git

Batı Edebiyatında Akımlar 1

edb105u

Çıkmış Sorulara Git

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1

edb107u

Çıkmış Sorulara Git

Türkçe Ses Bilgisi

tde101u

Çıkmış Sorulara Git

Osmanlı Türkçesine Giriş 1

tde103u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Temel Bilgi Teknolojileri 2

bil102u

Çıkmış Sorulara Git

Halk Edebiyatına Giriş 2

edb102u

Çıkmış Sorulara Git

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları

edb104u

Çıkmış Sorulara Git

Batı Edebiyatında Akımlar 2

edb106u

Çıkmış Sorulara Git

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2

edb108u

Çıkmış Sorulara Git

Türkçe Biçim Bilgisi

tde102u

Çıkmış Sorulara Git

Osmanlı Türkçesine Giriş 2

tde104u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1

tar201u

Çıkmış Sorulara Git

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

edb201u

Çıkmış Sorulara Git

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 1

edb203u

Çıkmış Sorulara Git

Halk Hikayeleri

edb205u

Çıkmış Sorulara Git

Orhon Türkçesi

tde201u

Çıkmış Sorulara Git

Türkçe Cümle Bilgisi 1

tde203u

Çıkmış Sorulara Git

Osmanlı Türkçesi Grameri 1

tde205u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

tar202u

Çıkmış Sorulara Git

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

edb202u

Çıkmış Sorulara Git

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2

edb204u

Çıkmış Sorulara Git

Halk Masalları

edb206u

Çıkmış Sorulara Git

Uygur Türkçesi

tde202u

Çıkmış Sorulara Git

Türkçe Cümle Bilgisi 2

tde204u

Çıkmış Sorulara Git

Osmanlı Türkçesi Grameri 2

tde206u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 1

alm101u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 1

fra101u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 1

ing101u

Çıkmış Sorulara Git

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı

edb301u

Çıkmış Sorulara Git

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı

edb303u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Halk Şiiri

edb305u

Çıkmış Sorulara Git

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

tde301u

Çıkmış Sorulara Git

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1

tde303u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Dilbilim 1

tde305u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 6.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Almanca 2

alm102u

Çıkmış Sorulara Git

Fransızca 2

fra102u

Çıkmış Sorulara Git

Ingilizce 2

ing102u

Çıkmış Sorulara Git

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı

edb302u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları

edb304u

Çıkmış Sorulara Git

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili

tde302u

Çıkmış Sorulara Git

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 2

tde304u

Çıkmış Sorulara Git

Genel Dilbilim 2

tde306u

Çıkmış Sorulara Git

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı

tde308u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 7.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı

edb401u

Çıkmış Sorulara Git

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

edb403u

Çıkmış Sorulara Git

Çağdaş Türk Edebiyatları 1

edb405u

Çıkmış Sorulara Git

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri

edb407u

Çıkmış Sorulara Git

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili

tde401u

Çıkmış Sorulara Git

Eleştiri Tarihi

tde403u

Çıkmış Sorulara Git

Edebi Metin İncelemeleri

tur415u

Çıkmış Sorulara Git

Edebi Metin İncelemeleri

tür415u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 8.Yarıyıl Dersleri

Toplam 18 Sınav
Etkili İletişim Teknikleri

ilt184u

Çıkmış Sorulara Git

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı

edb402u

Çıkmış Sorulara Git

Çağdaş Türk Romanı

edb404u

Çıkmış Sorulara Git

Çağdaş Türk Edebiyatları 2

edb406u

Çıkmış Sorulara Git

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri

edb408u

Çıkmış Sorulara Git

Eleştiri Kuramları

tde402u

Çıkmış Sorulara Git

Türk Tiyatrosu

tiy402u

Çıkmış Sorulara Git