İtibar Yönetimi Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin şirketin perfomansını değerlendirirken öncelikli olarak önem verdiği iştir?


rakiplerden gelen yeni iş tekliflerini göz önünde bulundurmak

Yapılan araştırma sonundaki itibar skorunu göz önünde bulundurmak

dönem içinde kaybedilen müşteri sayısını göz önünde bulundurmak

dönem içinde kaç kişinin işine son verildiğini göz önünde bulundurmak

dönem sonu ne kadar kâr edildiğini göz önünde bulundurmak


2.Soru

Financial Times Gazetesi'nin gerçekleştirdiği "En Saygın Şirketler" araştırması ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Financial Times Gazetesi her yıl Davos’ta yapılmakta olan dünya liderleri toplantısından bir itibar göstergesi çıkarmaktadır.

Araştırma 42 sektörde yer alan şirketleri baz almaktadır.

Araştırma, 7 ana boyutta 15 alt kriteri sorgulamaktadır.

Araştırma, halk geneli paydaşında gerçekleştirilmektedir.

Araştırma, 7 ana boyutta 20 kriterde itibar performansının ölçümlemesini yapmaktadır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 4P sinden biri değildir?


ürün kalitesi

ürünün fiyatı

ulaşılabilirlik

iletişim

itibar


4.Soru

Kurumsal itibar konusunun yöneticilerin gündeminden çıkması krizlere davetiye olarak değerlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasının nedenlerinden biri değildir?


Yöneticiler genellikle iyi bir itibara sahip olmanın kıymetini bilememeleri

Şirketlerin yeteri kadar kazanç elde edememeleri


Şirketin veya kurumun karşı karşıya kalacağı kriz ortamlarında ne yapacağını bilememesi

Yöneticilerin itibarın nasıl oluştuğu ve mevcut durumda yönettikleri şirketin
nasıl algılandığı ile ilgili bir fikri bulunmaması

İtibarın nasıl ölçümlenebileceği konusunda bilgilerinin olmaması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri İtibar Yönetiminin Etkilediği Alanlardandır? I.Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı  II. Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı III. Rekabette farklılaşma IV.Fikir liderleri


Yalnız I

I,II

II,III

I,III,IV

I,II,III,IV


6.Soru

Bir kurumda kurumun itibarından sorumlu olan kişi kimdir?


CEO

Pazarlama Müdürü

İnsan kaynakları sorumlusu

Metin yazarı

Ulaştırma sorumlusu


7.Soru

Marka boykotları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Az gelişmiş ülkelerde marka boykot oranı yüksektir.

Ekolojik duyarlılık bir boykot sebebi değildir.

Hayvan avlayarak üretilen ürünleri zor günler bekliyor. 

Boykotlar sadece ürün veya hizmetlerin kalitesi ile ilgilidir.

Danimarka mallarının dünyada boykot edilmesi  hizmet kalitesine güzel bir örnektir.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde itibar yönetiminin temel soruları arasında yer almaz?


İtibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz var mı?

İtibarınızı hangi süreçlerle yönetiyorsunuz?

Bu işlerden kim sorumlu?

Performansınızı nasıl ölçüyorsunuz?

Kar hedefinizi gerçekleştirebildiniz mi?


9.Soru

İtibar yönetiminde sosyal ortaklar (paydaşlar) ile ilişkiler oldukça önemlidir ve bu nedenle başlangıçta sosyal ortaklar haritası çıkarılmasında yarar vardır. Aşağıdaki sorulardan hangisi böyle bir haritada yer almaz?


Kim kimdir ve hangi özellikler bu kişileri ya da grupları sosyal ortak statüsüne taşıyor?

Ürün ya da hizmetlerimizi nasıl pazarlayabiliriz?

Bu ortakların işimizle ilişkisi nedir?

Bu ortakların işimizle ilişkisi doğrudan mı yoksa dolaylı yoldan mı şirketi etkiliyor?

Değerleri şirketin değerleri ile ne kadar örtüşüyor?


10.Soru

Toplum tarafından beğenilen ve takdir edilen bir şirket olmak için kurumsal marka olma yolundaki çalışmaların tümüne ....................... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar:


İletişim

İtibar yönetimi

Kurumsal iletişim

Marka yönetimi

Algı yönetimi


11.Soru

Tüketici memnuniyetindeki azalma aşağıdaki hangi sebepten dolayı kurumsal iletişimi ilgilendirmektedir?


Tüketici taleplerine uygun bir iletişim dili ile cevap vermek gerekliliğinin olması

Tüketici memnuniyet azalışının itibarda hasar oluşturması

insan kaynakları departmanın şikâyetlerle ilgilenecek zamanlarının olmaması

Tüketicilerin bir muhatap arayışı içinde olması

Tüketici memnuniyet sisteminin kurumsal iletişimin görev alanı içinde olması


12.Soru

Kurumsal iletişim şemsiyesi altında farklı yetkinliklerin bir araya getirildiği organizasyonal değişikliklere gidildi. Aşağıdakilerden hangisi bu birleşmenin neticesinde gelinen noktadır?


Dış Ticaret Departmanı

Müdür Yardımcısı

Halkla İlişkiler

Müşteri Hizmetleri

Muhasebe


13.Soru

İtibar araştırmaları hangi yöntem, model ve kapsam da yapılırsa yapılsın temelde üç boyutta ele alınan performansı sorgulamak durumundadır. Bunlardan ilki pazarlama ile ilgili boyut; ikincisi, kurumsal özellikler ile ilgili boyut; üçüncüsü ise ........................ ile ilgili boyuttur. 

Boşluğa gelmesi gereken itibar araştırmaları boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal ortaklar

Rakipler

Sosyal ve çevresel performans

Mali

Bütçe


14.Soru

I. Neyin iletişimi yapılması gerekmektedir? II. Hangi sosyal paydaşlar ile ilişki ve iletişim yönetimi yapılacak? III.İletişim ve ilişki yönetiminde kullanılacak yetkinlikler nelerdir? Yukarıda maddeler halinde sıralanan  sorular kurumsal itibar çalışmalarında  hangi seçenekte yer alan adımda kullanılmaktadır?


Kurumsal iletişim planlama süreci

Kurumsal iletişim değerlendirme süreci

Kurumsal iletişim sonuç süreci

Kurumsal iletişim uygulama kısmı

Kurumsal iletişim çalışması bitirme dönemi


15.Soru

"Bu gruptaki paydaşların etkileyici olmalarının sebebi, konumları, fikirleri ve yönlendirmeleri ile diğer sosyal ortakların kanaatlerini etkileme güçlerinin olmasından kaynaklanır." Cümlede bahsedilen grup aşağıdakilerden hangisidir? 


Etkileyici sosyal ortaklar 

Kurum içi sosyal ortaklar 

Kurum dışı sosyal ortaklar 

Finansal sosyal ortaklar 

Toplumsal sosyal ortaklar 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangileri pazarlamanın 4Psi olarak adlandırılan hususlardan değildir?


 ürünün kalitesi,

e-pazarlama,

fiyatı, 

ulaşılabilirliği,

iletişimi,


17.Soru

Günümüzde bir birey tatile gittiğinde, restaurantta yemek yediğinde, konaklama yaptığında orayı çeşitli sosyal medya uygulamalarında puanlandırmaktadır. Bu da itibar notu olarak değerlendirilmektedir. Aşağıdaki seçeneklerden hanisi bu tarz bir platformdur?


Trip Advisor

Slideshare

Wikileaks

Linkedin

Shazam


18.Soru

Yolda hızla yürürken tanıdık bir markanın vitrininde görülen bir ürünün tüketiciyi durdurması
ve mağazanın içine çekmesi .... . Eğer mağaza içindeki deneyimden de geçer bir not alınırsa bu .... dönüşür.

Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi ifadeler yerleştirilmelidir. 


markadır - imaja

markadır - itibara

imajdır - markaya

imajdır - itibara

itibardır - markaya


19.Soru

Şehirde bir stk tarafından müzik organizasyonu planlanır, organizasyon firması şehrin bazı firmaları ile görüşme yapar. 

Görüşülen firmalar hangi iş sonucuna sahiptir? 


ÖRNEK BİR İŞVEREN/İŞ YERİ OLARAK TERCİH EDİLME

KISA VE UZUN VADELİ HİSSELERİNİ SATIN ALMA

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ŞİRKET İLE PROJE
ORTAKLIĞI YAPMA ARZUSU

MEDYA MENSUPLARININ SÖZ KONUSU ŞİRKETİN LİDERLİĞİNE GÜVENMESİ

MEDYA MENSUPLARININ ŞİRKETİ GÜVENİLİR BİR HABER KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRMESİ


20.Soru

CEO Jeffrey L. Bleustein’in yarattığı Harley Davidson markasını ve markanın itibarını başarılı kılan en önemli noktanın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?


Sosyal ortaklarını birleştiren stratejisi

Kaliteye öncelik vermesi

Pazarlama stratejileri

Dijital mecrayı kullanması 

Farklı örgüt yapısı