İtibar Yönetimi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumlar giderek daha çok paydaşların beklentilerine kurum politikalarında yer vermektedirler. Aşağıdakilerden hangisi bu beklentilerin sonucu olarak kurumların itibar yönetimi çalışmalarında yaptıkları arasında yer almaz? 


Düzenli aralıklarla stratejik araştırmalar yapmak

Süreli yayınlar ile iletişimi desteklemek

Sosyal ortaklara yönelik özel bir blog/web sayfası oluşturmak

Paydaş beklentilerini göz ardı etmek

Çevre, insan hakları, sosyal konularla ilgili bilimsel çalışmalara paydaşların katkılarının talep edilmesi ve yapılan çalışmalarda bu katkılara yer vermek


2.Soru

Kimi zaman çeşitli felaketlerden sorumlu tutulan şirketler aynı zamanda en sevilen şirketler arasında da kendine yer bulabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu tarz araştırmalarda ve bu tarz çelişkilerde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?


Araştırmanın örneklemi (soruların kimlere sorulduğu, halk ve yönetim gibi)

Araştırma modellerinin birbirinden farklı değerlendirme kriterleri olması

Araştırma sonuçlarının gerçeklerden ziyade algıları yansıtıyor olması

Soruların açılımı ve itibar araştırma modellerindeki kriter farklılıkları

Araştırma sorularının algılardan ziyade gerçekleri yansıtıyor olması


3.Soru

Seçeneklerden hangisi kurumsal iletişimin görev ve sorumlulukları kapsamında gündeminde olması gereken unsurlardan biridir?


Çoklu alanlarda faaliyet göstermesi

Agresif olması

Rekabetçi olması

Kişisel ilişkilere önem vermesi

Sosyal paydaşlarını tanıması


4.Soru

İtibarı iyi olan CEO’ların temsil ettikleri şirketin pazar değerine katkısı yüzde kaç olarak ortaya çıkmaktadır?


%24

%34

%44

%54

%64


5.Soru

Çalışanların kalitesi, onların mutluluğu için yapılan faaliyetler, yerel halk ile ilişkiler gibi konular aşağıdaki başlıklardan hangisinin altında incelenir? 


Pazarlama temel başlıkları 

Sosyal ve çevresel performans 

Kurumsal özellikler 

Ürün ve hizmetler 

Kurumsal ve sosyal alanlar 


6.Soru

sikayetvar.com gibi şikayet siteleri ile ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Tüketiciler için referans noktasıdır.

Tüketici ile marka arasında hakemlik yapar.

Tüketiciyi haksız olsa da haklı gibi gösterir.

Markalar açısından bir itibar sınavıdır.

Tüketiciler açısından bir itibar sınavıdır.


7.Soru

Kurum kimliği ve standartlarının tanımlanması aşağıdakilerden hangisinin iş tanımıdır?


Kurumsal iletişim departmanı

ARGE

Müdür

Sekreterlik

Nakliye ve Dağıtım


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "etkileyici sosyal ortaklar" kapsamında yer almaz?


Kanaat önderleri

Üniversiteler

Sivil toplum kuruluşları

Tüketiciler

Medya mensupları


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin sosyal ortaklarda temsili için yapılan eylemlerden birisi değildir? 


Şirket yönetimi stratejik olarak hangi dernek, vakıf, sosyal ağ ve platformda şirketin
“nasıl” temsil edilmesi ile ilgili bir karar verir.

Şirketin gönüllük çalışmalarında aktif yer alan çalışanların faaliyetlerinin ne şekilde
destekleneceği belirlenir.

Şirketin CEO’su (Genel Müdürü) hangi sorumluluğu üstlenecektir, açıklanır.

Şirketin sosyal raporları paydaşlarla paylaşılır. 

Faaliyetlere katılan çalışanların, katıldıkları faaliyetleri nasıl raporlayacakları tanımlanır.


10.Soru

Seçeneklerden hangisi kurumsal iletişimin kurum itibarının yönetilmesinde üstlendiği sorumluluklardan biridir?


Sivil toplum kuruluşlarının kuruma müdahele etmesinin önlenmesi

İtibarı doğrudan etkileyen raporların gizli tutulması

Kurum itibarı konusunda değişken olmayan bir yaklaşım sergilemek

Kurum itibarı konusunu CEO’nun sahiplenmesini sağlamak

Şirket çalışanlarının kurumla ilgili eleştirilerinin önlenmesi


11.Soru

İtibarın girdisi toplumsal duyarlılıklar ve değerlerdir demiştik. Bu duyarlılıkların ve değerlerin öncelik sıralaması zamanla değişebilir. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen değerler ve duyarlıklardan biri olamaz?


Tüketici hakları

Müşteri memnuniyeti

Pazar payı

Çalışanların konumu

Etik davranışlar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin yönetim kalitesi ile doğrudan ilintili değildir?


Etik ve adil yönetim anlayışı 

Cirosu

Vizyonu

Hesap verebilirlik

Şeffaflık 


13.Soru

Şirketlerin itibar performanslarının ölçümlenmesinde kullanılmakta olan kriterlerler,  iş sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlere verilebilecek bir örnek değildir


Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı

Yetenekli iş gücünün şirkete dâhil edilmesi

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı

Rekabette farklılaşma

Pazar bölümü


14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kurumsal itibarın yönetilmesinde CEO’nun sahipliğini açıklamaktadır?


CEO, bir şirketin en tepe noktasıdır ve kurumdaki bölümler arası rekabetten arınmıştır.

Kurumsal iletişimin işlevsel olarak içinde bulunması gereken başka durumlar vardır.

Kurumsal iletişim, sponsorluklar ile uğraşmaktadır.

Kurumsal iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden sorumludur.

Kurumsal iletişim, dijital ortamlardaki iletişimden sorumludur.


15.Soru

İtibar ve iş sonuçları ile ilgili kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır? 


Saygı - Değer - Güven

Saygı - Güven - Değer

Değer - Saygı - Güven

Değer - Güven - Saygı 

Güven - Saygı - Değer


16.Soru

RepMan İtibar Araştırmaları Modeli'ne göre, bir şirketin itibar araştırması sonucunda itibar skorunun 56,4 olarak gelmesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Kıyaslama şirket olmaya çok yakındır.

İtibarı rakipler arasında oldukça iyidir.

İtibar riski çok yüksektir.

İdeal itibar skorudur.

Üst sıralamada yer alacak itibar skorudur.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin ana görevidir?


İşe alınacak kişileri belirleme

Bütçeyi planlama

CEO’yu seçme

Kurumsal markayı yönetme

Bütçeyi dağıtma


18.Soru

Şirketlerin sosyal medya ile ilgili çalışanlarına yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Sosyal medyadan uzak tutmalı ve mesai saatleri içinde kullanımını yasaklamalıdır. 

Şirketin kurumsal sosyal medya hesaplarını takip etmeye teşvik etmelidir.

Sosyal medya kullanımını günde “bir saat” olarak sı- nırlamalıdır. 

Hangi sosyal ağları kullanabileceklerine dair bir liste yayınlamalıdır.

Rakiplerinin itibarına zarar vermek için eğitmelidir.


19.Soru

"Toplum ile kurumlar arasında güvenin simgesi haline dönüşmüş eylemler
bütünü" aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 


Liderlik 

Kredibilite 

Kurumsal itibar 

Değerler yönetimi 

Kıyaslama 


20.Soru

Çalışan memnuniyeti kavramının bir performans alanı olarak yeterli olmadığı anlaşılınca ortaya çıkan bir sonraki kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışan istikrarı

Çalışan mutluluğu

Çalışan bağlılığı

Çalışan hakları 

Çalışan özgürlükleri