Kurum Kültürü Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 16 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kültür unsurlarının ''elle tutulup gözle görülebilen kısmı''na verilen doğru ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Manevi kültür 

Maddi kültür 

Sosyal organizasyon 

 Değer hükümleri 

Örf ve adetler 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik pekiştireci açıklar?


Tüketiciler, hakkında olumlu bir imaja sahip oldukları bir işletmelerin yeni ürün ve hizmetlerini deneme konusunda hiç bilmediklerine göre daha isteklidirler.

Pek çok tüketici, firmanın yaptığı iletişim çalışmalarından ziyade ürün ya da hizmeti deneyimleyen insanların tavsiyelerine önem verip karar alma sürecini buna dayandırmaktadır.

Güçlü imaj, en iyi market ya da mağazaların sizinle çalışmak istemesini ve sizin de dağıtım ve satış noktaları üzerinde daha çok söz sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Güçlü ve olumlu bir imaj, sektördeki en donanımlı ve başarılı çalışanların sizinle çalışmak istemesini sağlayacaktır.

Tüketici satın aldığı markanın imajına dayanarak doğru bir karar verdiğini ve iyi bir alışveriş yaptığını düşünür.


3.Soru

Müşteri, tüketici ve tüm paydaşların zihninde belirli ve arzu edilen bir izlenim yaratmak için yapılan yönetim aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Kurumsal denetim

Kurumsal imaj

Kurumsal rekabet

Kurumsal girişim


4.Soru

Deal ve Kennedy yaklaşımına göre “yüksek risk-hızlı geribildirim” hangi kültür anlayışı altında değerlendirilir?


Aktivite kültürü

Atılgan kültür

Yetki kültürü 

Kapalı hiyerarşi kültürü 

Klan kültürü 


5.Soru

Her insanın inanç, fikir, duygu ve izlenimleri birbirinden farklıdır ve kendi geçmişlerinden kaynaklanır ifadesi imajı nasıl etkiler?


İmaj kişiden kişiye değişecektir.

İmaj her kişi için aynıdır.

İmaj belli toplumlar için aynıdır.

İmaj aynı eğitim seviyesindeki kişiler için aynıdır.

İmaj zamanla değişim gösterir.


6.Soru

  • Örgüt kültürü öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış bir olgudur.
  • Örgüt kültürü,  yazılı biçimde korunan kurallar bütünüdür.
  • Örgütsel kültür, düzenli şekilde tekrarlanan davranış kalıplarını içerir.
  • Her örgütün kültürü kendisine özgü nitelikler taşır.
Örgüt kültürünün özellikleriyle ilgili doğru varsayımların numaralarının tamamını içeren seçenek hangisidir?


I, II, III, IV

I, II, III

I, II, IV

I, III, IV

II, III, IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerinden biridir?


Fabrikalar

Reklamları

Medya raporları

Kurumsal isim

Kurumsal logo


8.Soru

Bir kurumun, müşterilerin ve diğer paydaşların, o organizasyonun tümü ya da belirli bir markası hakkındaki duygu, düşünce ya da yargılarından oluşan kavram hangisidir?


Kültür

İmaj

Kimlik

Marka

Logo


9.Soru

Harrison ve Handy'e yaklaşımına göre görev kültürünün üstünlükleri var mıdır?


Rekabetçi değildir, 

Projeye dayanmaz, 

Kurumsal davranışı korumaz, 

Esnektir, 

Tepkisi zayıftır, 


10.Soru

Bireyler iş ortamlarının bağımsızlığa, çeşitliliğe ve yeteneklerinin kullanılabilmesine olanak tanıyan biçimde olmasını arzulamaktadırlar. Ortamın bireyleri mutsuzluğa itecek fizyolojik ve psikolojik etmenlerden arındırılması gerekmektedir.

Yukarıda tanımı yapılan kurumsal davranışı yönlendirdiği kabul edilen  temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Ücret

İşin niteliği ve çalışma koşulları

Ödül

Çalışanların yükselme fırsatı

Saygınlık


11.Soru

İlk kez “ideal” imaj kavramı hangi yıllarda ortaya atılmıştır? 


1920’ler

1930’ler

1940’lar

1950’ler

1960’lar


12.Soru

Bir meslek grubunun kullandığı farklı terminoloji, kurum kültürünü oluşturan hangi faktörle ilgilidir?


Değerler

İnançlar

Sloganlar

Dil

Normlar


13.Soru

Stuart’ın kurumsal imaj modeline diğer modellerden farklı olarak eklediği bileşen aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal kültür

Kurumsal kişilik

Kurumsal itibar

Kurumsal kimlik

Kurumsal iletişim


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal davranış disiplininin öncelikli etkileşim halinde olduğu alanlardan biri değildir?


Antropoloji

Filoloji

Siyaset Bilimi

Tarih

Ekonomi


15.Soru

Kurum iklimi niteliğinin belirleyen faktörlerden birisi değildir?


İletişim imkânları

Sosyal alan ve ilişki kurma imkânları

Ekonomik imkânlar

Personel geliştirme imkânları

Eğitim imkânları


16.Soru

........................; koordinasyonu ve kontrolü teşvik ettiği, belirsizliği önleyip motivasyonu arttırdığı için organizasyonun etkinliğini ve böylelikle de rekabet şansını yükseltmektedir. Birçok teorisyen, bunun resmin yalnızca bir parçası olduğunu, bir organizasyonun kültürü ile performansı arasındaki ilişkinin her zaman pozitif olmadığı- nı savunmaktadırlar.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki tanımlardan hangisi gelmelidir?


Kurumsal kültür tutarlılığı

Rekabet Avantajı

Belirsizliği Azaltma

Koordinasyon ve Kontrol

Çatışma Azaltma